Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 10 • 5 oktober 2020

De maand oktober is bij uitstek de maand die in het verleden grote dalingen heeft laten zien en tegelijkertijd is het de maand waarin zeer profitabele posities ingenomen kunnen worden. Op dit moment zijn er enige lichtpuntjes. Op 21 juli van dit jaar zette de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een top met een High van 587,03. Sindsdien ging de markt omlaag. Op 21 september werd een bodem gezet op 533,22. In precies 2 maanden daalde de AEX met 9,2% en hiervan nam de maand september 6,2 punten voor zijn rekening. Als het hierbij blijft dan moeten wij over een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken spreken en er zijn aanwijzingen, dat het inderdaad hierbij gaat blijven. De excessen in de markt zijn door deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verdwenen en dit betekent dat een nieuwe poging gewaagd kan worden om nieuwe Highs te bereiken. Uiteraard blijft de markt fluctueren maar de algemene tendens lijkt nu omhoog gericht. Vorige week wezen wij erop dat er een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de lucht zat, maar dat deze beperkt zou blijven als de indicatoren in de weekgrafieken niet zouden gaan stijgen. Na een week die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weer boven zijn MA200 bracht, zien we dit inderdaad gebeuren. In Amsterdam zijn de weekindicatoren gaan stijgen. Hetzelfde ziet men in een aantal andere landen, maar deze stijging is zeker nog niet algemeen. In Amerika bijvoorbeeld is de klus nog niet geklaard. Het zijn de big-tech aandelen die daar dwars liggen. Zij bevinden zich in een aantal markten nog in een dalende modus, maar ook daar lijkt verandering in te komen. Een en ander betekent wel dat de maandindicatoren in veel markten nog dalende zijn. Gelukkig is dit niet algemeen. In Amsterdam, bijvoorbeeld, zijn ze nog stijgende. Maar de mogelijkheid van een tegenvallende ontwikkeling staat daarom nog steeds open. Dit verschil in markten is onder andere te verklaren door het karakter van de genoteerde aandelen. In Amerika, waar big-tech de markten tot nieuwe All-Time Highs gedreven had, zorgen dezelfde tech-aandelen er nu voor dat de omkeer op zich laat wachten. Tech is nu een beetje uit de belangstelling. Beleggers zoeken de conventionele aandelen weer op, die achtergebleven zijn bij de Tech-euforie. Zo zal men bijvoorbeeld bankaandelen, die veel gelag betaald hebben, uit het moeras zien komen. Ook verzekeringsmaatschappijen zullen weer in de belangstelling komen. En de industriële sector mag nu niet meer vergeten worden. Kortom, de markt heeft zijn hoogstnoodzakelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken achter zich liggen en wil nu weer aantrekken op de rug van alles wat er al was vóór de Tech bubble. Het seizoen is nog negatief, en daarmee zijn de kansen dat oktober nog roet in het eten gaat gooien niet verdwenen, maar het beeld is ontegenzeggelijk aan het verbeteren.

De AEX Index en de S&P500 Index op weekbasis (fig. 1)

Fig. 1. AEX & S&P 500 Index, weekgrafiek

In figuur 1 vindt u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en daaronder de S&P500 Index, beide op weekbasis. Zij lijken zeer op elkaar maar er zijn enkele verschillen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt (net) boven zijn twee gemiddeldes, de S&P500 ligt nog onder zijn MA10 (MA50 op de daggrafiek). Wij tillen hier niet zo erg aan, want op de daggrafiek ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ook nog onder zijn MA50. De afwijking bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek kan verklaard worden uit de kleine rekenkundige afwijkingen in beide grafieken (zo zijn er in beide beurzen verschillende, van elkaar afwijkende dagen waarop er niet gehandeld wordt). Allebei de indexen zijn uit hun oplopende kanaal gevallen. Tot slot wijzen wij op het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram. Die is in deze figuur niet getekend, maar bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is deze stijgende net als de wel getekende Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen de CCI. Bij de S&P zijn de andere twee ook stijgende maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram blijft achter. Het daalt nog. Dit verschil kan verklaard worden uit de grotere bijdrage die de Tech aandelen leveren in de S&P500, maar het feit dat de andere twee indicatoren stijgende zijn wijst erop dat het Histogram snel een positieve kleur gaat aannemen. Maar de voorzichtige belegger wacht de omkeer van het Histogram van de S&P500 wel af, want de beurs zit altijd vol verrassingen. Er blijft nog de vraag over of de doorbaak van beide indexen door de onderste lijn van het oplopende kanaal (of wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken) niet wijst op een aanstaande daling. Wij denken van niet. Bij een koers, die volgens het merendeel van de indicatoren, gaat stijgen, zal deze terugkeren in het oplopende kanaal. Dan zal dit kanaal opnieuw getekend moeten worden, waarna hoogstwaarschijnlijk de bovenkant weer aangevallen zal worden. Al met al lijkt het verschil in de beide weekgrafieken slechts tijdelijk te zijn. En zolang de indicatoren op de weekgrafiek stijgende zijn zal de korte termijn geen grote uitslagen naar beneden laten zien. Een positief vooruitzicht dus.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Europa Selector                           -/- 3,1%
 

De AEX Index op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Als u naar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis in figuur 2 kijkt, zult u het met ons eens zijn. Het is een mooi beeld. Alles is stijgende behalve de beide gemiddeldes, de notoire achterlopers, maar het MA50 staat op het punt van draaien. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen ook het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram liggen vlak bij nul en zijn stijgende. Op zichzelf is dit positief maar het houdt uiteraard in dat de ruimte nog maar beperkt is. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan dus verwacht worden ergens op het einde van deze week of in het begin van de daaropvolgende. Dit zal echter beperkt blijven zolang de weekgrafiek positief blijft en daar ziet het zoals boven reeds gesteld is, wel naar uit. Die wordt pas negatief als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag groter is en dan ontstaat een geheel ander scenario omdat dan de onderkant van de dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken in gevaar komt (in figuur 2 met groene lijnen getekend). Het omvat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken vanuit de stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die deze zomer is begonnen. Er zijn in deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken 4 raakpunten geweest. Het patroon is dus rijp om uit te breken en dit zou dan aan de bovenkant moeten gebeuren. Daartoe moet eerst nog het MA50 genomen worden. Dit MA50 ligt nu op 554. De slotkoers was afgelopen vrijdag 553. Er is dus heel weinig meer nodig. Onmiddellijk daarna volgt de dalende bovenzijde van het kanaal. De klus is daarna nog niet geklaard, want met een volgende stap moet de koers nog boven de laatste top van 587 uitkomen om van een opopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te kunnen spreken. Dit alles wil niet zeggen, dat de belegger nu al geen nieuwe posities in kan nemen. Maar als hij dat doet dan zou hij zich moeten richten op achtergebleven fondsen. Instappen in de goede (hooggelegen) fondsen raden wij nog af zolang de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet teruggekeerd is binnen de stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. In dat kader moge als waarschuwing gelden dat in de VS vrijdagavond de big-tech aandelen opnieuw omlaag doken en daarbij een korte termijn steunlijn en masse doorbraken.

De S&P 500 Index op maandbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P 500 Index, maandgrafiek

De S&P500 op maandbasis is gaan dalen. Ook de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendoet dit al twee maanden. Hier zal voorlopig nog geen verandering in komen, maar wij zijn daar niet erg negatief over. Natuurlijk gaan de maandindicatoren omlaag als de dag- en de weekgrafieken al langere tijd een daling vertonen. Voorlopig zijn de kaarten nu anders verdeeld. De koersen moeten gedurende langere tijd een stijging doormaken voordat men dat in de maandgrafiek gaat zien. Op de kortere tot middellange termijn hoeft de maand dus geen negatieve invloed te hebben ook al daalt hij, maar als er daarna geen zicht komt op een stijging dan is het zaak om rekening te houden met iets ernstigers. Voorlopig echter geloven wij niet dat het huidige negatieve beeld gaat interfereren met wat wij boven geschreven hebben.

De rente (fig. 4)

Figuur 4. Rente, weekgrafiek

Markten verkeren het overgrote deel van de tijd in een soort niemandsland. Er gebeurt dan weinig en beleggers wachten dan vooral af. Als men het nieuws bekijkt, dan zou je bijna kunnen denken dat de wereld continue in brand staat, maar als men dan naar grafieken kijkt, dan blijkt er meestentijds niets gebeurd te zijn. Zo is er in de afgelopen maand heel veel gezegd door Centrale Bankiers over geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken, kapitaalmarkt en rente, maar op obligatiebeleggers heeft het allemaal geen enkele indruk gemaakt. Want de lange rente is iets gestegen, maar hij is daarbij zowel in de $-sfeer als in de €-sfeer keurig binnen de al maandenlang bestaande grenzen gebleven. Opvallend is daarbij ook dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in de obligatiemarkten tot een nulpunt is teruggezakt. En dat is meestal geen goed teken, want het betekent dat er iets staat te gebeuren waar beleggers geen rekening mee houden. Maar het probleem is altijd weer, dat u geen aankondiging krijgt.

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, daggrafiek

Misschien moeten wij dat antwoord in de €-$-verhouding zoeken. Want de $ is afgelopen maand weliswaar weer iets sterker geworden, maar dat is wel gebeurd op een niveau precies boven een lange termijn steunlijn (in de figuur de rode lijn). Dit zijwaartse kabbelen zal nog wel even aanhouden, misschien tot aan de Amerikaanse verkiezingen, maar het proces van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken vindt plaats op een punt waar een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omlaag (dus een flinke stijging van de €) het meest waarschijnlijke scenario is.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

Ook hier is afgelopen maand weinig gebeurd. Er is een weerstand bereikt, en dus zijn olieprijzen vervolgens gaan dalen. Brent zou in deze beweging zomaar weer terug naar US$28 per vat kunnen zakken. Hoe het ook zij, een trading range is geboren (US$ 28 aan de onderkant en US$ 42 per vat aan de bovenkant) en niets wijst er op dat deze zone snel verlaten gaat worden. Wij gaan er zelfs vanuit, dat deze trading range misschien zelfs meer dan een jaar stand gaat houden.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

En ook het goud heeft een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken doorgemaakt afgelopen maand. Dat is voor Europese beleggers deels te niet gedaan door de stijging van de $-koers, maar per saldo heeft niemand iets verdiend aan goud in september. Maar het past in het lange termijn beeld, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op dit niveau is alleen maar gezond te noemen. En deze adempauze kan nog wel enige tijd aanhouden, ook al ziet het beeld er op korte termijn wat oversold uit. Ook hier geldt dat een zijwaartse beweging tussen US$ 1.800 per troy ounce en US$ 1.921 het meest logische scenario is voor de komende maand. Maar, zoals wij vorige maand ook schreven: Wij zijn geen voorstander van verkoop, want niets wijst er op dat de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten einde is gelopen. Voor ons geldt nog altijd als volgende doel een koers van US$2.500 per troy ounce.

Fusie Vladeracken en Today’s Group

Op vrijdag 28 augustus 2020 hebben wij samen met de Today’s Group uit Hilversum een persbericht uit doen gaan, over onze voorgenomen fusie. De voorbereidingen om de fusie effectief te maken zijn in volle gang. Vladeracken zal als zelfstandige vermogensbeheerder zoals het er nu naar uitziet in oktober de laatste vermogensbeheerrapportage aan haar klanten verzenden. Daarna zullen wij al onze klanten individueel benaderen om de contracten voor het beheer om te gaan zetten naar nieuwe contracten in de naam van Today’s Vladeracken Beheer. De planning is om deze gespreksrondes in te gaan plannen in de periode november – december 2020 zodat eind dit jaar de fusie een effectief feit zal kunnen zijn voor onze klanten.

Beleggen bij Vladeracken

September was geen goede maand voor onze modellen. Er is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang, al sinds eind mei in feite, en die heeft voor onze klanten afgelopen maand negatieve consequenties gehad. Over een breed front zijn portefeuilles met circa 2 a 3% in waarde gedaald, en dat ondanks het feit dat het saldo liquiditeiten hoog is, in veel gevallen 20% of meer. Maar dat is niet vreemd, als aandelenkoersen dalen, dan is elk aandeel er een teveel. Wel is duidelijk zichtbaar dat op zwakke dagen de portefeuilles het beter doen dan de markt als geheel. En dat geeft aan dat posities momenteel relatief defensief zijn ingericht. Oktober is begonnen, statistisch gezien de zwakste maand van het jaar. Wat ons betreft is dat een potentiële kans om goedkoop aandelenposities uit te breiden. Dus laat maar komen die reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken!

Methode De Ost

De snelle opmars van Paylocity en Veeva hebben de aandelen te duur gemaakt. En dus hebben wij een stukje winst genomen. Bij Veeva is dat nu de tweede keer waardoor nog maar een kleine positie resteert, bij Paylocity is dat voor het eerst zodat dit keer de halve positie verkocht werd. Aan de andere kant werden enkele aandelen bijgekocht, met name daar waar wij nog met de opbouw van de portefeuilles bezig zijn. En ondertussen blijven we geduldig wachten op betere instapmomenten. Wat dat betreft past de recente daling van de koersen van veel big-tech aandelen in de gedachte dat een nieuw instapmoment misschien wel eens op korte termijn al kan gaan ontstaan.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 2 november 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 2/10
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-4,3 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-12,1 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-8,6 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-14,5 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-5,0 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-3,1 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 31,1 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-8,5 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-14,8 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.