Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 12 • 9 december 2019

Met lompe poten ging hij er weer in. Importtarieven voor Argentinië, Brazilië en Europa moesten weer omhoog. Zoals te doen gebruikelijk gingen de markten onmiddellijk omlaag maar twee dagen later hadden ze het, ook met behulp van de goede werkgelegenheidcijfers, al weer gezien. De opmars werd doorgezet. In Amsterdam ging de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken door de 600-grens. Met China bleken de onderhandelingen plotseling weer iets beter te gaan. Nu is de markt weer klaar om negatief nieuws in de relatie met China te verwerken. En zo houdt Trump de markt in zijn tang, maar het uiteindelijke resultaat is dat beleggers zich er (nog?) niets van aantrekken en dit resultaat is overduidelijk positief. Het ziet er nu naar uit dat het einde van 2019 nog iets moois gaat brengen. Maar er liggen nog steeds drie dreigingen op de weg naar 2020. De Engelse verkiezingen worden in de nu aangebroken week gehouden, dan is er volgende week de datum waarop de tariefsverhogingen voor China in moeten gaan en er is ook nog de nieuwste dreiging, nu jegens Argentinië, Brazilië en Europa.

De terugval op de beurzen was inderdaad heftig, maar het herstel dat daarop volgde mocht er ook zijn. En Amsterdam trok de kar doordat de val niet alleen volledig werd goedgemaakt, maar ook omdat er zelfs een nieuwe top gezet werd, waarbij de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die het 600-niveau gaf werd doorbroken. De markten zien er nu overal positief uit. De MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses zijn bijna overal op de daggrafieken aan het stijgen en in Amsterdam is het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram op de weekgrafiek zelfs gaan stijgen. Hier zit echter wel het venijn. De weekgrafieken zijn overal in mineur en dat geeft weinig ruimte voor echte rallies. Nou kan dit met een paar goede daguitslagen wel veranderen. Zie daarvoor bijvoorbeeld wat er op Beursplein 5 gebeurde, maar dat betekent niet dat er voldoende ruimte overblijft voor een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Het beste wat men mag verwachten is dat er een of twee weken van koersstijgingen aanbreken, maar dan zal het toch echt afgelopen zijn. Hoe men het draait of keert er moet vandaag of morgen een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken volgen of misschien zelfs dat een heuse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aanbreekt. Een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan nu eenmaal niet alleen gevoed worden door mini dips. Dit alles zou betekenen dat de inzet van het nieuwe jaar voor beleggers geen feestmaal zal zijn.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

De Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken die er volgde op de doorbraak van het 685,3 niveau had nog een tweede daling nodig alvorens de doorbraak omhoog te kunnen forceren van het 600-niveau. De onderkant van het stijgende kanaal moest eerst nog opgezocht worden maar de ommezwaai, toen dat doel eenmaal bereikt was, was fors. In drie dagen tijd werd een hoogste slotkoers gezet van 602,3 en de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken high van 12 november op 602,35 werd ook doorschreden (603,03). Men kan op 604 nog wat weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken verwachten, maar in principe ligt de weg naar 644 open. Deze afstand gaat niet in één rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken overbrugd worden zeker niet omdat er, zoals boven reeds gesteld werd, slechts een beperkte ruimte beschikbaar is. Een willige beurs gedurende de komende veertien dagen zou mogelijk kunnen zijn, maar snel daarna zal de normale gang van zaken zijn tol gaan eisen met tenminste een heuse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Tijdens de stijging zou de bovenzijde van het oplopende kanaal bereikt kunnen worden waarna dan een terugval zou volgen, die de onderkant gaat opzoeken. Een 5% daling zou het mogelijk maken om de onderzijde dan te bereiken, waar overigens ook het MA50 steun zou geven. Steunniveaus die geactiveerd kunnen worden als de koers verder zou dalen zijn in figuur 1 aangegeven. Maar wat de toerkomst ook moge brengen, eerst zal de beurs nog een stijging doormaken.

De AEX Index op weekbasis (fig. 2)

In figuur 2 vindt u de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis. Er zijn verschillende figuren ingetekend.

Wij gaan ze een voor een af. Allereerst ziet u in zwart het grootste patroon, een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Dit is een zeer negatief patroon en gedurende vele weken al volgen wij wat hier mee

gebeurt, want mocht deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken bevestigd worden dan is er een doel te berekenen van ongeveer 470. Vijf weken geleden echter kwam een eerste signaal dat er op duidde dat de koers zich buiten de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zou gaan bewegen, maar dan in opwaartse richting. En nu uiteindelijk een doorbraak door het 600-niveau zich heeft gerealiseerd durven wij dit patroon af te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Deze oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is in meerdere markten te zien bijvoorbeeld in de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index en ook in die van de S&P500. Maar in alle gevallen is de koers zich buiten (lees boven) de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gaan bewegen zodat hij ook in de andere markten afgeschreven kan worden. Zolang een patroon niet bevestigd is kan het van vorm veranderen en dat is wat gebeurd is met de grote wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken in wording. Een volgende figuur zult u herkennen als u naar de donkergroene lijnen kijkt. Het is een gelijkbenige driehoek die in dit uitzonderlijke geval oplopend is. Zoiets komt weinig voor, maar hij is op dit moment wel degelijk nog in takt met dien verstande echter dat naar onze ervaring het geen erg betrouwbaar patroon is. Mocht het echter gaan prevaleren dan zij gezegd dat er reeds vier raakpunten zijn. De vijfde zou kunnen ontstaan bij een verdere koersstijging en daarna zou een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven kunnen volgen. Het derde patroon wat te onderscheiden is, is in rood getekend. Het is een oplopend kanaal. De bovenzijde is nog niet bereikt en er zijn nog maar drie raakpunten. Als wij in de komende dagen (weken) slecht nieuws krijgen dan lijkt dit het heersende patroon te worden. De koers zou dan de onderkant van het kanaal op gaan zoeken waarmede een aanval op het MA200 geopend zal worden. Als dit kanaal de toekomst uittekent dan is het geen mooie toekomst want ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert in deze periode negatief. Het vierde patroon is het blauwe. Het is een veel kleiner oplopend kanaal. De onderzijde is zojuist bij de terugval afgelopen week geraakt en de weg naar de bovenkant biedt nog veel ruimte. Als de bovenkant bereikt is, ligt de koers ook duidelijk boven het rode kanaal. Deze nachtmerrie zou dan ook afgeschreven kunnen worden. Een terugval zou de koers in het 580-590 gebied brengen en dat zou voor iedere belegger een zeer acceptabele beweging kunnen zijn. Wij houden het voorlopig op het kleinere blauwe oplopende kanaal, niet alleen omdat er in de periode die dit patroon bestrijkt geen sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken maar ook omdat het met zijn interpretatie niet alleen staat. De groene oplopende gelijkbenige driehoek, hoe discutabel deze ook is, biedt eenzelfde positief vervolg van de koersbeweging.

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 3)

Wij laten u in figuur 3 nog een weekgrafiek zien van de S&P500 Index. De grote wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is hierin ook te zien. Wij hebben hem getekend met onderbroken lijnen. Het oplopende blauwe kanaal is eveneens te onderscheiden. De koers ligt na drie raakpunten, in dit geval al dicht bij de bovenzijde, waarbij aangetekend zij, dat dit komt omdat het kanaal scherper had kunnen zijn als het laatste raakpunt iets minder ver zou zijn doorgeschoten. Opvallend is het dat het beeld gelijk is aan dat van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Met dien verstande dat MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram nog daalt. Er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dit bewijst eens te meer, dat markten in het algemeen gesproken vrij parallel lopen. Men dient daarom steeds oog te hebben voor het algemene beeld en daarna bepaalt men of men geraakt wordt door de afwijkingen als die er al zijn. In de huidige omstandigheden vindt men overal dezelfde boodschap.

De rente in €-gebied (fig 4.)

De obligatiemarkten hebben de afgelopen twee maanden een flinke top gezet getuige de ontwikkeling van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken boven in figuur 4. Maar nu is er een adempauze ingelast waarbij de rente min of meer stabiel blijft liggen of zelfs iets daalt. Het past bij een consoliderende aandelenmarkt. Beleggers kijken elkaar aan en willen niet de eerste zijn die een keuze maakt. Maar als de aandelenmarkten de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken weer hervatten, en dat zou afgelopen vrijdag zomaar gebeurd kunnen zijn, dan moet men veronderstellen, dat de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken door de steunlijn van 169 zal zakken. En dan is een belangrijke top voltooid. De lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is overigens dan nog niet gebroken, daarvoor moet de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gebroken worden die nu nog rond 164 ligt. Onderin de figuur ziet u een omgekeerde grafiek, daar ziet u het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Duitse staatsleningen. Wij gaan er vanuit dat die steun nog wel bereikt gaat worden, maar of deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken snel gebroken zal worden is voor ons nog altijd een open vraag. Want centrale banken zijn wereldwijd nog steeds bezig met een verruimende politiek en dat legt een grens aan de mate waarin de rente op de kapitaalmarkten verder kan stijgen.

De US$ en de € (fig. 5)

De marge, waarbinnen de koers van de US$ ten opzichte van de € beweegt wordt smaller en het ziet er zelfs naar uit dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het patroon, dat nu al meer dan een jaar in ontwikkeling is, voor de deur staat. Tussen 0,92 en 0,89 blijft het allemaal meer van hetzelfde, maar een doorbraak omlaag tot onder 0,89 is het meest waarschijnlijke scenario gezien het wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken-vormige patroon, dat u in de figuur kunt zien. En als dat gebeurt, dan mag een relatief scherpe beweging omlaag verwacht worden richting de volgende oplopende trendlijn die nu rond 0,82 ligt. Het kerstcadeautje voor Trump, waar wij een maand geleden al aan refereerden, komt dichterbij!

De prijs van een vat OPEC-olie (fig 6.)

Het lijkt er op dat de OPEC voor de verandering eens wel enige invloed op het koersverloop van de olieprijzen gaat hebben, want de overeenkomst die afgelopen week werd gesloten, waarin werd afgesproken dat er een verdere beperking van de productie binnen de OPEC komt, werpt haar vruchten af. Wij gaan er vanuit dat de dalende trendlijn in de figuur komende week al gebroken gaat worden met hogere prijzen voor olie tot gevolg. US$65 per vat is de te nemen grens voor het hier weergegeven mandje van OPEC-olie, maar daarna kan de prijs makkelijk verder omhoog tot de volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond US$90 per vat.

Goud (fig. 7)

Het beeld van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken in figuur 7 bevestigt onze gedachte dat de aandelenmarkten nog een stap omhoog gaan zetten. U ziet dit keer een daggrafiek. Sinds augustus is de koers langzaam maar zeker aan het dalen en de volgende daling staat voor de deur. Maar het gaat allemaal in een rustig tempo, typerend voor een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Er wordt energie opgebouwd voor de volgende sprong omhoog. Het kanaal dat wij getekend hebben en dat nu tussen US$1.500 en US$1.430 ligt, is een betrouwbaar correctiepatroon, de uitbraakrichting is doorgaans omhoog gericht. Snel daarna doemt de grotere weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.562 op, maar als de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken eenmaal hervat wordt, dan zo verwachten wij, zal deze grens weinig te betekenen hebben. De lange termijn is voor wat de prijs van een troy ounce goud betreft omhoog gericht en daarbinnen vindt nu een korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken plaats. Maar het dieptepunt van die correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ligt nog voor ons.

Beleggen bij Vladeracken

Afgezien van de koersbeweging afgelopen vrijdag, was november in feite een saaie maand. Al onze modellen, m.u.v. de Wereld Selector, lieten een keurig positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zien, maar vrijwel nergens slaagden wij er in om de prestatie van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken te evenaren. Dat is dan ook niet vreemd, want ondanks het feit dat ook wij via de Benelux Selector aandelen ASM Lythographie en Galapagos in bezit hebben, maken deze twee in verhouding een erg groot verschil binnen de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en zijn samen verantwoordelijk voor vrijwel de gehele stijging van deze index afgelopen maand. Wij hebben onze risico’s echter beter gespreid met als gevolg dat wij minder profiteren van de stijging van deze twee dan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zelf. Dat de  Wereld Selector een negatief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken aantekende lag in hoofdzaak aan onze belegging, halverwege de maand, in aandelen SoiTec. Dit is een Franse semiconductorproducent, die daags na onze aankoop met prima cijfers kwam. Maar de markt reageerde teleurgesteld op de cijfers met een koersdaling van meer dan 15% in één dag tot gevolg. Inmiddels herstelt het aandeel weer iets, maar dat is nog onvoldoende om de achterstand die daardoor is ontstaan in te lopen. En alle andere aandelen doen mee aan de min of meer zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die de afgelopen maand  te zien is geweest en kunnen dus het verlies op dit aandeel slechts ten dele compenseren. Ondertussen gaan wij gestaag verder met de uitbreiding van onze portefeuilles, want wij gaan er nog steeds vanuit dat er sprake is van een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 t/m 6/12 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 %  -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 9,6 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 11,3 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 15,8 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 20,8 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 24,3 % 8 %
  Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 12,7 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **         17,2 % 7,6 % 24,8 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,5 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 22,9 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

De Methode De Ost

In dit model trachten we ijzersterke bedrijven te kopen aan goede prijzen en laten hun resultaten compounden, over de zeer lange termijn. Tijdens deze lange wachtperiodes zullen we echter geconfronteerd worden met sterke fluctuaties van de aandelenkoersen van onze bedrijven. Het is dan onze taak om van deze bewegingen gebruik te maken, of deze te accepteren als een van de karakteristieken van de financiële markten. Opmerkelijk deze maand was de koersreactie van Arista Networks. Wij hebben live hun

presentatie over Q3 meegeluisterd en daar kondigden ze een groeivertraging aan voor Q4 en voor 2020. De koersreactie was zo’n -27% de dag erop… Dit was, ons inziens, niet te verdedigen. Wij denken dat Arista niets aan haar kwaliteiten heeft verloren, integendeel. Dat de groei vertraagt, is niet onverwacht en kan in de komende jaren wel eens positief verrassen. Deze koersreactie maakte dit bedrijf plotsklaps veel goedkoper, hetgeen we gebruikten om bij te kopen. Tot vandaag ging het aandeel sindsdien zo’n 6% hoger. Behoudens calamiteiten die ons zouden dwingen onmiddellijk te verkopen (en dit monitoren we van nabij) kijken we uit naar wat Arista ons zal opleveren de komende jaren.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 januari 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.