Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 3 • 2 maart 2020

Het was het Corona virus dat de langverwachte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inzette. Het was niet Trump, het was niet de verhouding China-VS, het was niet Boris maar het was wel de oververhitte beurs en Corona was de trigger. Al in het midden van 2019 kwam de zorg voor de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op, maar de fundamentals waren dermate sterk dat het nog meer dan een halfjaar duurde alvorens de beurzen hun correctieve actie inzetten. Regelmatig hebben wij gewezen op de noodzaak van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Laatstelijk nog op de grote afstand tussen de koersen en hun gemiddeldes. Het Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken effect moest daarom wel optreden en nu is het dus ook zover. Ruwweg genomen hebben de beurzen wereldwijd nu 14% verloren ten opzichte van hun laatste top, die voor sommigen kwam op 12 februari van dit jaar en voor anderen op 19 februari. Het Goud deed even een poging om een gedeelte van de portefeuille te redden, maar uiteindelijk was dit ook een fiasco want de stijging bedroeg niet meer dan 1,2%. De prijs van een vat Brentolie gedroeg zich even negatief als de prijs van de aandelen. De daling was 15%. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken kwam inmiddels op zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 15 augustus 2019. Ongetwijfeld vindt hij hier steun, maar of deze steun enige invloed gaat uitoefenen valt pas maandag te bezien. Als dit niet lukt dan komt het dieptepunt van december 2018 op 476 in zicht. Het behalen van dit niveau lijkt niet ondenkbaar gezien het feit dat het virus nog maar onlangs aan zijn opmars buiten China is begonnen. Daartegenover staat dat de goede fundamentals nog steeds aanwezig zijn. De Centrale Banken hebben het druk met het pompen van liquiditeiten in de markt, de werkgelegenheid is zeer hoog en China is zijn industrie weer aan het opstarten. Er zijn dus wel degelijk een aantal positieve argumenten aan te voeren, maar of het nu al tijd is om weer in te stappen en te profiteren van de daling, daar lijkt het nog te vroeg voor. De beleggingswereld mag dit jaar geen winstgroei in het bedrijfslieven verwachten (eerder een daling), analisten taxaties moeten daar nog op worden aangepast. In dit soort paniekfases kan elke scherpe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken de laatste zijn, maar kan elke scherpe paniekreactie na een kortstondig herstel ook door de volgende tik omlaag worden opgevolgd. Daarom is 476 voor Amsterdam ook goed mogelijk op korte termijn, maar kan het net zo goed vrijdag zijn geweest dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zich heeft gemanifesteerd. Dat een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nadert staat als een paal boven water. Blijf dus zitten en houdt uw kruit droog. En voor de avonturiers onder ons die het niet kunnen laten wijzen wij op de zeer sterke sectoren in het bedrijfsleven en de representanten daarvan zoals Adyen, ASML, Galapagos, Amazon, Alphabet en de farmabedrijven. Behalve bij de laatsten, die uitblinken door zekerheid, is de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken groot en daarom kan een herstel zeer vruchtbaar zijn.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 1)

Fig. 1. S&P 500 Index, weekgrafiek

Figuur 1, waarin u een weekgrafiek ziet van de S&P 500 Index, is op het eerste gezicht een zeer negatief beeld. Wij hebben de omzet niet afgebeeld, maar de daling van afgelopen week is met donderend geraas gegaan, de omzetten waren net zo hoog als doorgaans op een drukke expiratiedag gezien wordt. En daar is maar een woord voor: paniek. Maar als u de grafiek iets meer in detail bekijkt, dan ziet u een groene oplopende trendlijn die wij de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken genoemd hebben. Dit is de grens van een groot correctiepatroon dat zich tussen eind 2017 en medio 2019 heeft ontwikkeld en waar wij al menig maal aan gerefereerd hebben. Vrijdag sloot de koers van de S&P 500 Index net onder deze lijn. In wezen is de koers dus slechts teruggekeerd naar de zone waaruit de koers eerder uitgebroken was, een pullback. Als dit proces enkele weken genomen had om zich te ontwikkelen, dan had niemand daarover wakker gelegen en zou de daling slechts als een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op een belangrijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gegolden hebben. Dat het proces zich zo snel heeft voltrokken hangt ongetwijfeld samen met een gevoel van “complancency”, dat in markten die gestaag en langdurig oplopen vaak bij beleggers optreedt. Men wordt als het ware in slaap gesust. En hoe dieper die slaap, des te scherper de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken als men wakker wordt. Maar in het grotere beeld, is er in feite weinig aan de hand. Het probleem is, dat de daling nu precies 10 dagen oud is. Indicatoren kunnen op die korte termijn in een weekgrafiek helemaal niet reageren en zeggen dan ook niet zoveel. Als de markt komende week herstelt, dan zullen indicatoren naar alle waarschijnlijkheid toch nog enigszins dalen, of het moet zo zijn dat het gehele verlies van afgelopen week weer wordt ingelopen. Alles kan, maar dat zou ons pas echt ongerust maken. Per saldo is onze constatering dat de markt natuurlijk lager kan, maar dat de kans daarop niet erg groot is gezien de enorme steun die er ligt op het punt waar markten zijn aanbeland.

De AEX Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op weekbasis

Een van de indicatoren die in dit soort tijden het snelste reageert, is de RSI en die hebben we daarom nu in figuur 2 opgenomen onder een weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hij verkeert al onder de onderste horizontale lijn en duidt daarmee op een nu al oversold situatie. De grafiek zelf is veel verontrustender dan die van figuur 1, omdat hier geen enkel herstel is opgetreden aan het einde van de week. Dat komt omdat Amsterdam al dicht was toen het herstel in de VS werd ingezet. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is ook op een duidelijk steun aanbeland, maar die ligt een stuk lager namelijk bij de bodems die de linker en rechter schouder markeren van het correctiepatroon dat ook in figuur 1 goed te zien is. Dit kan twee dingen betekenen. Het eerste, negatieve scenario is, dat de kopschouderbodem die in 2018 – 2019 is ontstaan, eind 2019 een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken heeft laten zien en dat er daarmee nu een nieuwe werkelijkheid is ontstaan namelijk een lange termijn bearmarkt. Het tweede scenario, een scenario waar wij voorlopig het meeste in zien, is dat komende week ook hier een flink herstel te zien zal zijn en de tik omlaag van afgelopen week slechts een kortstondige doorschrijding van de echte steun gaat betekenen die nu rond 590 ligt. Om dat beter in te schatten kijken wij naar de daggrafieken.

De AEX Index op dagbasis (fig. 3)

Figuur 3. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis

De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is de reden waarom wij voor het tweede, meer optimistische scenario opteren. Want vrijdag is er wel degelijke een herstel te zien geweest in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, alleen dit herstel was te klein om op een weekgrafiek zichtbaar te zijn. De candle die u ziet is een gravestone, een candle die de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken ten grave draagt. Voorwaarde daarvoor is wel dat de opening maandag significant hoger ligt dan het slot van vrijdag en dat maandag koersen ook hoger sluiten. Maar na het goede slot van afgelopen vrijdag in de VS, moet de kans op een positieve beursdag aanstaande maandag hoog worden ingeschaald. Hoe het ook zij, een terugkeer naar het punt van de negatieve uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van het correctiepatroon dat u in figuur 2 gezien heeft, is zonder meer logisch. Pas bij dat punt gaat het er om spannen. Als dan de economische berichten en de berichten rond het covid-19-virus blijven tegenvallen, dan moet het ergste gevreesd worden. En de conclusie die u daaruit moet trekken is, dat u op dit moment zeker niet uw aandelen moet verkopen, bij een hogere opening is aankoop van een kleine handelspositie voor de korte termijn belegger zelfs een goed idee. Figuur 3 toont in elk geval dat de markt op korte termijn oversold is.

Paniekbewegingen

Wij willen hier nog even stilstaan bij het fenomeen dat zich afgelopen week heeft voltrokken. Op 17 februari 2020, precies 10 handelsdagen geleden, bereikte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een voorlopig hoogtepunt van ruim 632 punten. Vier dagen later, vrijdag precies een week geleden, daalde de markt tot een slot van 617,33. Een hele normale minidip volgend op een top(je). De maandagochtend daarop zette de paniekbeweging in. Op woensdag bereikte de markt een dieptepunt van 565,29 om diezelfde dag nog te stijgen tot vlak onder het slot van de dag ervoor (581,78). Zo’n scherpe beweging op en neer duidt op een mogelijk einde van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar de volgende ochtend al ging het nog weer harder omlaag. Dat is typerend voor een paniekbeweging in neerwaartse richting. Elke volgende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is scherper, dieper, maar elk daar weer op volgend herstel is ook groter. Het is alsof de trampoline met steeds grotere uitslagen op en neer beweegt. Indicatoren raken dan al in een vroeg stadium oversold, maar kunnen rekentechnisch niet lager komen. Als de schaal van een index van 0 tot 100 loopt, dan kan deze index nooit onder 0 komen. Daarmee kan de komende week dus nog grotere uitslagen omlaag laten zien, uitslagen die in de indicatoren nauwelijks terug te zien zullen zijn. Om dan dus te roepen, dat de dip van vrijdag al het einde van de daling markeert is veel te vroeg. Eerst moet geconstateerd worden, dat er een einde is gekomen aan de toenemende volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken. En dat is precies de reden waarom u niets moet doen in deze fase van de markt. Want als u nu instapt, is het risico te groot, dat de volgende beweging omlaag nog weer groter wordt dan de vorige. Never catch a falling knife luidt het van toepassing zijnde beursgezegde. Beleggers moeten hier niet proberen slimmer dan de markt te zijn. Wacht af, verkoop niets, maar ga ook niet proberen op het dieptepunt bij te kopen.

De rente in €-gebied (fig. 4)

Figuur 4. BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken en Treasury, weekgrafiek

De rentegrafiek zegt ditmaal vrij weinig. Obligatiekoersen stijgen als beleggers in paniek raken simpelweg omdat men dan vlucht naar veilige havens. En dat is precies wat er in figuur 4 te zien is. Zowel in de €-zone (bovenste grafiek) als in de $-sfeer (onderste grafiek) stegen koersen van langlopende obligaties. Maar in Europa stegen zij niet tot boven de voorgaande toppen en in de VS is nu de top uit 2016 bereikt. Ook hier zijn koersen dus aangeland bij een logisch punt voor een draai. Maar ook hier kan geen zinnig woord gezegd worden over de vraag of we er daarmee zijn of niet. Wel opvallend, is het dat obligatiekoersen vooral in Europa niet meer tot boven de top uit 2019 hebben kunnen stijgen. En als u de recente daling van de koers van de $ ook nog meeneemt, dan zijn ook Amerikaanse obligatiebeleggingen niet bepaald winstgevend geweest in de afgelopen week en hebben zij dus ook niet echt bijgedragen aan een hedge tegen de koersdalingen op de aandelenmarkten.

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, weekgrafiek

Het meest opvallende is misschien wel de koersontwikkeling van de $. Terwijl de meeste beleggers in paniek raakten, dook de $ omlaag. En dat terwijl de algemene theorie stelt dat de $ in tijden van onzekerheid juist een vluchthaven is. Wat dit niet alleen tot dalende aandelenkoersen, maar ook tot geld dat werd gerepatrieerd naar de eigen basismunt. Ook de koers van de $ kwam daarmee terug tot net

onder het niveau van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een kopschouderbodem die eind vorig jaar is ontstaan. Als de markt nu tot rust komt, dan zou ook hier een einde aan de daling verwacht moeten worden. De $-grafiek ondersteunt daarmee dit keer het algemene beeld van een veel te zware reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag. Maar wat hieruit ook kan worden geconcludeerd, is het feit dat de correlatie van prijzen in tijden van paniek veel groter is dan men in de gangbare risicomodellen aanneemt. Als er paniek ontstaat, dan keert die over een veel breder front terug dan alleen in de aandelenmarkten. Kijk maar naar de volgende twee grafieken, die van de olieprijzen en die van het goud.

De prijs van een vat OPEC-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, weekgrafiek

De daling van de olieprijzen is nog niet voorbij, maar die nadert wel een belangrijk steunpunt. Al eerder schreven wij dat US$40 per vat zelfs tot de mogelijkheden behoort, maar dat wij in elk geval uitgingen van koersen tot onder de vorige korte termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, dus tot onder $51 per vat OPEC-olie. En dat punt lijkt nu erg dichtbij. Hier is geen herstel zichtbaar geweest, ook niet op korte termijn afgelopen vrijdag. De indicatoren onder in figuur 6 wijzen wel op een oversold positie, de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis afgelopen week zelfs iets gestegen. Maar ook hier is het veel te vroeg om van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te spreken terwijl de olieprijzen al veel eerder de weg omlaag hadden ingezet (al eind 2018). Op de wat langere termijn overigens is nog steeds sprake van een correctieve beweging, die wel haar bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nadert. De oliemajors zijn daarmee de eerste aandelen waarvan men zou kunnen proberen om voorzichtig posities voor de lange termijn in te nemen. Maar let wel, zij zullen niet degene zijn, die in het trampoline effect als eerste opveren! En dus luidt ook hier de conclusie: afwachten.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Opvallende uitzondering in het geweld van de afgelopen week leek het goud te zijn. Dat lijkt logisch, in onzekere tijden vlucht de belegger in schijnbare zekerheden en daar hoort oud bij. Maar afgelopen week is hier een Negative Engulfing candelpatroon ontstaan. Als maandag de koers van een troy ounce goud verder daalt, dan is het doel de oude neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken die nu rond $1.350 ligt. Als u dus geld moet vrijmaken, doe dat dan niet door aandelen te verkopen, maar verkoop dan goud, zilver en gelet op het gestelde onder “Rente” obligaties!

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 28/2
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-2,9 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-9,5 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-5,3 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-6,7 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-1,5 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-14,7 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % -/-2,1 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-10,8 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-11,1 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Beleggen bij Vladeracken

Geen enkele belegger zal vrolijk worden van de resultaten van afgelopen week. Want aandelenkoersen zijn over een breed front gedaald en onze portefeuilles zijn daar niet immuun voor. De winst die eind vorige week nog zo mooi op de borden prijkte is volledig weggegeven en de meeste portefeuilles van onze cliënten laten een verlies zien over de eerste twee maanden van 2020. Maar als u bedenkt dat de kosten voor het beheer
voor het eerste kwartaal al in de cijfers verwerkt zijn en dan de resultaten in de tabel bekijkt, dan zal het u opvallen dat de meeste modellen ruim boven de zwakke resultaten van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn blijven liggen. En overal zijn nog liquiditeiten voorhanden om van een herstel te kunnen profiteren. Het jaar is nog jong, en wij gaan er dan ook vanuit, dat het beeld er nog aanzienlijk rooskleuriger uit gaat komen te zien. Wij zien geen enkele reden om op deze niveau’s uit te stappen en zullen proberen om juist posities uit te breiden, zodra er enige rust in de markt ontstaat. Natuurlijk, economisch gezien is het niet goed als complete steden en fabrieken dicht gaan. 2020 zal wat betreft wel eens een verloren jaar kunnen worden voor veel bedrijven. Maar beurzen hebben de neiging om vooruit te lopen op economische ontwikkelingen en een virusinfectie zoals die van het Corona-virus geldt als financieel incident, niet als een ontwikkeling die de mammoettanker die een economische cyclus nu eenmaal is, op slag laat draaien.

Methode De Ost

Nog niet alle bedrijfsresultaten anno 2019 zijn binnen. De eersten zijn wel al bekend en deze zijn ijzersterk: bij wijze van voorbeeld, Paycom’s resultaten waren veel beter dan verwacht.

Cargurus’ resultaten waren ook ijzersterk, maar het aandeel daalde toch flink vanwege neerwaarts bijgestelde groei naar “slechts” 17% op jaarbasis (hetgeen nog altijd zeer goed is). The Trade Desk’s resultaten waren ook schitterend. De andere gekende resultaten waren op zijn minst positief te noemen.

Wij revalueren onze waardering intussen en nemen actie waar nodig. In de komende periode lijsten we alle definitieve resultaten op en stellen we de waarderingen bij.

Het Corona-virus is niet uit het nieuws te slaan en de beurzen reageren negatief. Nochtans kenden we in het verleden al meerdere zulke epidemieën: het SARS-virus anno 2002, de Mexicaanse griep anno 2009, de Coli-bacterie anno 2011, de Vogelgriep anno 2013, het Zika-virus in 2016…. Wetende dat deze meestal adequaat bestreden kunnen worden, gaan wij ervan uit dat de lagere aandelenprijzen koopkansen betekenen.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 april 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgevingCliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.