De Technische Belegger • Jaargang 24 • Nr 9 • 3 september 2018

Het was de handelsoorlog die de beurzen deze week weer goed dwars zat en de dreiging van deze oorlog is er nog steeds. Volgende week kan hij opnieuw losbarsten als Trump zijn waarschuwingen ten aanzien van China gaat realiseren. Canada is weer in ongenade. Europa is ook niet zeker meer nu hij opnieuw het wapen van de invoerrechten op Europese auto’s heeft opgepoetst. En dan is daar, deels als uitvloeisel van de Trump-maatregelen betreffende import restricties, een ernstig valutaprobleem bijgekomen. De mogelijkheid van zwaar weer is dus wel degelijk aanwezig. Donderdag hadden wij gecontroleerd of er volgens onze technische maatstaven op de beurzen van Brussel en Amsterdam nog een koopwaardig aandeel te vinden was. We vonden er zeggen en schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken nog één, maar vrijdag voegde zich ook dit aandeel bij de grote hoop verliezers. De recente zeer gematigde stijging van de AEX is geheel en al te wijten aan slechts enkele aandelen (zoals bijvoorbeeld Koninklijke Olie en Altice), die ieder voor zich wel stegen, maar die volgens dit systeem niet koopwaardig waren. De markten hebben dus al heel wat voor de kiezen gekregen. En als gevolg daar van liggen de aandelen voor het grootste gedeelte in een forse oversold positie en dat is dan ook het enige lichtpunt dat er is want dit duidt op een aanstaande stijging. Trump pocht nu dat de verhoging van de importtarieven goed is voor de Amerikaanse schatkist en gezien voor de heel korte termijn heeft hij daar mogelijk gelijk in, maar uiteindelijk mondt dit uit in prijsverhogingen in Amerika. Het is dus eigenlijk een doodordinaire maar verkapte belastingverhoging en dat gaat de doorsnee Amerikaan in zijn portemonnee voelen. Meer en meer commentatoren wijzen er dan ook op dat november een slachtmaand gaat worden voor de Republikeinen. Ongetwijfeld zal een overwinning van de Democraten in de verkiezingen voor de openvallende senaatzetels een forse verlichting brengen, maar nu stijgt ook het aantal aanwijzingen dat de juridische positie van Trump ernstig verzwakt raakt. Mooi lijkt dus het tweede halfjaar van 2018 niet te worden, maar dan zijn er de bollebozen, die stellen dat impeachment procedures steeds een positief effect gehad hebben op het beursgebeuren. Dat mag ons geruststellen. Maar intussen zijn wij aanbeland in de maand september, die samen met oktober een notoir gevaarlijke maand is. Dit wetende is de ontwikkeling van de nieuwe tech-aandelen belangrijk om te volgen. En ook hier zien we dat aantal stijgers aan het verminderen is. De spoeling, in opwaartse zin, neemt steeds verder af. Dat de markten aansturen op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is dan ook wat ons betreft overduidelijk. Ook gemeten naar fundamentele parameters liggen de aandelenkoersen in deze sector ongewoon hoog. Het betekent dat een groot deel van de markt al aan het corrigeren is en dat maakt een geleidelijke terugtocht waarschijnlijker, een scenario dat, ook al gaat deze diep, verre te prefereren is boven een plotselinge val. Als we met deze gedachte in het hoofd dan naar de Europese markten kijken dan zien ze er plotseling beter uit.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)


Wij nemen in figuur 1 de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op met zijn dagkoersen. Deze koersen zijn gevangen in de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. Het eerste dat opvalt, is dat de recente stijging zeer voorzichtig was. Toen het MA20 (de middelste zwarte lijn) doorbroken was viel de koers afgelopen vrijdag weer door dit gemiddelde en de weg omlaag werd weer ingeslagen. Een vergelijkbaar beeld in algemene zin zult u wereldwijd aantreffen. Amsterdam staat dus niet alleen. De reden was, zoals boven reeds aangeduid, de weer opgedoken handels- en valutacrisis. In feite speelde de zorg hiervoor reeds gedurende veertien dagen en dat verklaart waarom de stijging zich zo voorzichtig en zo gematigd voltrok. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (zie daaronder) is gaan dalen, maar het ziet ernaar uit dat de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (voor zover daar al sprake van was) zich aan het oplossen is. Daaronder weer hebben wij het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken opgenomen Het daalde tijdens de afgelopen stijging en dat duidde eveneens op de zorg, die er bestond door de opduikende crises. Het toonde de reden waarom de stijging zich zo voorzichtig gedroeg. Maar de negatieve dagen werden niet gekenmerkt door grote omzetten en dat geeft een gerust gevoel. Al met al vinden wij het beeld van figuur 1 niet zo negatief als op het eerste gezicht zou kunnen worden gezegd. Het lijkt erop dat de markt een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wil zetten alvorens de opgang hervat kan worden. De onderzijde van de Bollinger Band ligt op 550. Hier komt ook de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit. Het zou een keerpunt kunnen zijn voor de dalende koers. Zoals gezegd is het globale beeld van figuur 1 in alle grafieken te zien, maar het verschil zit hem in de voorafgaande koersontwikkeling. Om dit te laten zien vervolgen wij onze analyse daarom met de daggrafiek van de S&P500 Index.

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 2)


In vergelijking met de grafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 1 geeft die van de S&P500 Index zoals gezegd een volledig andere beeld. Aangekomen op zijn MA20 schoot de S&P500 weer omhoog en hij zette nieuwe All-Time Highs. Hij stond daarin niet alleen want de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken deed dat ook. De NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken was zelfs de gedeeltelijke oorzaak van deze opleving. Maar juist door de hoge ligging ziet de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken er veel minder gunstig uit. Hij verschilt niet door het feit dat hij daalt, maar zijn divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken vinden wij duidelijk negatief, hetgeen misschien niet door iedereen onderstreept zal worden. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is ook niet in orde, het daalde in de stijging en was afgelopen vrijdag zelfs relatief hoog, op een dalende dag. En die van de Dow Jones Industrial Index (DJIA) tonen hetzelfde beeld als die behorende bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de S&P500. Alleen in dit geval betreft het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gegevens van een index die weliswaar geen All-Time High neerzette, maar die wel de bovenkant van de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken oversteeg. Relatief gezien ligt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ook veel hoger dan bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De kans dat de aan de gang zijnde daling New York harder gaat treffen dan Europa is dus wel degelijk aanwezig. En als het niet in de sterren staat dan staat de verdere daling in ieder geval in de indicatoren geschreven.

De DJIA op weekbasis (fig. 3)


In tegenstelling tot wat in de afgelopen week nog al eens beweerd werd heeft de Dow Jones Industrial Index geen nieuw All-Time High gezet. Hij heeft wel, zoals duidelijk te zien is in de grafiek van de weekkoersen, een nieuwe top gezet maar dat hoeft niet de laatste te zijn. Wij verwijzen daarom naar de grote Oscillator, die in rood getekend staat onder de koersen. Het is een langzame maar wel een heel zekere lange termijn indicator en op dit moment is hij nog steeds stijgende, zij het dat hij laag ligt en de top al langer achter zich gelaten heeft.. Daaronder vindt u in blauw de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenuit onze normale Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en ook deze zowel als de bijbehorende MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken zijn stijgende. Een dergelijke stijging van dit laatste samenstel vindt men in alle weekgrafieken met één uitzondering en dat is de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. In Amsterdam heeft de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken reeds voor de tweede achtereenvolgende week een daling getoond. Amsterdam was in Europa de beste beurs en men zou hem daarom een vooruit lopende profeet kunnen noemen maar dat rijmt zich niet met het feit dat de index van een nog veel betere beurs (de DJIA) nog geen dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken laat zien. De beide MA’s liggen correct ten opzichte van elkaar en de koers ligt er nog steeds boven. Dit positieve beeld wast echter niet weg de daling die u heeft gezien in de beide daggrafieken hierboven en die ook te zien is in de daggrafiek van de DJIA. De conclusie mag dus voorlopig zijn dat er wel een daling aan de gang is maar deze zal geen grote vormen aannemen. De eerste steun voor de DJIA ligt rond 25.000.

De Rente in € en $ (fig. 4)


Iedereen weet inmiddels dat de ECB haar QE-programma dit jaar zal beëindigen. Iedereen weet ook dat de Amerikaanse FED de korte rente in de VS nog verder zal laten oplopen. Maar als u in figuur 4 kijkt naar de 10-jaars rente in Nederland, dan ziet u een lage rente, die ook nog eens vooral zijwaarts beweegt. Waar blijft dan die door velen voorspelde rentestijging in de Europese kapitaalmarkten? Welaan, voorlopig is hij er nog lang niet. Het beeld is wat oversold, de rente kan binnen de range van 0,40% aan de onderkant en 0,78% aan de bovenkant best weer wat oplopen, en gelet op de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onderin de figuur is die stijging net begonnen, maar van een doorbraak omhoog is nog geen sprake. Moet men dan niet bang zijn voor een stijging van de rente? Natuurlijk wel. Want als die rente eenmaal stijgt, dan is een vergoeding van 0,45%, zoals u die momenteel krijgt voor 10-jarige leningen, natuurlijk nooit genoeg om de koersval van lange obligaties op te vangen die dan ontstaat, ook niet als u die lage vergoeding al enkele jaren ontvangt. En dus doen wij wat wij al langer tijd doen met onze obligaties, wij laten de aflossingen binnenkomen en blijven dan met de zo verkregen contanten aan de kant staan, in afwachting van een betere, hogere vergoeding.

De US$ en de € (fig. 5)


De grens rond 85,5 (zie figuur 5, lijn B) is een hele belangrijke. In 2015 en vervolgens weer in 2017 is deze grens verschillende keren een te zware barrière gebleken en moest de koers op dat punt rechtsomkeer maken. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken begin augustus leek dan ook een hele significante. Maar de draai die enkele dagen later alweer optrad, bracht de koers weer onder die grens. Een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zo lijkt het. In fundamentele zin mag niemand dat verwonderen. Terwijl in Europa de overheidshuishoudboekjes overal steeds sluitender worden, heeft President Trump de sluizen volledig open gezet. Hij heeft wel de belastingen verlaagd maar bezuinigingen staan daar niet tegenover. En zolang als er door de mensheid van geld als betaalmiddel gebruik is gemaakt geldt: druk je teveel geld, dan wordt dat waardeloos. Op termijn zou de dollar daarom structureel ten opzichte van de euro moeten verzwakken. De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken begin augustus was dan ook verdacht. Maar niet vergeten moet worden dat de rente in de VS duidelijk hoger ligt dan in Europa. Dat maakt de $ aantrekkelijker. Wie deze slag gaat winnen? Figuur 5 laat zien dat de € afgelopen week een volgende punt gescoord heeft: De korte termijn richting is omlaag en het doel van deze beweging is eerder 80,5 (bij C) dan 95,9 (bij A). Worden de brandstofprijzen dan weer hoger? Dat valt nog te bezien gezien onze visie op de US$. Het zou zomaar kunnen zijn, dat de stijging van de olieprijzen in $’s gecompenseerd wordt door een daling van de koers van de $.

De prijs van een vat Brentolie (fig. 6)


Wij hebben het al eerder gezegd, de olieprijzen zitten in een opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en die is nog (lang) niet voorbij. Er is een correcte geweest, die heeft bijna twee maanden geduurd, olieprijzen hebben in een range van minder dan 10% heen en weer bewogen en afgelopen weken is de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken weer hervat. Het koersdoel voor de komende weken / maanden is US$90 per vat Brentolie en er lijkt niets meer in de weg te staan om dit doel te gaan halen.

Goud (fig. 7)


Het kan “wish-full-thinking” genoemd worden, zeker als men al posities in goud en goudmijnbouwaandelen heeft. In figuur 7 hebben wij een weekgrafiek opgenomen van het goud, in $’s. Bovenin zijn twee indicatoren getekend (een Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen een Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken) die beiden wijzen op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog die is begonnen en nog een weg te gaan heeft. Daaronder is de koersgrafiek van het goud weergegeven en daarin hebben wij een kopschouderbodem getekend. De neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken, de linkerschouder (LS) en het hoofd (HFD) zijn wel helder, maar of de rechterschouder (RS) dat uiteindelijk wordt is pas vast te stellen als de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken in opwaartse zin is doorbroken (het patroon is niet erg evenwichtig). Wij houden op deze plek al langer rekening met dit scenario. Maar dan zou nu wel een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken moeten plaatsvinden waarbij het goud richting de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken opstoomt op ongeveer US$ 1.360 per troy ounce. Het voordeel van deze visie is dat hij zo ongeveer contrair ten opzichte van elke commentator en analist is, maar belangrijker is het bewijs en dat is nog niet geleverd. Kortom, de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is aan eens stijging begonnen, maar lange termijn posities innemen of uitbreiden, daar is het nog te vroeg voor. Steun ligt er op US1.165 en die is sterk.

Beleggen bij Vladeracken

Amerikaanse beurscommentatoren hebben met optimistische commentaren de maand augustus afgesloten. Het was dan ook in jaren de beste augustus-maand voor Amerikaanse aandelen. Sommige indices stegen zelfs met 3% afgelopen maand. Maar zij zijn de enigen geweest. Want overal elders was het kommer en kwel op de beurzen en dat is ook terug te vinden in de portefeuilles van onze klanten. Augustus is over een breed front een negatieve maand geworden, zij het dat de uitslagen doorgaans maar licht negatief zijn uitgevallen. Het merendeel van de resultaten is blijven hangen tussen -0,5% en -1,7% per portefeuille, typische zomeruitslagen en beter dan veel andere indices in Europa want de AEX daalde afgelopen maand met bijna 3% en de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index zelfs met bijna 4%. Dit soort cijfers zijn vooral een doekje voor het bloeden, de conclusie is dat augustus als een verloren maand moet worden beschouwd zonder dat er ongelukken zijn gebeurd. De uitgangspositie voor dit najaar is daarmee nog steeds volkomen in orde want in alle portefeuilles is het saldo liquiditeiten alleen maar verder gegroeid. September en oktober zijn statistisch gezien beruchte maanden, zeker als daaraan voorafgaand beurzen zich relatief goed hebben gehouden. Dus wij zijn erg blij met deze voorzichtige positie en wachten geduldig af op de reacties van de aandelenmarkten op de komende verkiezingen in de VS en het definitieve besluit van de ECB om het QE-programma stop te gaan zetten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 7,8 % 4,0 % 0,4 % 2,9 % -/- 10,7 % 5,7 % -/- 2,1 % 4 %
Matig Mix aandelen / obl. 11,6 % 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/- 0,2 % 5 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,1 % 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/- 4,6 % 6 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 8,8 % 10,8 % -/- 16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/- 5,9 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 3,5 % 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,2 % 23,7 % 12,7 % 8 %
Europa Selector 16,0 % 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/- 1,3 % 8 %
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 9,8 % 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % 2,5 %
EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 13,8 % 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/- 3,2 %

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten van de beheerder. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 1 oktober 2018.

Reeds besproken onderwerpen:
Algemeen
Obligaties
Vladeracken beleid t.a.v. bestandsvergoedingen en plaatsingfees Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland
Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018? Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2016)

De Japanse beurs

De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Credit Linked Notes en Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde
Aandelen
Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek), Wereldhave High yield obligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS en Sunrise en Volkswagen
Aandelen: Aalberts, Alten, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Heineken (Holding) , Imtech, Koninklijke Olie, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen Memory Coupon Notes op Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch
Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding
Overige onderwerpen Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, FrieslandCampina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev en Tennet, Tier 1,2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s
Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische $, het Britse £, de Canadese $, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta note, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement Range Accrual Notes van de EIB en RBS
Volatility, handelssystemen, derivaten, ETF’s Steepeners (incl. renteherziening) van BNG, NIBC, Ned. Waterschapsbank en Rabobank
TA indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omen Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

Den Haag, 3 september 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.