Technische Belegger Jaargang 25 • Nr 7 • 1 juli 2019

Nog steeds staat de vraag open of het grote negatieve dubbele toppatroon zal worden afgemaakt. Als het aan Trump ligt dan is er de afgelopen dagen weer een flinke stap gezet om dat inderdaad niet te laten gebeuren. Gesprekken werden gevoerd met China en Noord-Korea en de berichten, die de wereld daarna bereikten waren niet negatief, maar er is uiteraard nog niets gebeurd. Er worden weer onderhandelingen gestart en of daar veel goeds uit voort zal komen valt nog te bezien. Over de gehele wereld echter gingen de beurzen er afgelopen vrijdag vanuit dat de deuren weer open zouden worden gezet. De belegger, zo blijkt opnieuw, laat zich gemakkelijk paaien door goede berichten. Dat Trump inmiddels een nieuwe vijand heeft geïdentificeerd (Vietnam) viel door de belangrijke gebeurtenissen in het Verre Oosten minder op. Technisch gesproken is de markt op weg naar nieuwe toppen. Het is echter niet zo dat verwacht mag worden dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die ongetwijfeld een aantal weerstanden zal breken, ook lang zal aanhouden. De meeste MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses op de daggrafieken zijn afgelopen week vanuit een positie rondom 0 omhoog gedraaid. Er is dus best wat ruimte, maar vergeleken met andere rallies, is deze beperkt. Er zijn geen negatieve signalen te vinden in de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren met een uitzondering die wij u hieronder zullen laten zien. Met weekgrafieken waarin de indicatoren stijgende zijn lijkt alles dus op zijn plaats om de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voort te zetten, maar omdat er een zekere beperktheid te zien is, moet men er toch vanuit gaan dat de langere termijn nog steeds dreigend is. Ook hier echter is er goed nieuws te melden al is dat al iets ouder dan vorige week. De langere termijn grafieken, zoals wij die hebben, hebben hun negatieve vlaggen binnengehaald. Op dit moment duiden zij op een betere langere termijn en dat zou in kunnen houden dat de beurzen het zwakke seizoen door kunnen komen zonder grote kleerscheuren. Dit mag in het huidige politieke klimaat, dat zeer onzeker is en zelfs gevaren in zich bergt, geen reden zijn om al te optimistisch te zijn. De verstandige belegger, die zijn lessen geleerd heeft, zal daarom zijn normale voorzichtigheid in deze periode zeker niet achterwege laten.

Average True Range en S&P500 (fig. 1)

Figuur 1: S&P500 Index & AVG True Range

Best presterende product van Vladeracken in 2019:
Vladeracken Prijs<Waarde Methode                + 23,0%

Het was in de Technisch de Belegger van 3 mei van dit jaar, dat wij u deze grafiek van de Average True Range AvTrR. Het voortschrijdend gemiddelde van de High van de dag onder studie of de Close van de voorgaande dag welke de hoogste is, minus de Low van de dag van studie of de Close van de voorgaande dag welke de laagste is. Zie ook Normalized Average True Range. De Average True Range wordt geprefereerd boven de Average Range wanneer er sprake is van veel prijsgaps. Copyright Vladerackenvan de S&P500 lieten zien. Hij was toen aan het fluctueren en begon te stijgen. Op 15 mei werd het duidelijk dat een stijging was ingezet. Een stijgende AvTR is negatief en wij wezen onze lezers toen op deze uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Het MA50 (hier zwart getekend) bevestigde de stijging op 18 juni door dezelfde weg omhoog in te slaan. De boot leek toen helemaal aan, maar kort daarna boog de rode lijn weer naar beneden. In eerste instantie kon men dat aanmerken als een normale fluctuatie, maar dat is op dit moment niet meer mogelijk. Het ziet er naar uit dat de AvTR definitief de weg naar omlaag is ingeslagen en dat is een mooi gegeven voor de actieve belegger. De S&P500 heeft de laatste twee dagen witte candles neergezet. Hiermede lijkt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorbij en het is op grond van deze positieve grafiek dat wij ervan uitgaan dat er een van de komende dagen een nieuwe High zal worden gemaakt. Op 21 juni zette de S&P500 als enige index een nieuw All-Time High. Op diezelfde dag zette zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in. Wij gaan ervan uit dat er nu meerdere indexen gaan volgen (de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een normale High, maar de herbeleggingindexDagelijks berekende CBS-index op basis van de slotkoersen van alle beursgenoteerde Nederlandse aandelen met uitzondering van vastgoed aandelen, beleggings- en houdstermaatschappijen. Het uitgekeerde dividend wordt meegenomen door te veronderstellen dat het wordt geherinvesteerd in dezelfde aandelen waarop het eerst ontvangen werd. Copyright Vladeracken van de Amsterdamse markt kan al wel een nieuw All-Time High neerzetten). Het mogelijke negatieve dubbele toppatroon dat overal boven de markt hing zal daarmede ongedaan gemaakt zijn en daarmede zullen de kansen op een betere markt aanzienlijk stijgen. Of de zo vaak voorspelde grote terugval hiermede van de baan is, is niet zeker, maar de kansen dat hij naar later in de toekomst verschoven wordt zijn groter geworden.

De AEX Index op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2: AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

De daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bleef, zoals in figuur 2 te zien is, mooi binnen zijn stijgende kanaal. De weg omhoog werd weer ingeslagen en hij is nu op weg naar de bovenkant van dit kanaal. Hij zal daar aankomen op ongeveer de vorige top op 571,6. Het eerdere High op 576,9 zal hij hoogstwaarschijnlijk niet bereiken, maar dat is enkel een inschatting onzerzijds. Zodra de 571,6 bereikt wordt kan daar naar gekeken worden. Voor het overige is alles in figuur 2 positief met één uitzondering. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen en dit ziet men overal behalve bij de Dow Jones Industrial Index. Omdat de S&P500 en de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken wel stijgende Momans kennen op dit moment, zien wij dat als een toevalligheid. Maar er is in de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wel sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. En dat fenomeen ziet men ook overal. Wij weten niet hoe wij dit kunnen duiden, anders dan dat het nog betrekking heeft op de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die nu achter ons lijkt te liggen, maar het is mogelijk dat de consequentie van deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken nog voor ons ligt. Zoals gezegd stijgt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, maar deze stijging is ingezet rondom het nulpunt. Dit betekent dat er slechts de helft van de normale ruimte beschikbaar is voor een stijging. Het herstel van de beurzen zal dus relatief kort zijn, waarna zich opnieuw een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op zijn beurt hoeft niet lang te duren of diep te gaan want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken is overal nog aan het stijgen en men mag daarvan ongeveer evenveel weken verwachten als er stijgende dagen verwacht mogen worden in de daggrafiek. Dit is rekenwerk en hiermede is het ook een hypothese. De werkelijkheid kan heel anders uitvallen, maar als er niets bijzonders gebeurt dan zou het scenario best op deze wijze kunnen uitpakken. Samen met wat wij hierboven stelden op grond van de ontwikkeling van de AvTR in figuur 1 geeft de daggrafiek ons een duidelijke hoop op een positieve beurs, tenminste in de komende maand.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3: S&P 500 Index op dagbasis

Het is een mooi beeld dat zich aftekent in figuur 3. Twee weken geleden werd een nieuw All-Time High gezet op 2.964. Sinds september 2018 is de S&P500 dus zegge en schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken 24 punten gestegen. Dat moge niet veel zijn, maar de beurs lag 14 dagen geleden wel hoger. Er is in de vorige week een zwarte candle gezet, maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft heel weinig om het lijf gehad. Het MA10 heeft zich tamelijk ver van het MA40 verwijderd, maar het ligt niet zo ver weg dat wij ons al zorgen moeten maken. De indicatoren (Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) zijn stijgende. De oppervlakkige lezer zou kunnen stellen dat er sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken maar dat is zeker niet waar. Er was inderdaad wel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te bespeuren maar na de daling is er sprake van een neutraal beeld. De grafiek is representatief voor de andere markten. Met andere woorden overal ziet men een neutraal tot positief beeld. De drie grafieken die wij hier getoond hebben zeggen alle drie hetzelfde. De markten zien er positief uit.

De breedte zit mischien fout (fig. 4)

Figuur 4: De Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken

Toch willen wij nog een waarschuwing afgeven, mede omdat het seizoen momenteel het foute is en er tot eind april een duidelijke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken heeft plaatsgevonden, die elke zomerse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken verdacht maakt. En die waarschuwing zit in figuur 4. Wij laten u daarin de MSCI Wereld Index (weekgrafiek) zien met daaronder onze Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken. Wat u ziet is een duidelijk piek in de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken in april, die een overduidelijke en achteraf terechte waarschuwing was voor een aanstaande brede correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken na de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die dit voorjaar heeft plaatsgevonden. De Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken piekte niet alleen, hij divergeerde in de top ook nog eens negatief. Maar met de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de afgelopen weken is ook wat mis, althans waar het de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken betreft. Die is namelijk niet meegestegen. Dat betekent vooral dat de recente rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gedragen is door slechts een handje vol aandelen. Veruit het merendeel van de aandelen in ons universum heeft niet meegedaan aan de recente rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Dit probleem is ook te zien in de omzetten. Die zijn duidelijk achtergebleven. En dat maakt deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken verdacht. Wees dus voorzichtig, het is heel goed mogelijk dat een positieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken begin komende week al snel gevolgd wordt door een wederom verslechterende markt met opnieuw een daling richting de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van mei van dit jaar of lager als vervolg. En van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken op de recente bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, waar deze indicator een grote voorspellende waarde heeft, is geen sprake geweest!

De rente in €-gebied (fig. 5)

Figuur 5: De rente, recessie of niet?

Aanvankelijk daalde de lange rente wereldwijd omdat beleggers uit aandelen vluchtten. Maar toen kwamen de orakels uit Europa (Draghi) en de VS (Powell) en vervolgens daalde de lange rente verder en stegen aandelenkoersen juist. Waar dus eerst beleggers in obligaties vluchtten omdat aandelen te duur dreigden te zijn, blijven beleggers nu kennelijk obligaties kopen, maar kopen ze nu ook weer aandelen. Dat klinkt tegenstrijdig maar is het niet helemaal als men naar de inhoud van de boodschap van de beide Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken-presidenten kijkt. Die zeggen beiden dat het met de economische terugval niet zo’n vaart loopt maar dat ze toch wel van plan zijn om de markten nog langere tijd van goedkoop geld te blijven voorzien dan aanvankelijk gedacht. Feitelijk wordt hier gewoon een hoop politieke onzin verkocht, maar het effect is wel dat beleggers verwachten langer van het goedkope geld te kunnen blijven genieten en dus de aandelenrisico’s als minder hoog inschatten dan enkele maanden geleden. Bovendien heeft de dalende rente de hoge dividendrendementen van veel klassieke aandelen nog gunstiger gemaakt. In figuur 5 hebben wij de 10-jaars rente in €-gebied uitgezet, met daaronder de 10-jaars rente in $-gebied en daar weer het verschil tussen beiden. Dat beide dalen is helder, en die daling vertoont nog geen signalen dat daar snel een einde aan gaat komen, of het moet de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zijn in de indicatoren (hier niet getoond), die daar wel op wijst. Maar interessanter is het om te zien dat de $-rente veel harder daalt dan de €-rente. Het verschil loopt weer terug ten gunste van de $. En waar heeft dat de meeste consequenties? In de €-$-verhouding, zoals u die in figuur 6 ziet weergegeven.

De US$ en de € (fig. 6)

Figuur 6: US$ vs Euro, weekgrafiek.

De dollar wordt nu minder aantrekkelijk en inderdaad, na lange tijd geprobeerd te hebben om door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 90 heen te breken is de $ teruggezakt en onderweg gegaan naar een duidelijk lager liggende steun, de in de grafiek weergegeven steun op 82,7 waar zowel een horizontale als een lange termijn oplopende trendlijn elkaar nu bijna kruisen. De $ is op weg omlaag en aan die verzwakking zal niet zomaar een einde komen

De prijs van een vat Brentolie (fig. 7)

Figuur 7: Brentolie, weekgrafiek

En met het feit dat de $-koers is gaan zakken, maar ook omdat de olieprijzen een duidelijke bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt hadden, zijn deze weer gaan stijgen. In figuur 7 ziet u dat de stijging bovendien vanaf een belangrijk punt plaatsvindt en dus de kans biedt op een substantiële stijging, tot zelfs boven de laatste top rond US$ 75 per vat Brentolie. Ongetwijfeld helpt de agressieve opstelling van President Trump op het wereldtoneel daarbij flink, maar dat zal de belegger in Shell een worst wezen, de olieprijzen stijgen weer en dus zien de plaatjes van de olieaandelen er weer goed uit. Overigens is de grafiek nog niet overtuigend genoeg, want de dalende trendlijn, die nu rond
US$ 71 ligt, moet nog wel even gebroken worden voor u echt positief mag worden.

Goud (fig. 8)

Figuur 8: Goud in $, weekgrafiek

Wij hebben het al aangekondigd in onze blog van een week geleden, de belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen maand is de doorbraak, omhoog wel te verstaan, van de koers van het goud. In 2011 is het goud gepiekt op een prijs van US$1.920 per troy ounce. Daarna heeft zich een daling voorgedaan tot een dieptepunt van US$1.124. Maar dat dieptepunt bleek uiteindelijk de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te zijn van een kopschouderpatroon, dat zich sinds 2013 heeft ontwikkeld en waaruit nu dus, na zes jaar, een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog heeft plaatsgevonden, die bovendien zich ook nog eens in relatieve stilte heeft voorgedaan. Natuurlijk, dat hoeft niet te betekenen dat de koers morgen verder omhoog zal gaan. Maar dit patroon is belangrijk. De kans dat de stijging groot is en daadwerkelijk zal plaatsvinden is bij dit patroon in statistische zin groot. Het eerste koersdoel valt te berekenen op US$1.600, precies het punt waar het toppatroon in de periode 2011 – 2012 haar (tijdelijke) steun vond. Maar wij gaan er vanuit, dat de weg naar een koers van US$1.920 op termijn nu open ligt. Centrale bankiers doen nog altijd net of ze het niet weten, maar de ongebreidelde uitgifte van nieuw geld in de wereld gaat vroeg of laat zijn tol eisen, en de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken heeft afgelopen week het signaal gegeven, dat dit moment van afrekening nu echt naderbij komt.

Beleggen bij Vladeracken

Als je aandelen verkoopt en een beurs gaat daarna omlaag, dan blijft er altijd een dubbel gevoel over. Want met name in lange termijn portefeuilles verkoopt een beheerder nooit alle aandelen. Het gevolg is dat de verkochte aandelen niet meer bijdragen aan een verzwakkend resultaat, daar is de beheerder dus op tijd geweest, maar dat desondanks portefeuilles nog steeds in waarde dalen omdat de nog overgebleven aandelen dat ook doen. Stel je dan de vraag aan beleggers of je het goed gedaan hebt, dan zal elke belegger de beheerder er op wijzen, dat de waarde van de totale portefeuille, ondanks de verkopen, nog steeds daalt. Het enige antwoord dat de beheerder dan kan geven is tweeledig: ten eerste vertegenwoordigt het verkopen van alle aandelen een veel te groot risico als strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken en ten tweede is de daling weliswaar een feit, maar portefeuilles dalen veel minder in waarde dan de markten. En dat is afgelopen maand in vrijwel alle portefeuilles van de cliënten van Vladeracken goed zichtbaar geweest, ja, portefeuilles zijn over een breed front in waarde gedaald, maar de verliezen zijn bij lange na niet zo groot geweest als bij de grotere beursindices. En ondertussen is het saldo liquiditeiten in de aandelenportefeuilles van al onze cliënten opgelopen tot ruim boven de 20% en is in de actieve portefeuilles het saldo liquiditeiten zelfs in de buurt of boven 50% gekomen. Wij hebben een goed gevoel bij de dalingen van dit moment, natuurlijk, er zullen nog verder oplopende verliezen zijn, maar er is inmiddels genoeg kruit beschikbaar om op lagere niveaus flink inkopen te gaan doen. Wij zien dus de komende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de beurzen met vertrouwen tegemoet.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 t/m 30/6 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 %  -/- 10,7 % 5,7 % -/-7,4 % 8,8 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 9,4 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 11,3 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 23,0 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 15,8 % 8 %
  Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **         17,2 % 7,6 % 32,4 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 15,1 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 15,7 %  

* Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 28,2%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 augustus 2019.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, Alex & IEX

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, en zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website van Alex Beleggen (alleen leesbaar voor klanten van Alex) en op IEX.nl.

Reeds besproken onderwerpen

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017 en voor 2018?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, Imtech, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund en ProShares Ultra Short Treasury

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.