Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 4 • 6 april 2020

Het is nog steeds Corona wat de klok slaat. Maar wij herkennen bepaalde tekenen, die wijzen op een herstel. Het meest waarschijnlijke beeld, zoals wij dat denken te kunnen destilleren uit wat wij zien en horen op de TV, uit de krant en van de radio, kan zich als volgt ontwikkelen: China is zijn productiecapaciteit al aan het opstarten. De piek van de besmetting in Europa lijkt achter ons te liggen. Amerika loopt zeker twee tot drie weken achter. Dan volgt het wachten op een geleidelijke terugtrekking van de beschermingsmaatregelen, getroffen door de regeringen. China leerde ons dat daar zeker een tot anderhalve maand voor nodig is. Maar intussen zullen de economische activiteiten heel geleidelijk weer op gang komen. Daarna zal er uitgekeken moeten worden of de vraag zich herstelt. Dit zal ook langzaam gebeuren. Het vervoerswezen moet tegelijkertijd weer op gang komen. Voor Europa kan men, opnieuw op basis van de Chinese ervaring, uitrekenen dat een duidelijk herstel te herkennen zal zijn in de tweede helft van juni. De vele en drastische steunmaatregelen, die door onderscheidene overheden getroffen werden, zullen het mogelijk maken dat het bedrijfsleven zich in een rap tempo gaat herstellen. Dit betekent, dat de recessie die op dit moment de pan uitrijst, van korte duur gaat zijn. Paniekverhalen als zouden wij nu staan voor een recessie die zeker 5 jaar gaat aanhouden, zoals deze week nog te horen was op de TV, verwijzen wij naar de sprookjesboeken. Ons optimisme negeert daarbij niet de mogelijkheid van een latere recessie. De enorme schuldenberg, die op dit moment wordt opgebouwd, kan wel degelijk tot problemen leiden, maar daar zijn wij nu niet mee bezig en als dit probleem al op ons neerslaat dan zal het pas over een aantal jaren zijn. Een andere vraag, die de beurs direct treft, zal zijn hoe snel het winstvermogen van het bedrijfsleven zich herstelt, want winst is uiteindelijk de drijfveer van de beurs. Wij nemen aan dat Amerika (om niet te spreken van de vele kleinere economieën), het hardst getroffen gaat worden door de huidige crisis want daar heeft het te lang geduurd voordat de centrale overheid de ernst van de situatie inzag en ook ontbreekt het daar aan ingebouwde steunmaatregelen hetgeen eigen is aan de zeer liberale economie. Daarbij komt, dat dezelfde regering tot nu toe onvoldoende maatregelen hiertegen heeft getroffen. Daarin is echter verandering aan het komen en de elasticiteit waarvoor het Amerikaanse bedrijfsleven zo bekend staat, zou misschien een extra impuls kunnen geven. Maar Amerika is en blijft de onzekere kaart in ons optimisme naast uiteraard de mogelijkheid van een opleving van het virus door een te snelle opheffing van de beschermingsmaatregelen. Voor dit laatste lijken ons echter geen argumenten voorhanden. Wij zien de effectenmarkten zich snel herstellen. Maar let op, ondertussen dreigt nog altijd een tweede test van het dieptepunt uit maart. De Amerikaanse economie (10 miljoen werklozen in twee weken tijd) zou hier best de aanjager van kunnen zijn, maar dat zou alleen maar een nieuwe invitatie kunnen zijn voor het innemen van posities. Wij achten het aannemelijk, dat wij de relatief grote kasposities, die wij in de portefeuilles hebben opgebouwd, in de komende weken volledig gaan gebruiken teneinde van de nieuwe mogelijkheden die de markt biedt, gebruik te kunnen maken. Een nieuwe top in 2020 wordt niet uitgesloten.

De AEX Index op weekbasis (fig. 1)

Fig. 1. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, weekgrafiek
Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Benelux Selector -/- 8,4%

Het is opvallend hoe eensluidend de vele representatieve indexen zijn als men naar hun charts kijkt. Wij laten u in figuur 1 de beste zien die wij gevonden hebben en dat is de index van Amsterdam, de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Er heeft zich een vlaggetje gevormd. In China ziet men dat ook en in de overige markten ziet men soms een vaantje maar meestal een dalend kanaaltje. Het zijn allemaal kleine onderbrekingen in een stijgende markt, die op een niveau is gekomen waarop enige adempauze gezocht wordt. Wij hebben dit weerstandniveau in onze weekcommentaren al eerder genoemd. Het ligt op 472 tot 506 (het hoogste punt dat afgelopen week werd bereikt was 486). Op hetzelfde niveau vindt men een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken retracement lijn (61,8%). De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op deze hoogte is dus groot, maar dit type patroontjes is slechts een kort leven beschoren. Als er in de komende dagen geen verandering hierin komt, dusdanig, dat er zich een nieuw patroon gaat aftekenen, dan zal de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn stijging voortzetten. Een doel is dan vanuit het patroontje te berekenen, dat circa 85 punten hoger ligt en dat zou de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken terugbrengen ergens rond het 570-niveau. Een dergelijk scenario zou aansluiten op de ontwikkeling van de aanval van het Corona-virus zoals boven beschreven. De indicatoren laten dezelfde aarzeling zien. De CCI daalt, de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendoet dat ook maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram niet. Als wij eerder stelden dat de representatieve indexen zich op dit moment overal op eenzelfde wijze ontwikkelen dan geldt dat ook voor de indicatoren. Overal vindt men hetzelfde beeld. Wat ontbreekt in de grafiek is de stijging van de gemiddeldes. Zij dalen alle drie maar de koers ligt wel boven het MA20.

De DJIA op weekbasis (fig. 2)

De weekgrafiek van de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken, zoals opgenomen in figuur 2, wijst inderdaad op een Bearmarkt. Het MA10 ligt onder het MA40. Er is dus sprake van een Death Cross. En hier komt de beurs niet uit tenzij de koers boven het MA10 komt te liggen. Daarvoor is er om te beginnen een koers nodig van boven 25.207. Uiteraard is dit een koers van vandaag. Het MA10 zal lager komen te liggen naarmate de tijd voortschrijdt, maar zolang het MA10 niet naar boven gedraaid is zit de beurs in de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en het beste wat u mag verwachten zijn dan rallies in een Bearmarkt. Zolang het MA10 niet gaat stijgen mag u niet verwachten, dat de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken hervat wordt. In de candlesticks ziet men dat de laatste koers zwart gekleurd is. Het is de weeksamenvatting van het dalende kanaaltje, dat boven genoemd werd. In de AEX is dat niet het geval. Daar is de vergelijkbare candle wit. Positief dus. Het MA10 van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt nu op 532. Hierboven hebben wij gezien dat het doel van een eventuele uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken veel hoger ligt. Hier past een gevoel van optimisme en tevredenheid bij. Onze verwachting is dat er komende week een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gaat volgen en in deze opvatting worden wij gesteund door de CCI onderaan in de figuur. Hij is stijgende. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zou komende week moeten volgen. Dat zou de inzet zijn van de doorbraak uit het consoliderende patroontje. Maar vergeet niet dat we momenteel in een Bearmarkt zitten. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is dus een Bearmarkt rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken en de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken kan ook gewoon aan de onderkant plaatsvinden.

Het probleem is in feite dat het korte termijn beeld er best positief uitziet, maar overtuigende positieve divergenties zijn er niet, noch op de daggrafieken, noch op de weekgrafieken en die zijn op dit soort dieptepunten vrij gebruikelijk. Het is alsof het beeld wil zeggen, dat er nog een test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nodig is vooraleer de weg omhoog weer kan worden gevonden. En dan zal de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op korte termijn dus aan de onderkant van het vlaggetje liggen!

De S&P 500 Index op maandbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P 500 Index op maandbasis

Ter completering van het beeld hebben wij een maandgrafiek van de S&P500 opgenomen in figuur 3. Ook bij de S&P500 is de koers door zijn lange termijn trendlijn gevallen. Deze trendlijn was sinds 30 juli 2010 in takt. De BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken heeft dus ruim 10 jaar geduurd. Nu is er een einde aan gekomen. Als men het oog richt naar beneden, naar de indicatoren, dan is het eerste wat opvalt het feit dat er van een sterke oversold situatie sprake is. De maandgrafiek staat dus ook op het punt om enige verlichting te laten zien. Er is echter nog geen sprake van enige stijging, waarbij misschien de CCI wel omhoog zou willen, maar zover is hij nog niet. De maandgrafiek ondersteunt de eerdere conclusies dus niet maar lijkt een herstel niet in de weg te zitten. Voordat er echter sprake kan zijn van een herstel van de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken zal er nog flink wat water door onze rivieren moeten vloeien. De conclusie van dit alles is daarmede duidelijk: Wij verwachten op z’n best een voortzetting van een Bearmarkt rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Zolang er geen BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Cross op de grafieken verschijnt en er geen positieve divergenties zichtbaar zijn in de indicatoren mag u niets anders verwachten.

De rente in €-gebied (fig. 4)

Figuur 4. BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken en Treasury, weekgrafiek

In de obligatiemarkten is en vreemd fenomeen aan de gang. Daar waar in de VS, de plannen van de Amerikaanse overheid om flink de buidel te trekken en de renteverlagingen van de FED beide geleid hebben tot een fors hogere top in de obligatiemarkten (lees een flink lagere rente op de langere looptijden) is dat in Europa niet gebeurd. Ook hier wordt flink in de buidel getast en ook hier is de ECB flink meer obligaties aan het kopen. Maar de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken (de Duitse 10-jaars obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken) daarentegen heeft net de voorgaande top bereikt en is daarna direct weer stevig in waarde gezakt. De rente op de kapitaalmarkten in Europa is helemaal niet gedaald. Het kan zijn, dat markten daarmee een hogere risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken voor het €-gebied in prijzen (een grotere kans dat de € uit elkaar valt) ten opzichte van de $. Dat zou dan ook in het koersverloop van de $ te zien moeten zijn. Ondertussen lijkt figuur 4 vooral te impliceren, dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken op de obligatiemarkten voorbij is. En dat kan ook positief nieuws voor de aandelenmarkten betekenen, dus toch een mogelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog op korte termijn aldaar?

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, maandgrafiek

Wie naar de korte termijn $-grafieken kijkt ziet vooral veel volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken. Maar kijkt men naar de maandgrafieken, dan doemt een heel ander beeld op. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van de afgelopen weken is daarin helemaal niet terug te vinden. Een beweging van 6 cent of meer, zoals we sinds begin maart nu drie keer gezien hebben, stelt helemaal niets voor in de maandgrafiek. Wat wel duidelijk wordt uit figuur 5, is dat de $ zelfs overbought is ten opzichte van de € en dat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenhier flink negatief divergeert. Het wordt tijd voor een flinke daling, en wel van meer dan die 6 cent waar we in de voorbije weken mee geconfronteerd zijn. En dat bevestigt een visie die wij al vrij lang vertolken. De $ verkeert al enkele jaren in een fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken ten opzichte van de €, maar dan wel in een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De forsere rentedaling in de VS en de discussies in Europa over de begrotingstekorten passen hier wonderwel in. Zij bevestigen immers het aloude adagio, dat in de VS elk probleem wordt opgelost door geld te drukken, terwijl in (Noord)Europa de vinger over het algemeen veel meer op de knip blijft.

De prijs van een vat OPEC-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

De olieprijzen hebben misschien wel de grootste slachting ondergaan. Want hier speelde niet alleen de plotselinge recessie een grote rol, maar juist in die fase besloten de Russen en de Saoedies om de strijd met de Amerikanen aan te gaan. Natuurlijk, voor de bühne wees Saoedie Arabië op het feit dat de Russen niet mee wilden doen aan productiebeperkingen. Maar per saldo zijn de Amerikaanse schalieolieproducenten de eerste slachtoffers. Hoe het ook zij, de olieprijzen daalden tot op het punt dat in 2002 voor het laatst gezien werd. Daarmee is een belangrijke steun bereikt en moet men er vanuit gaan dat tussen dit punt (US$16,8 voor het OPEC-mandje) en US$33 een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken moet gaan ontstaan alvorens aan een nieuwe opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gedacht mag gaan worden. Wat dat betreft is de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van de olieaandelen, afgelopen paar dagen, misschien wel wat overtrokken geweest. Want van vrede is nog geen sprake en de vraagkant gaat de olielanden voorlopig niet helpen. Wel moet gezegd worden, dat er vandaag een belangrijke vergadering plaatsvindt tussen de drie partijen en dat daar wel eens goed nieuws voor oliemarkt uit zou kunnen komen met een korte termijn sprong tot gevolg. In het midden van de grafiek hebben wij ook nog de koersontwikkeling van Brent olie opgenomen. Het is opvallend, dat deze ook flink is gedaald, maar dat het prijsverschil tussen de beide oliesoorten flink is opgelopen. Wat daar de reden van is, is ons nog niet geheel duidelijk, maar het zal ongetwijfeld te maken hebben met de kwaliteit en beschikbaarheid van beide soorten olie. Overigens is dit weekeinde ook de eerste Amerikaanse schalieolieproducent failliet gegaan. Dat zal in elk geval Trump tot meer actie aanzetten.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Een maand geleden openden wij ons commentaar over het goud met de opmerking “Opvallende uitzondering in het geweld van de afgelopen week leek het goud te zijn.” Maar dat was voor de maand maart zich ontwikkelde. Rechts in beeld is te zien hoezeer ook hier de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken is toegenomen. De koers bewoog met bijna US$250 per ounce op en neer. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van de $ heeft hier ongetwijfeld ook mee te maken, 6% koersbeweging in die munt vertaalt zich in een tegengestelde beweging in het goud van US$70 tot 90. Maar de beweging was groter. Het probleem is dan ook dat de grote hoeveelheid nieuw geld in de markt op korte termijn slecht is voor goud en op lange termijn juist heel goed. Want al dat geld kan eigenlijk alleen worden afgelost als er eerst sprake is geweest van een flinke hoeveelheid inflatie. Maar op korte termijn zorgt al dat nieuwe geld juist voor minder inflatie. Toch is er aan het technische beeld ten opzichte van een maand geleden niet veel veranderd. Het goud is aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken begonnen en die is nog steeds aan de gang. Het is zeer wel mogelijk, dat in die correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken de prijs van een troy ounce goud nog een keer omlaag zakt en wel tot dicht bij de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken in de figuur die rond US$1.350 ligt. Met goud hoeft u dus geen haast te maken.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 31/3
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-11,7 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-23,8 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-18,7 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-24,2 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-8,4 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-32,6 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % -/-18,6 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-20,0 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-25,6 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Methode De Ost

Ondanks alle slechte nieuws van de laatste maand, hier enkele feiten:

In China gaan de scholen weer open. Dit is een uiterste krachtige indicatie dat in het epicentrum van de pandemie, de zaken onder controle raken. Daarnaast lazen wij dat Amazon in de komende tijd 100.000 (!) extra werkkrachten aanwerft, om de toevloed aan orders te kunnen bolwerken. Dit zal, op termijn, haar cliënten & de omzet (en bijgevolg de aandeelhouders) ten goede komen. Omdat tegelijkertijd het bedrijf goedkoper werd, kochten wij bij. Ook The Trade Desk kwam met goed nieuws: een nieuwe samenwerking met TikTok. Dit betekent een zoveelste grote partner in Azië, waarvan wij goede ontwikkelingen verwachten. Wij kochten bij. Stitch Fix kende, samen met zovelen, een grote daling in marktwaarde op korte tijd. Wij zien nochtans haar goede resultaten opstapelen, zoals opnieuw bevestigd in het laatste kwartaalrapport. Wij kochten bij. De goede bedrijfsresultaten waren ook een van onze voorbeelden, Bill Gurley, niet ontgaan, die het aandeel opnieuw in grote hoeveelheden bijkocht, tijdens de sterke daling. Hij denkt, net zoals wij, “not in terms of timing, but in terms of pricing”. Paycom gaat aandelen inkopen ter waarde van US$250 miljoen. Goede timing en wat we verwachten van goed management. Arista Networks kondigde vorig jaar hetzelfde aan, wellicht zijn haar bijkopen ook al begonnen. We hebben ook een nieuwe positie genomen in de Revolve Group. In het volgende kwartaalrapport komen wij met meer details, maar alvast dit: Revolve doet aan online marketing en distributie van mode-artikelen. Dit betekent een enorme markt, waarin het bedrijf groeit met 20% per jaar onder zeer hoge ‘returns-on-capital’ (grosso modo 26%). Revolve heeft geen schulden. We hadden dit bedrijf al langer in het vizier, maar het was lange tijd aan de dure kant. De flink gedaalde prijs van nu vinden we uitstekend. Opmerkelijk is dat tijdens de recente daling, ook het management zelf veel aandelen bijkocht.

Beleggen bij Vladeracken

Bovenstaande staat geeft weinig reden tot vrolijkheid. Alleen de Benelux Selector is nog enigszins overeind gebleven in het geweld van de afgelopen maand. Tegelijkertijd is een daling van 20% tot 30% in aandelenportefeuilles een veel vaker voorkomend fenomeen en geen argument om aandelen de rug toe te keren. Bovendien zijn wij er in de afgelopen maand wel in geslaagd om her en der dicht bij een stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van 400 punten aandelen te kopen en vervolgens deze aandelenposities op de laatste dag van de maand met een mooie winst weer te verkopen. Dat zorgt voor meer contanten in de portefeuilles en maakt de mogelijkheid om bij een volgende test van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken opnieuw goedkoop in te kunnen slaan alleen maar groter.

Veel portefeuilles, zo niet de meeste, laten nog altijd mooie kasposities zien en dat gaat zijn vruchten dit jaar nog afwerpen. Wij blijven daarom positief gestemd, het jaar is nog lang en het Corona-virus is een heftige, maar korte termijn gebeurtenis. Markten zullen al ras weer op de zaken vooruit gaan lopen en dan nu dus aan de goede kant. Een herstel zal dan net zo stevig kunnen zijn als het verlies dat wij in de afgelopen weken zagen oplopen. Komende week gaan wij aan de kwartaalrapportages werken, dan zullen wij nader ingaan op de individuele resultaten.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 4 mei 2020.


Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of zakelijk Facebook-account en het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014 – 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.