Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 11 • 2 november 2020

Het wordt een spannende week waarin, als alles meezit, het Trump-sprookje naar de geschiedenisboeken verwezen wordt. Maar mocht dat zo zijn dan krijgt de markt hoogstwaarschijnlijk te maken met een vis die flink tegenspartelt. Grote fluctuaties zouden het gevolg kunnen zijn en misschien is dat ook wel wat de afgelopen week gebeurde. De markten ging fors omlaag in plaats van de voorziene weg omhoog naar de vorige top. Met de daling van afgelopen week staan de markten echter weer op beide benen. Van de overtrokken situatie, die zo lang geduurd heeft, is geen sprake meer. De Dow Jones Industrial Index werd gestopt op zijn MA200. Behalve in Azië en ook uitgezonderd de S&P500 Index werd een nieuwe neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken gebroken. Deze belangrijke steun ontstond omdat hier het dieptepunt ligt van een dubbele top patroon. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die donderdag ook door deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken ging kwam op vrijdag weer terug en noteerde aan het slot net hierboven. In veel markten, de sterkere heel typisch uitgezonderd, ziet men dat de indicatoren inmiddels gedraaid zijn. Dit zou er op wijzen dat de makten voor een stijging staan. De problemen zijn hiermede echter nog niet uit de weg geruimd. De weekplaatjes zijn zonder meer negatief. Overal ziet men dalende indicatoren en of een goede uitslag volgende week van de verkiezingen in de USA dit zal doen omslaan valt nog te bezien. En dan hebben wij het nog niet gehad over wat er gaat gebeuren als de Trump-ellende voor nog eens vier jaar verlengd wordt. In zijn wereld is de Corona dreiging nu helemaal voorbij, maar beleggers denken daar ongetwijfeld anders over. Corona is nog lang niet overwonnen en in Europa moet de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken nog komen. De vooruitzichten zijn dus op zijn best gezegd nog steeds onzeker, maar de technische indicatoren, althans op de korte termijn beloven betere dagen en daar sluiten wij ons bij aan. De korte termijn belooft een herstel en als dit herstel sterk genoeg is dan zal dit de weekgrafieken verbeteren.

De AEX Index en de DJIA Index op dagbasis (fig. 1)

Fig. 1. AEX & DJIA Index, daggrafiek

In figuur 1 vindt u de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en daaronder de Dow Jones Industrial Index beide op dagbasis. Op maandag viel de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken door zijn MA200. Op de drie laatste dagen van de week viel hij telkens door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken maar herstelde zich ook iedere keer. Deze laatste drie dagen vormen een sterk positief signaal , mits overigens maandag de opening hoger is en dit signaal wordt bevestigd door diverse indicatoren. Zo stijgt de CCI al wel, maar het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken nog niet. Volgens onze regels is hiermede nog geen koopsignaal gegeven maar de markt is daar toch niet meer ver van verwijderd. De twee gemiddeldes (MA50 rood en MA200 blauw) zijn dalende, waarbij bovendien sprake is van een death cross, nu de MA50 onder de MA200 is gedoken. Het totale beeld is daarmede negatief maar de zeer korte termijn zou kunnen zorgen voor een opleving.

Daaronder vindt u de grafiek van de DJIA. Deze ziet er veel minder mooi uit. Afgelopen vrijdag werd het MA200 bereikt. Hiermede is zoals boven gezegd de overtrokken situatie die wij kenden, volledig verdwenen. Er is eveneens sprake van een dubbele top, zij het dat de eerste top van de DJIA veel recenter werd gezet. Op zichzelf maakt dat geen verschil uit. De koers sloot afgelopen vrijdag wel onder de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Daarmede is de grafiek van de DJIA veel minder positief (let wel we hebben het over de korte termijn). De CCI Indicator is ook hier stijgende maar de andere twee nog niet. En dus is ook hier het beeld negatief, maar is een opleving boven de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken zonder meer mogelijk. Een scenario dat nog denkbaar is, en dat opgeld zal doen als de verkiezingsuitslag in de VS meevalt (bijvoorbeeld doordat Biden wint en Trump dat snel erkent), is dat van een ligt dalend kanaaltje. In dat geval zullen beide indices slechts licht lager dan de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken komen (en dat is afgelopen week in feite al gebeurd), waarna de weg omhoog opnieuw wordt ingezet, maar dan met een uiteindelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken tot boven de top, die medio oktober is gezet. Wij houden hier ernstig rekening mee als het misschien wel meest waarschijnlijke scenario.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Europa Selector                           -/- 0,5%

De S&P500, waarvan wij hier geen daggrafiek laten zien, ziet er heel anders uit. Hij is positiever, omdat hier de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken nog niet bereikt is, laat staan doorbroken is. Er is ook sprake van een dubbele top en er is ook sprake van een daling met zelfs een doorbraak van het MA50. Maar hij ligt nog ver boven het MA200. Voor wat betreft de indicatoren betreft ziet de grafiek van de S&P 500 er hetzelfde uit als die van de DJIA. De CCI stijgt en de andere twee dalen. Het grote verschil tussen beide indexen is de hoek van de Big-Tech. Wij laten dit hieronder zien.

De Alphabet (Google) versus Johnson & Johnson op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2.
Alphabet & Johnson & Johnson, daggrafiek

In figuur 2 ziet u de daggrafieken van Alphabet (de moeder van Google) en van Johnson & Johnson. Tegen onze verwachtingen in is de grafiek van Alphabet positief (zij het dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van vrijdag met een zwarte candle wel een vreemde was). De koers is gezakt vanuit zijn All-Time High van 2 september naar het MA200 (blauwe lijn) maar daarna heeft het aandeel zich prachtig hersteld. De indicatoren onder de koersgrafiek zijn alle drie stijgende en dit geldt ook voor de beide gemiddeldes. Het lijkt erop alsof niets het aandeel Google kan tegenhouden. Erkend moet worden dat Google wel een van de sterken is onder de Big-Tech aandelen, maar men kan zonder meer stellen dat het dit type aandelen is dat de S&P500 zo positief doet onderscheiden van zijn oudere broer de DJIA. Toch is het duidelijk dat de Big-Tech aandelen ook in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zitten, hoe gering deze ook is.

Een voorbeeld uit de oude garde is het onder Alphabet opgenomen aandeel van J&J. Dit aandeel zette op 3 september zijn (voor)laatste top maar sindsdien ligt de koers 12% lager. Met een dergelijke daling spreekt men over een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en dan betreft het hier ook nog eens een aandeel dat een veelbelovend anti-Coronavaccin in ontwikkeling heeft. Johnson & Johnson is de eigenaar van Janssen Pharmaceuticals, een (Belgisch) bedrijf (met een belangrijke vestiging in Leiden ) dat naar verluid een van de meest veelbelovende vaccins in ontwikkeling heeft. Beide gemiddeldes zijn intussen gaan dalen en de koers ligt nu al ver beneden deze gemiddeldes. Alleen de CCI daaronder geeft blijk van een zeer lichte stijging. De afgelopen 5 tot 10 dagen hebben de markt dus flink veranderd. Als men al dacht dat Big-Tech het zou gaan afleggen tegen de conventionele fondsen dan is daar in deze periode toch weinig van gebleken. Big-Tech blijft de markt aanvoeren. Wat alle grafieken echter gemeen hebben is de omslag in de CCI. Deze is overal stijgende en dat duidt op een korte termijn die er positief uit gaat zien.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P 500 Index, weekgrafiek

De weekchart van de S&P500 laat stijgende gemiddeldes zien. De koers is echter wel gezakt en heeft een iets lagere top gezet. Hierdoor is er dus ook een dubbele toppatroon ontstaan maar in tegenstelling tot bij de traditionele markten is dit patroon nog niet bevestigd. De slechte beurs vorige week heeft de S&P500 wel uit zijn stijgende kanaal geduwd en tegelijkertijd viel hij door zijn MA50. De indicatoren daaronder zijn allemaal dalende. Ondanks het feit dus dat de S&P500 nog lang zover niet is dan andere indexen, is het beeld negatief en dat houdt in dat u niet veel positiefs te wachten staat tenzij de korte termijn inderdaad een fors herstel laat zien. Zolang dat echter niet het geval is, is de markt negatief.

De rente (fig. 4)

Figuur 4. Rente, weekgrafiek

Een maand geleden begon de lange rente voor de derde keer in een periode van ruim twee jaar te stijgen. Maar dat gebeurde binnen een min of meer zijwaarts patroon. Wij merkten toen op, dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken ook nog eens fors was gedaald en baseerden daarop onze mening, dat het beeld er niet goed uitzag en dat een verdere rentestijging heel goed denkbaar was. Maar vervolgens bracht de

tweede Corona-golf wereldwijd economieën opnieuw in de problemen en vergaten de Amerikaanse politici ook nog dat het tweede stimuleringsprogramma in de VS niet op tafel was gekomen om hun onderlinge verschillen uit te venten. Het gevolg was een dalende aandelenmarkt en een dito dalende rente. Maar van een wezenlijke doorbraak is nog altijd geen sprake en het is dus goed mogelijk dat de recente daling slechts een korte adempauze is in een weg die uiteindelijk toch echt omhoog gericht is. Dat wil zeggen, dat wij nog steeds uitgaan van een verdere rentestijging. En het argument ligt, als men naar de economische vooruitzichten kijkt, vooral in de verwachtingen t.a.v. de periode na de Amerikaanse verkiezingen. Want hoe moeilijk de situatie nu ook is, na 3 november komen andere zaken weer voor het voetlicht en de belangrijkste daarvan is de aanstaande beschikbaarstelling van een vaccin en een goed werkende combinatie van sneltesten. Deze twee zullen tijd nodig hebben om voor iedereen en in alle landen beschikbaar te komen, maar markten hebben de neiging om een maand of zes vooruit te lopen op dit soort ontwikkelingen. Dit betekent dat de “oude economie”-bedrijven naar onze inschatting al in de loop van de komende maand aan een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zullen beginnen. En als aandelenkoersen weer gaan oplopen en de economie weer voorzichtig aantrekt, dan is dat slecht voor de kapitaalmarktrente.

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, maandgrafiek

De dollar is afgelopen maand weer iets opgelopen. Maar als u naar figuur 5 kijkt, dan ziet u dat de stijging niets om het lijf gehad heeft. Er is in feite slechts sprake van een adempauze vlak boven een zeer belangrijke steunlijn. En wij gaan er al langer vanuit dat deze lijn uiteindelijk gebroken zal worden, waarna de $ weer een duikvlucht zal maken ten opzichte van de €. Het lange termijn beeld in figuur 5 ondersteunt deze verwachting volledig. De kans dat de $ naar pari gaat ten opzichte van de € is veel kleiner dan de kans dat de $ uiteindelijk naar 2$ per € zal zakken.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

De koers van een vat Brentolie is in de afgelopen maand aan een daling begonnen die nog niet voorbij is. Een maand gelden stelden wij “Brent zou in deze beweging zomaar weer terug naar US$28 per vat kunnen zakken.” En dat is nog steeds onze visie. De prijs van een vat Brentolie beweegt in een trading range die wat ons betreft ligt tussen US$ 28 aan de onderkant en US$ 42 per vat aan de bovenkant. En deze range kan zomaar gedurende vele maanden stand houden.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

De koers van een troy ounce goud is al enkele maanden geleidelijk aan het dalen. Maar het beeld in figuur 7 is dat van een ordelijk verlopende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Het is allemaal wat hard omhoog gegaan, dus een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag van deze omvang is dan niet meer dan normaal. Het doet echter niets af aan ons scenario waarin wij uitgaan van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die nu aan de gang is en die de koers tot ergens tussen US$ 1.800 per troy ounce en US$ 1.921 zal terugbrengen, maar die daarna gevolgd wordt door een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken richting ons koersdoel van US$2.500 per troy ounce.

Fusie Vladeracken en Today’s Group

Per 1 november 2020 is Vladeracken formeel opgegaan in de Today’s Group. Daarmee zijn de modellen en producten van Vladeracken niet van tafel, maar worden zij vanuit de nieuwe gezamenlijke groep voortgezet. Maar Vladeracken BV heeft wel haar vergunning per 31 oktober 2020 bij de AFM ingeleverd. De AFM heeft ons hierop drie maanden de tijd gegeven om de contracten met cliënten over te brengen naar de nieuwe contractpartij. Afspraken met cliënten worden daartoe in de komende weken, uiteraard voor zover de Covid-pandemieregels dat toestaan, ingepland. Enkele organisatorische zaken worden of zijn al ingeregeld. Zo zijn de medewerkers van Vladeracken overgestapt naar Today’s Group en dus ook via nieuwe mailadressen bereikbaar (zoals bijvoorbeeld gijsbrecht@todaysgroup.nl). Wat wel bij het oude blijft is de bereikbaarheid via telefoon en het kantooradres in Den Haag. Ook de website van Vladeracken is en blijft in de lucht, maar deze zal wel een andere functie gaan krijgen, meer gericht op de research van de onderneming en minder op dagelijkse marktcommentaren. Ook zullen de achtergrondinformatie over het bedrijf en haar medewerkers, relevante wet- en regelgeving en de wijze waarop de onderneming daarmee om gaat overgezet worden naar de website van de gezamenlijke groep, www.todaysgroup.nl. De ambitie is in elk geval om de integratie eind 2020 te hebben voltooid.

Beleggen bij Vladeracken

Het saldo liquiditeiten in de portefeuilles van onze cliënten is momenteel hoog. Het gevolg is dat de achterstand, die wij afgelopen jaar op verschillende indices hebben opgelopen minder wordt. Maar de opdracht is niet om minder te verliezen dan de beurs, maar om geld te verdienen. En dat is ons dit jaar nog niet gelukt (met uitzondering dan van de portefeuilles die de De Ost Methode volgen en onze obligatieportefeuilles). Toch denken wij wel op de goede weg te zijn. Want de markt daalt, zit in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken sinds begin juli, en er is voldoende ruimte om posities in te nemen, die ons in staat zullen stellen om de achterstand weer in te lopen, zodra de aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, waarvan wij overtuigd zijn dat die gaat komen, op gang komt. Ondertussen zijn er toch ook nog tegenvallers te melden. Afgelopen week kwam het Duitse SAP met een winstwaarschuwing. Het bedrijf, groot in databasesoftware en cloudservices, kwam met de mededeling dat haar groeidoelstellingen als gevolg van de Corona-crisis vooruit moesten worden geschoven. En dit bedrijf hoort tot de grotere automatiseerders en IT-ondernemingen in Europa, met een dito waardering in termen van koerswinstverhoudingen. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, een koersdaling van 20%, is in onze ogen veel te overtrokken, maar dit drukt wel direct op het resultaat van zowel onze Prijs<Waarde Methode als onze defensieve Stamrecht portefeuilles omdat dit aandeel in deze beide modellen al jaren een vaste waarde is. Natuurlijk zullen wij de recente waarschuwing grondig onderzoeken en kijken of dit tot een aanpassing van ons beleid ten aanzien van SAP moet leiden, maar vooralsnog zien wij dit eerder als een mogelijkheid om bij te kopen dan als een verkoopsignaal.

Methode De Ost

Net zoals september gaf ook oktober wat grilligheid op de beurzen. Meestal is dat goed nieuws voor een investeerder die dan kansen ziet ontstaan.

Anderzijds, als waarderingen hoog oplopen, dan is het tijd om winst te nemen en dat hebben wij dan ook gedaan. De daardoor opgelopen kassaldi zullen van pas komen als markten opnieuw onderuit gaan zoals dat nu het geval is. Want ook de beste bedrijven kunnen dan een heel stuk goedkoper worden (en daar hopen en wachten we op). Ondertussen kwamen sommige van onze bedrijven in de voorbije weken met bedrijfupdates:

  • Bioventix: sterke resultaten, alweer, +11% omzet, winst voor belasting +18%.
  • Nemetschek: kondigde ook sterke resultaten aan als verwachting voor heel 2020. Voor het meest recente kwartaal alvast een omzetgroei van 7% en een winstgroei van 6%.
  • Amazon: kondigde voor Q3 een enorme groei aan op alle vlakken: omzetgroei van 56%, winsten stegen nog sterker. Ze hebben totnogtoe 400.000 nieuwe werknemers aangenomen en de minimumlonen verhoogd. Hierin werden ze prompt gevolgd door de meeste andere detailhandelaren. “Leading by example” heet dat.

Volgende week komen meer bedrijven met updates. Als we vaststellen dat sommige van onze bedrijven groeiende winsten voorleggen, terwijl tegelijkertijd hun aankoopprijs zakt, dan weet u wat we bij Vladeracken doen…..

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 7 december 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 31/10
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-6,4 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-13,0 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-10,7 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-20,1 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-7,8 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-0,5 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 37,1 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-11,7 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-21,0 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise enVolkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.