Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 6 • 1 juni 2020

Overal ziet men de economie aantrekken. En dus gaan de problemen met China weer drukken op de financiële markten. Trump blijft bovendien volharden in het maken van uitglijders (recentelijk zijn het de “fake social media” die zijn ergernis hebben opgewekt). Een ander uitvloeisel van het Corona probleem is duidelijker aan het worden. Wat doet de burger met het geld dat hij niet uitgeeft. Hij brengt een deel daarvan naar de bouwmarkt, naar de meubelwinkel, naar de kruidenier maar de rest vooral naar zijn bankrekening. Een gedeelte van dit spaargeld vindt zijn weg naar de effectenbeurs. Niet dat dit de economie steunt maar het steunt wel het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken op de beurs. Samen met de acties van de Centrale Banken versterkt het de toestroom van liquide middelen naar de beleggingswereld. De achterstand bij de online brokers bij het openen en verwerken van nieuwe rekeningen is nu opgelopen tot 30.000 alleen al in Nederland, zo berichten de media. Op de lange termijn gezien hoeft de beurswereld daar helemaal niet blij mee te zijn, maar op de korte termijn leidt het tot een duidelijke versterking van het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken. En dat was al positief, ongetwijfeld ook door de beslissingen van de Centrale Banken, die druk bezig zijn met het opkopen van obligaties en met andere stimulerende maatregelen. Het beurssentiment is overal dan ook positief, Schreven wij vorige week dat in alle markten met uitzondering van de Belgische het MA50 van de representatieve index was gaan stijgen, nu hebben de eersten zich gemeld waar het MA200 werd doorbroken. Er zijn vele manieren om te bepalen of een beurs in een Bearmarkt zit of niet. Een van de regels is dat de beurs 20% moet hebben ingeleverd. Dat is in deze periode zonder twijfel het geval. Wij rekenen graag met een doorschrijding van het MA200. Uitgaande hiervan kan men stellen dat de markt op middellange termijn in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zit. De S&P500 heeft zich als eerste hieraan ontworsteld. Maar er is ook een zeer lange termijn. Hiervoor wordt graag de doorschrijding van de trendlijn gebruikt. Deze trendlijn is al sinds 2009 stijgende. In Amsterdam werd deze lijn doorschreden en zo verging het vele beurzen. Maar in de meeste markten is de koers weer teruggekeerd tot dichtbij of boven deze lijn en dat betekent, dat de zeer lange termijn in veel gevallen niet meer bearish genoemd kan worden. Al met al zijn er dus toch een aantal positieve feiten te melden. Maar de markt is nog altijd labiel. De fluctuaties zijn groot en de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken Index ligt overal nog hoog. Opvallend is het dat in Amerika de Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken het nog wat laat afweten terwijl bijvoorbeeld deze in Amsterdam zich positief gedraagt.

De AEX en de S&P 500 Index op maandbasis (figuren 1a & 1b)

Fig. 1a. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maandgrafiek
Fig. 1b. S&P500 Index, maandgrafiek

In figuren 1a en 1b ziet u naast elkaar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en de S&P500 Index. Beide zijn door de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gezakt in maart, maar de S&P500 is er inmiddels weer bovenuit gestegen. Inmiddels is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wel teruggekeerd tot aan deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en is er nog maar weinig nodig om hem ook weer boven de eigen trendlijn te brengen. Met deze constatering kan men stellen dat de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de S&P500 weer en die van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bijna weer gecontinueerd is / wordt. Maar er is nog een andere zienswijze. Er zijn in de figuren twee gemiddeldes getekend. De rode lijn staat voor 10 maanden en de blauwe voor 40 maanden. Het eerste wat opvalt, is dat er bij geen van beide indexen een Death Cross is gevormd. Het feit dat dit nog niet gebeurd is wijst op het ontbreken van de BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken situatie. Het dieptepunt van de markt in maart zou dus aangemerkt moeten worden als een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken maar niet meer dan dat. Een derde benadering is de vraag of de koers weer boven het MA40 ligt. Bij de S&P500 is het antwoord ja, maar bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet. Wij zetten dit nog eens even op een rijtje. Beide indexen liggen bij en net boven hun lange termijn trendlijn; bij geen van beide indexen is sprake van een Death Cross; de S&P500 ligt boven het MA40 en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt daar net iets onder. Maar nu moeten we het oog nog richten op de indicatoren onder in figuur 1a en onder in figuur 1b. De S&P500 toont drie stijgende indicatoren en bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is het alleen het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram, dat daalt. In totaal dus geen slecht beeld en hiermede moet men concluderen dat het er naar uitziet dat de zeer lange termijn de problemen achter zich heeft gelaten.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Benelux Selector                          + 3,6%

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. S&P 500 Index, weekgrafiek

Figuur 2 laat een ander beeld zien. Hier is wel degelijk sprake van een Death Cross. Maar het MA 40 (40 weken!) is zojuist doorschreden. Het MA10 stijgt en de indicatoren daaronder zijn alle drie stijgende. Dit beeld is dus zeker niet negatief. Met de doorschrijding van het MA40 staat de S&P500 bijna alleen. De Nikkei Dow Jones (Japan) is er ook doorheen. In Europa hebben de CAC40, de FTSE en ook de BEL20 nog een hele weg te gaan om zover te komen, maar de SMI, de DAX en ook de AEX liggen op de loer om een dezer dagen de aanval te wagen. De indicatoren zijn in alle markten aan het stijgen en onze conclusie is derhalve dat het weekpatroon er niet slecht uitziet. Alles wijst erop dat de beurs zijn weg omhoog nog gaat vervolgen. De ruimte in de indicatoren is daar zeker nog voor aanwezig, maar zolang er nog geen sprake is van een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken dient men voorzichtig te blijven.

De AEX Index op dagbasis (fig. 3)

Figuur 3. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Figuur 3 vormt het sluitstuk van onze analyse en dit sluitstuk is in tegenstelling tot wat de figuren hierboven lieten zien, niet zonder meer positief. Uiteraard is er sprake van een Death Cross, de koers is nog niet door zijn MA200 en de indicatoren zijn allemaal dalende. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dus nog niet over, maar zolang de weekgrafiek nog ruimte laat zien in de stijgende indicatoren maken wij ons daar niet zo druk over. Pas wanneer in de weekgrafiek een negatieve verandering komt moet men alert worden want een dergelijke daling gaat lang duren. Hij kan het positieve beeld, dat wij boven lieten zien, weer volledig op zijn kop zetten. Maar mocht de weekgrafiek positief blijven gedurende de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, dan zullen meerdere indexen het MA200 breken en de kans dat er een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken wordt gevormd door de twee gemiddeldes lijkt dan mogelijk. En dat brengt ons op de grafiek, die wij in de figuur 3 hebben getekend. In eerdere afleveringen van ons commentaar was dat een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (de dunne oplopende blauwe trendlijnen aan weerszijde van de grafiek). Maar nu kan men een (positieve) oplopende driehoek onderscheiden (de twee roodbruine lijnen). De koers is al uitgebroken en als men van daaruit een doel berekent dan zou de aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zorgen voor een doorbraak van het MA200. Alleen wanneer dit alles gebeurd is, mag de belegger zich gerust gaan voelen. Tot dan blijft hij zeer voorzichtig want bij een heersende BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken kan alles gebeuren, ook al betreft het de kortere termijn. En er zijn wel degelijk indicaties, die negatief zijn. Vorige week wezen wij bijvoorbeeld op de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken Indexen, die overal nog veel te hoog liggen om uit te gaan van een rustig stijgende beurs. En in het onderhavige geval kan bij een onmiddellijk dalende beurs opnieuw een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken onderkend worden en dat zou dus zeer negatief zijn.

De rente in €-gebied (fig. 4)

Figuur 4. BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken en Treasury, weekgrafiek

Op het rentefront lijkt het wel of men in het oog van de spreekwoordelijke storm terechtgekomen is. Het beeld in de onderste helft van figuur 4 heeft nog het meeste weg van een aandeel waarop een bod is uitgebracht en waarvan beleggers het bod als een gelopen race beschouwen. De koers is flink omhoog gesprongen (toen het bod werd uitgebracht), en omdat niemand meer twijfelt aan de overname blijft de koers nu op dat hoge niveau zijwaarts bewegen, in afwachting van de uiteindelijke settlementdag van de overname. Alleen als de overname niet door gaat volgt nog een heftige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar het gaat hier niet om een aandeel waarop een bod is uitgebracht, maar om de koers van 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties. Daar is echter ook een bod op uitgebracht, en wel een doorlopend bod van het Amerikaanse stelsel van Centrale Banken, de FED. Die koopt, getuige deze grafiek, alles wat los en vast zit in de Amerikaanse obligatiemarkt tegen een vaste ogenschijnlijk vooraf aangekondigde prijs. Dat laatste is natuurlijk niet zo, maar het lijkt er inderdaad op, dat de markt het opkoopprogramma van de FED van een prijskaartje heeft voorzien en men nu achteroverleunt terwijl de FED als een soort stofzuiger alle aanbod uit de markt trekt zonder daarbij een hogere prijs te willen betalen dan de prijs die er nu op tafel ligt. En de markt is er van overtuigd dat de FED niet met een hogere prijs gaat komen. Het betekent, dat het kopen van Amerikaanse staatsleningen nu niet loont. In tegendeel, het risico, dat het vangnet van de FED weggetrokken wordt is hier zichtbaar. Figuur 4 laat vooral zien, dat de obligatiemarkten erg duur zijn en er bovendien erg topperig uitzien. Geen plek om uw heil momenteel in te zoeken!

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5a. US$ versus €, maandgrafiek
Figuur 5b. US$ versus €, daggrafiek

Afgelopen maand leek het er even op, dat de bovenkant van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die al sinds 2008 in ontwikkeling is, zou worden verlaten, een versnelling dus van die trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Maar enkele dagen later was de pret al voorbij en zakte de koers opnieuw. Daarmee was een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een feit. En die hebben in technische zin het probleem, dat de koers na de vergeefse uitbraakpoging in sneltreinvaart de andere kant uit vliegt. Op de maandgrafiek is dit niet te zien, daarvoor is de beweging nog te klein. Daarom hebben wij dit keer ook een daggrafiek toegevoegd. Met pijltjes is de valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gemarkeerd. De $ is nu onderweg naar de onderkant van het kanaal. En dat kanaal is, zoals wij een maand geleden al schreven, een correctiekanaal op de zeer lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $ en die is omlaag gericht. Zij die onze nieuwsbrief geregeld lezen weten dat wij er van overtuig zijn, dat de $ in de kern een zwakkere munt is dan de €. En het zou zomaar kunnen zijn, dat de onderkant van het trendkanaal uit figuur 5, dit keer niet sterk genoeg zal zijn om de $-daling te keren. Hoe het ook zij, de beweging omlaag verkeert in een fase van versnelling en de steun waar het allemaal om gaat ligt op 0,88 € per $.

De prijs van een vat OPEC-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

Op het oliefront is weinig spannends aan de gang. Natuurlijk, de olieprijzen zijn verder opgeveerd afgelopen maand, zoals ook in figuur 6 te zien is. Maar we naderen de belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van US$33 voor een vat OPEC-equivalent. Eenmaal daar aangekomen, moet men uitgaan van een langdurig proces waarbij de koers maandenlang tussen de door ons al eerder geopperde range van US$ 16,80 en US$ 33 per vat (OPEC-equivalent) heen en weer zal fluctueren. Het goede nieuws is dat daarbij de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van de olieprijzen zal afnemen. Dat betekent, dat de koers nog wel enige tijd tussen het huidige niveau en de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$ 33 zal kunnen blijven hangen. Voor de aandelenmarkten is dat goed nieuws, want olie zal dan geen factor meer zijn in de paniekgevoelens van beleggers.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Over het beeld in figuur 7 kunnen we kort zijn. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is omhoog gericht, maar een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de korte termijn is aan de gang. US$ 1.350 per ounce is nog steeds de belangrijkste steun, maar op US$ 1.450 ligt er ook een en die zou zomaar al sterk genoeg kunnen zijn. Wie geen positie heeft wacht op dat niveau, wie al goud in de portefeuille heeft (zoals heel veel klanten bij Vladeracken), blijft lekker zitten.

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 31/5
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-6,7 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-11,7 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-11,9 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-19,2 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 3,6 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-13,8 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 18,9 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-11,9 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-18,6 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Methode De Ost

In de voorbije maand kochten wij aandelen bij van een aantal bedrijven, aangezien ze erg sterke prestaties blijven neerzetten, waaronder bijvoorbeeld aandelen Nemetschek (NEME). Dit zal de lezer opvallen, aangezien we van dit bedrijf (als enige) wat verkocht hadden in januari. In januari was de koers erg vooruit gelopen op de resultaten, reden toen om de positie enigszins te verkleinen. Op zich is dat uitzonderlijk, want de methodiek gaat er juist vanuit, dat men langdurig in een positie blijft zitten om gebruik te kunnen maken van het “compounding”-effect. Maar als een koers te hard daarop vooruit loopt is verkoop alleen al uit het oogpunt van risicomanagement verstandig. Toen maanden later NEME uitkwam met haar jaarresultaten, bleken deze zo goed te zijn (+20% groei), dat wij de waardering opwaarts bijstelden. Als dan tegelijkertijd het aandeel toch naar beneden komt door exogene omstandigheden, biedt dit opnieuw een goede koopkans waar we graag gebruik van maken. CarGurus kwam met resultaten die, gegeven de omstandigheden, goed waren. We herbekijken deze positie echter omdat er 1) oprichter-CEO zijn eigen positie flink heeft teruggebracht en 2) wij waarschijnlijk een betere en bovenal goedkopere onderneming gevonden hebben.

Beleggen bij Vladeracken

Langzaam lijkt het er op of de rust op de financiële markten wederkeert. De maand mei was een positieve maand, maar met een rustiger tempo. Over de hele linie werd in de portefeuilles van onze klanten 2% tot 3% netto bijgeschreven. Alleen de Europa Selector, vorige maand nog de grote achterblijver, pakte een flink deel van de achterstand terug door een plus van bijna 11% te laten zien. Ondertussen hebben wij de posities een stuk defensiever gemaakt door her en der aandelen te verkopen. Grote belangen werden teruggebracht en aandelen die flink waren hersteld, met name in de hoek van de semiconductoren, werden verkocht. Deze voorzichtige opstelling moeten wij wellicht al weer snel verruilen voor een meer agressieve aankoopstrategie getuige onze visie zoals wij die hiervoor uiteen gezet hebben, maar de verkoop van aandelen heeft daar dan ook de ruimte voor gecreëerd. “Sell in May and go away” is nog steeds een adagium waaraan wij ons vaak houden, en een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de korte termijn is nog altijd goed denkbaar. Maar de echte problemen lijken, althans voor wat de beurzen betreft, wel voorbij. En dus zien wij het komende halfjaar met vertrouwen tegemoet. Het is nog steeds goed denkbaar dat het jaar per saldo met winst over een breed front zal worden afgesloten.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 6 juli 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.