Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 1 • 6 january 2020

De aanval op de Iraanse commandant toont duidelijk het echec van de Trump-filosofie, maar het lijkt, althans zeker voorlopig, weinig invloed op de effectenmarkten te gaan hebben. Dit echec staat overigens niet alleen. Ook zijn Noord-Korea politiek voegt zich onder dit hoofd. En aangaande het resultaat van de onderhandelingen met China is er nu nog te weinig nieuws. De laatste berichten vonden op de financiële markten een willig gehoor, maar of er inderdaad een nieuw contract gesloten gaat worden dat de hete punten over de hele linie zal dekken, is ongetwijfeld een zeer onzeker gegeven. En ook de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken is nog geen gelopen race. Boris gaat het nog moeilijk krijgen en het einde van 2020 kan best een negatief resultaat geven. In het gebied van de Middellandse Zee begint zich een nieuw probleem te ontrollen nu Turkije zijn vleugels wil uitslaan. Alles tezamen genomen geeft de politieke atmosfeer niet direct aanleiding om te denken dat 2020 een mooi beursjaar wordt. Maar dan is er de Amsterdamse beurs. Het gezegde dat daar al jaren de toekomst voorspelt wordt, geeft plotseling reden om juichend te zijn. “Eerste dag rood, beursjaar dood”. Maar de eerste dag was een mooie, opgewekte dag. Wij hebben nooit van dit gezegde een statistiek gevonden en dus hebben wij er zelf een gemaakt. Wij hadden de resultaten van 35 jaar ter beschikking en in die 35 jaar sloot de eerste dag van het betreffende jaar 21 keer met een hogere koers dan het voorafgaande slot. Slechts drie keer was het jaarresultaat van deze serie van 21 waarnemingen negatief. Dat wil zeggen dat een hoger slot op de eerste beursdag in 85% van de gevallen heeft geleid tot een succesvol beursjaar. In vergelijking met de vele statistieken, die proberen het jaarresultaat te voorspellen, is dit een uitermate hoog percentage. Zekerheid geeft het nooit, maar de belegger mag zich bij het resultaat van de eerste dag van het jaar 2020 behaaglijk voelen. En dit volgt dan op een prachtig beursjaar waar de markt in Brazilië excelleerde met een stijging van ruim 32% gevolgd door die van Stockholm (ruim 29%), de Nikkei uit Japan (29%) en de S&P500 (28,8% maar wel in $’s). De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kende een stijging van 23,9%. Maar in ons rijtje prijkt ook de AMX met ruim 38%. U had niet in Polen moeten zitten (0,002%) en zeker niet in Maleisië waar de index 6% daalde. De Brentolie prijs steeg met ruim 25% en uw investering in Goud was goed voor een stijging van ruim 18%. De prijs van het Zilver bleef iets achter met 15,2%. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken steeg met 4,2% (waar dan nog een negatieve coupon vanaf moet). Dat was slecht nieuws want de rente steeg dus in 2019. Meestal mooie cijfers, maar het is allemaal al weer verleden tijd. Wij kijken nu vooruit naar het jaar 2020. Daarvoor wensen wij u wijsheid, inzicht en geluk.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 1)

2019, het zal u wellicht vreemd in de oren klinken, is een jaar van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken geweest. Zelfs voor de Amerikaanse beurzen, die op een All-Time High het jaar afgesloten hebben, heeft 2019 grotendeels in het teken van een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gestaan. In figuur 1, waar wij een weekgrafiek van de S&P 500 Index hebben opgenomen, is te zien hoe in juni 2019 een top bereikt werd, waarna een volatiele fase volgde die pas eind oktober met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog werd afgesloten. In veel andere beurzen werd de top zelfs al in april gezet, toen de S&P500 ook een eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag liet zien. De correctiefase waarover wij het hier hebben (gemarkeerd door de groene lijnen) is de eerste, die volgde op de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken na het dieptepunt dat in december 2018 werd bereikt. Hij vond bovendien plaats rond een oude top, die in 2018 voor de tweede maal werd bereikt (2.950). Uit het driehoekige patroon valt een doelt berekenen, dat rond 3.300 ligt, een niveau dat afgelopen week, de eerste van het nieuwe jaar, net niet bereikt werd. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken onder de koersgrafiek heeft de top nog niet bevestigd, maar is nog wel stijgende. Ook de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onder in de figuur ligt hoog maar geeft nog geen indicatie van een naderend einde aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar de blauwe stijgende lijnen aan weerszijde de koers terug naar de gemiddeldes daalt hetzij doordat de koers een pas op de plaats maakt en de gemiddeldes naar de koers tot kruipen. Het hele beeld vraagt om een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken terug naar het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken alvorens de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken kan worden hervat. Dat zou betekenen een daling terug naar de steun op 3.011. Of het al zover is, proberen we aan de hand van de korte termijn te bepalen.

De AEX Index op weekbasis (fig. 2)

Maar eerst kijken we nog even naar de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. U ziet hier een langere termijn grafiek, nu vanaf oktober 2017. Ook hier werd in juni een top gezet, in deze figuur is die geheel rechts te zien. De AEX bereikte toen een top van 586,3. Ook hier volgde een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog eind 2019. Maar de significantie van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is groot. Want niet alleen werd een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van enkele maanden met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog beëindigd, ook het in deze figuur getekende veel grotere correctiepatroon van een omgekeerde kopschouder werd met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog voltooid. Het doel dat zich laat berekenen ligt tussen 675 en 690.

De indicatoren eronder laten dezelfde hoge niveaus van de recente koersstijging lopen naar elkaar toe in de vorm van een wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Dit is een gevaarlijk patroon in die zin, dat meestal een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag volgt. Bovendien liggen de gemiddeldes inmiddels van elkaar. Mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken is nodig, de afstand zal vroeg of laat kleiner worden gemaakt, hetzij doordat zien als de S&P500 in figuur 1 en in de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis zelfs sprake van een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dus een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken terug naar het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken mag niemand bevreemden. Maar als die plaatsvindt, dan is dat een moment om in te stappen of portefeuilles uit te breiden.

De AEX Index op dagbasis (fig. 3)

Om te zien of er nog ruimte is voor de door ons verwachte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken kijken wij naar de korte termijn, zoals u die ziet in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 3. De periode tussen kerst en oud en nieuw is door de beurzen gebruikt voor een min of meer zijwaartse beweging. Daarmee is de korte termijn overbought-positie in de markt verholpen. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken stijgt weer en ligt nog rond het nulpunt, dus er is ruimte genoeg. Maar het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken divergeert wel negatief en ook de CCI heeft een klein verkoopsignaal afgegeven. Het lijkt er op dat de beurzen nogmaals een sprongetje omhoog gaan maken, of al begonnen zijn en dat de schrik van de aanslag op de Iraanse generaal slechts van korte duur zal zijn. Maar de indicatoren waarschuwen dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wel op haar laatste benen begint te lopen. Er ligt steun op 603 en op 596 (waar nu zowel het MA50 als de oplopende rode trendlijn liggen). Veel ruimte omlaag is er niet, de echte steun ligt, zie figuur 2, in een bandbreedte tussen 575 en rond 590.

De DAX Index op dagbasis (fig 4.)

Zwakker ziet het beeld er voor de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit en daarom laten wij u dat ook nog even in figuur 4 zien. Ook hier is sprake van een groot omgekeerd kopschouderpatroon, dat eind 2019 met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog werd voltooid. Maar hier ligt de koers verder van het niveau van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken vandaan en ziet de korte termijn er negatiever uit. Het moment waarop de pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken, een terugkeer naar de steun op 12.383, zijn aanvang zal nemen, is hier dichterbij. Met name de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken in de figuur laat een duidelijk negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken zien, maar ook de andere indicatoren zien er niet goed uit. En ook hier is het korte termijn doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het kleinere patroon, dat zich in 2019 heeft ontwikkeld, zo ongeveer bereikt. Maar van een daadwerkelijk verkoopsignaal is nog geen sprake.

De rente in €-gebied (fig 5.)

Waar de aandelenmarkten een mooie rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken vertoonden hebben de obligatiemarkten eind vorig jaar een adempauze ingelast. Zowel de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Futures als de koersen van 10-jarige Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zijn gedaald. Maar boven in figuur 5 is te zien, dat de Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken zich in een vlagpatroontje bewegen dat vrijwel ten einde loopt. Afgelopen vrijdag is de koers weer omhoog gegaan, nog geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, maar de kans op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog in de komende weken is wel veel groter dan de kans op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag. Gelet op de positie van de aandelenmarkten is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog aanstaande maandag nog niet te verwachten en moet eerder een nieuwe terugtrekkende beweging binnen hetzelfde patroon verwacht worden. Maar de rente in de VS gaat ongetwijfeld dit jaar nog een keer het dieptepunt van 2016 opzoeken. In Europa is het beeld minder helder. Hier is eerder sprake van een toppatroon. Nu zal de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken niet tegengesteld aan de Treasury gaan bewegen, dus een hernieuwde stijging is ook hier zeer denkbaar, maar wij achten de kans klein dat de top van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-koers die aan het einde van de zomer van 2019 werd gezet, zal worden doorbroken. En dan zou er sprake kunnen gaan zijn van een dubbele top in de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken met een forsere rentestijging als gevolg later dit jaar. En dat heeft dan weer zijn repercussies op de positie van de US$ t.o.v. de €.

De US$ en de € (fig. 6)

Want als de rente in de VS harder daalt dan in Europa, dan zal de $ minder aantrekkelijk worden dan de €. En de maandgrafiek van de $ versus de € in figuur 6 bevestigt dit beeld. De $ is al enkele maanden langzaam maar zeker aan het verzwakken. Een daling van de koers van de $ richting 0,85 dit jaar, waar de lange termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en een belangrijke horizontale steunlijn samenvallen, ligt voor de hand. Natuurlijk, als er een oorlog in het midden Oosten ontstaat tussen de VS en Iran, dan zal het beeld er anders uit gaan zien, want het is mogelijk dat geopolitieke zorgen op het wereldtoneel leiden tot een vlucht naar de $. Maar de grafieken vertellen een ander beeld. Kennelijk gaan beleggers er vooralsnog niet vanuit, dat de aanslag op de Iraanse generaal werkelijk uit de hand gaat lopen. En dus blijven wij negatief voor de $. Het eerstvolgende doel is 0,85 wat ons betreft.

De prijs van een vat OPEC-olie (fig 7.)

De aanslag op de Iraanse generaal zorgde voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de dalende groene trendlijn rechts in beeld. Dat de olieprijzen zich in een opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevinden is al langer duidelijk, twee jaar geleden werd immers een groot bodempatroon in de vorm van een kopschouderpatroon afgesloten met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog en de daling, die eind 2018 een dieptepunt bereikte, moet als niets anders dan een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken beschouwd worden. Daarna werd de weg omhoog weer ingeslagen, maar dit keer ging het allemaal erg moeizaam. Wij hebben daarom enkele FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken retracementlijnen in de grafiek getekend (de blauwe oplopende lijnen), die als een steunlijn fungeren ingeval een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken haar tempo vermindert. En dat is wat er aan de hand lijkt, het ging in 2017 allemaal kennelijk veel te snel. Het tempo van de stijging richt zich meer en meer naar de lager gelegen trendlijnen. Zolang daarbij de bodems hoger blijven is er niets aan de hand. Of dat betekent dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van afgelopen week snel tot hogere koersen zal leiden wagen wij overigens te betwijfelen, logischer zou zijn als de koers in de komende maanden de lager gelegen trendlijn gaat raken, maar dan wel in een positie die boven de groene dalende trendlijn blijft. Pas daarna moet weer meer kracht verwacht worden. Hoe het ook zij, op termijn zijn wij zeker niet negatief voor de olieprijzen.

Goud (fig. 8)

De grafiek in figuur 8 kent u van ons. Tussen 2013 en 2018 heeft zich een kopschouderpatroon ontwikkeld dat als een belangrijke bodem moet worden beschouwd. Een langjarige nieuwe trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is begonnen. Koersdoel is minstens de oude top uit 2011, maar daarna kunnen veel hogere niveaus bereikt worden. Maar die top wordt niet in een rechte lijn bereikt, de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zal afgewisseld worden met soms scherpe correcties omlaag. En eind 2019 lijkt een dergelijke correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken plaatsgevonden te hebben. Sommige analisten spreken al van een hervatting van deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nu de koers van het goud afgelopen twee weken weer omhoog sprong. Wij zijn echter voorzichtiger. Het zou ons niets verbazen als de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken al op korte termijn vastloopt en er nog een tweede gelijksoortige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ontstaat als wij in de laatste maanden van 2019 hebben gezien. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken terug naar de steunniveaus tussen US$ 1.430 en $1.450 zou het beeld er alleen maar sterker op maken. Wie goud als belegging in de portefeuille heeft moet het vooral vasthouden, wie nog geen goud gekocht heeft krijgt mogelijk in de komende maanden nog een kans.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2013 2014 2015 2016   2017

2018 2019 Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 4,0 % 0,4 % 2,9 %  -/- 10,7 %   5,7 % -/-7,4 % 10,0 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 6,6 % 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 %   5,5 % -/-5,4 % 13,9 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 6,5 % -/- 0,9 % 16,2 % -/- 3,4 %   10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 10,8 % -/-16,0 % 23,2 % 0,2 %   12,5 % -/-23,1 % 22,6 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 15,3 % -/- 2,8 % 27,3 % 0,1 %   23,7 % 0,6 % 22,4 % 8 %
  Europa Selector 47,7 % -/- 4,4 % 22,9 % 4,2 %   8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **           17,2 % 7,6 % 27,1 % 10 %
                     
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 17,2 % 5,6 % 4,1 % 9,4 %   12,7 % -/-10,4 % 23,9 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 17,9 % 1,2 % 3,9 % 0,7 %   6,5 % -/-14,3 % 24,8 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen en publiceert met ingang van deze editie de resultaten in bovenstaande tabel, doch nog als een zeer risicovolle methode. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen.

De Methode De Ost

Begin deze maand kwamen kwartaalresultaten uit voor Stitch Fix. Deze lagen in lijn met onze verwachting en ook de markt kon dit appreciëren: het aandeel ging 12% omhoog de dag erna. Deze bewegingen op zo’n korte tijd zijn niet rationeel te noemen. Ze maken ons noch ongerust, noch euforisch. Het is, op lange termijn, wel indicatief voor het sterke business model dat Stitch Fix heeft, lees zeker ook onze laatste blog hierover. Daarnaast deden zowat alle aandelen (en daarmee zowat alle wereld-indexen) het goed de laatste tijd en sloten we het jaar in schoonheid af. De meeste van de bedrijven in dit model noteren momenteel dan ook niet goedkoop en daarmee zijn we ook terughoudend wat betreft aankopen. We weten immers dat het verstandiger is aan te kopen tijdens “solden” dan

tijdens fases van “opbod van de hoogst biedende”. In de loop van de komende maanden zullen we onze waarderingen van alle bedrijven bijstellen, in functie van de uitgebrachte jaarresultaten, en onze aankoopstrategie verder bepalen.

Beleggen bij Vladeracken

2019 is een prachtig jaar geworden voor onze cliënten. Overal positieve resultaten, vrijwel overal werden de verliezen uit 2018 niet alleen goedgemaakt maar werden nieuwe hogere niveaus bereikt. Maar geheel tevreden zijn wij niet over 2019. Want de resultaten mogen dan mooi zijn, de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die heeft plaats gevonden en waarop wij anticipeerden met de verkoop van veel aandelenposities, is milder gebleken dan wij voor mogelijk hielden. Het gevolg daarvan is een achterstand in onze Selector-modellen op de verschillende beursindices wereldwijd. Alleen de Benelux Selector met een bruto resultaat van 25,5% kon de grotere Europese indexen verslaan, maar na aftrek van performance fee resulteerde ook hier een resultaat dat in lijn lag met dat van de AEX Index, maar zeker niet beter was. De modellen waarin wij minder risico’s nemen hebben overigens wel prima aan de doelstellingen voldaan, want ook hier waren rendementen van 10% of meer eerder regel dan uitzondering. Sterke jaren worden vaak afgewisseld met jaren met een wat minder sterke performance. Toch zijn wij voor 2020 niet pessimistisch gestemd. Natuurlijk, het is een jaar van presidentiële verkiezingen in de VS. En in verkiezingsjaren willen beurzen nog wel eens een top laten zien. Maar voorlopig is de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken opwaarts gericht en is een proces van topvorming nog in geen velden of wegen te bekennen. Wij gaan dus ook voor 2020 uit van een jaar met wederom positieve resultaten.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 3 februari 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen alsmede een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.