Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 8 • 3 augustus 2020

De cijfers over de terugval van de economieën, in het tweede kwartaal, kwamen hard aan. Zij vielen daarenboven in een markt, die bijna overal sterk overbought was en die zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in vele landen al had ingezet. Een scherpe daling was het gevolg maar wonder boven wonder sloeg hij niet overal sterk toe. De S&P500 bleef volledig overeind en zo gebeurde het ook bij de Russell2000. Beide indexen bleven boven hun 20MA, boven hun 50MA en ook boven hun 200MA. Niks aan de hand dus, zij waren echter de enige twee. De Dow Jones Industrial Index korte termijn grafiek was ook nog wel positief maar de middellange termijn indicatoren op zijn weekchart gaven alleen maar negatieve signalen. In China is de Shanghai Shenzen Index negatief aan het draaien, maar zijn weekpatroon is nog steeds mooi. Dat kan men van Japan niet zeggen. De Nikkei Dow Jones Index zit volledig in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. In Europa is weinig positiefs te bespeuren. De DAX is zowel op de daggrafiek als op de weekgrafiek volledig negatief. Met al deze negatieve signalen loopt de markt in Engeland voorop maar ook alle anderen, inclusief de AEX en de BEL20, zijn negatief zowel op de korte termijn (daggrafieken) als de middellange termijn (weekgrafieken). Ook de langere termijn indicatoren op de weekgrafieken zijn negatief. In Amsterdam kruisten het MA200 en het MA50. Een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken dus, maar voorlopig moet hier van gezegd worden, dat het een na-ijlen van de berekening is want de koers ligt daar al onder. Waarom de markt in Amerika zich zo sterk houdt terwijl ook daar, of misschien wel juist daar, de onderliggende economische signalen negatief zijn, is een vraag waarop wij geen zeker antwoord hebben, zij het dat grote namen als Amazon en Apple, die het beiden ook vrijdag weer sterk gedaan hebben, een fors aandeel in de grotere Amerikaanse indices hebben zoals de S&P500 en de Nasdaq 100. Wel is het zo dat de markten overal zwemmen in de liquiditeiten. Het is nog niet duidelijk wie de Corona dreiging het eerst volledig onder controle krijgt en zolang er geen vaccin is zal dat hoogstwaarschijnlijk niet Amerika zijn. Na de forse daling van vorige week liggen de korte termijn indicatoren al diep. Een oversold situatie begint zich aan te dienen. Maar de indicatoren op de weekgrafiek zijn nu overal gaan dalen en dat duidt erop dat wij van een eventueel herstel in eerste instantie niet te veel mogen verwachten. De malaise waarin de markten zich nu bevinden zal, gegeven dit feit, wel langer gaan duren. Augustus lijkt geen mooie maand te worden. Dit brengt ons naar september en oktober, de notoir zwakke maanden. Het zicht op een vaccin wordt echter sterker en de nieuwe liquiditeiten blijven uitgestrooid worden. Wij zijn daarom niet pessimistisch, maar wij zien de markten wel pas op de plaats maken in de komende periode.

De AEX op dagbasis (fig. 1)

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Benelux Selector                          -/- 0,8%

Ongetwijfeld hebt u wel eens een mooiere grafiek gezien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Zoals hij zich in figuur 1 manifesteert ziet hij er vermoeid uit. De drie gemiddeldes, die in de grafiek zijn getekend, hebben niet de steun verleend om te verhinderen dat de koers uit de oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken zou vallen. Hij is ook uit het oplopende kanaal gevallen, dat wij eenvoudigheidshalve niet getekend hebben omdat de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken al voldoende zegt voor het moment. Er is te berekenen hoe diep de val verwacht wordt te gaan, gegeven de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken waaruit hij gevallen is. Dit doel is 520. Maar de eerste steun ligt op 512. Zoals het er nu naar uitziet kunt u ervan uitgaan dat de index ergens in het gebeid dat door deze twee niveaus wordt afgebakend, zal gaan draaien. Dit zou normaal zijn maar dat kan een daling van circa 12% inhouden en dat lijkt veel. Gegeven de overige omstandigheden, die ons bekend zijn, zien wij het doel van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken eerder als uiterlijk draaipunt. Dat zou betekenen, dat de huidige daling een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is. Als men naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder de koersgrafiek kijkt, dan lijkt een bodem van 520 alleszins mogelijk, maar de snelle CCI index duidt zelfs op een nog eerdere draai.

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2. S&P 500 Index, daggrafiek

Ook in de daggrafiek van de S&P500 is een oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te herkennen evenals het (niet getekende) oplopende kanaal. Maar de S&P500 is nog helemaal niet uit zijn wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken noch uit zijn kanaal gevallen. Zelfs ligt deze index nog boven zijn MA20. En de drie gemiddeldes tezamen met de koers liggen daarom nog in de perfecte volgorde. Er is dus niets om uzelf ongerust over te maken. Vanaf begin juni echter zijn de indicatoren, die u onder het koerspatroon vindt, licht dalende. Dit duidt op consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Ze zijn ook negatief divergerend. Er kan dus een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar beneden volgen. Maar als men alleen maar naar de laatste dagen kijkt, dan ziet men dat zij stijgende zijn. In vergelijking met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die overigens een zeer goed beeld van de Europese markten geeft, is de S&P 500 Index dus consoliderend en niet dalend. Zal dit zo blijven voorduren? Er valt geen pijl op te trekken, zult u zeggen, maar erkend moet worden dat het de nieuwe technische- en internetaandelen zijn, die de kar trekken. Prachtig dus maar als er aandelen te vinden zijn, die uit de pas met het normale lopen dan zijn het deze aandelen wel. Zij liggen stuk voor stuk zeer ver van hun MA200 en dat betekent dat het Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken principe iedere dag toe kan slaan. Toch zijn wij niet erg verontrust, want de liquiditeiten, die in de markt gepompt worden, houden, in ieder geval tot nu toe, het schip overeind. Voorlopig lijkt de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken aan te houden en dat zal ongetwijfeld de daling in Europa (en Japan) beperkt houden.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig 3 & 4)

Figuur 3. S&P 500 Index, weekgrafiek
Figuur 4. S&P 500 Index, weekgrafiek

De S&P500 Index interesseert ons het meest, omdat van hieruit een sterke invloed uitgaat naar de wereldwijde beurzen. Uiteraard kan iedere representatieve index afwijken (zie Europa versus Amerika op dit moment) maar grosso modo is het Amerika, dat de weg aangeeft. In figuur 3 vindt u dan ook de S&P500 index op weekbasis. Dit beeld ziet er zeer positief uit. Men zou een grote oplopende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken kunnen herkennen maar als het daarom zou gaan, dan is het op dit moment niet af. Er zijn bijvoorbeeld nog slechts drie raakpunten en dat moeten er tenminste vier zijn. In een dergelijk scenario zou de S&P500 dus eerst nog eens flink omhoog kunnen, voordat een daling zich inzet. De indicatoren onder in de figuur pleiten ook voor een verdere stijging. Zij liggen echter hoog maar in tegenstelling tot in Europa zijn ze allemaal nog stijgende. Dat wil zeggen dat de belegger ervan uit mag gaan dat alle tegenvallers in de S&P500 in deze dagen een beperkte reikwijdte zullen hebben. ConsolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken lijkt dan opnieuw het woord. Wij hebben nog een tweede figuur van de S&P500 opgenomen nu in figuur 4. Hier hebben wij de OBV (On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken) opgenomen en een MoneyFlow indicator (de rode). Wij wijzen eerst op de bodem van 2.485, die gezet werd op 28-12-2018. De MoneyFlow zette toen een diepe bodem en de OBV maakte in de week daarvoor een dieptepunt zij het dat de bewegingen van de OBV normaliter veel gematigder zijn. De bodem van 2.191, die door de koersen gezet werd op 21-03-2020, ging veel dieper maar dat was niet het geval met de MoneyFlow en ook niet met het OBV. Er kwamen dus veel minder verkopers in de markt. De beleggers waren er blijkbaar helemaal niet van overtuigd, dat er een langdurig slechte beurs in de maak was. De ontwikkeling van het koersniveau daarna heeft ook bewezen dat de beleggers gelijk hadden. Ondanks de sterk inzakkende economie heeft het koersniveau zich goed hersteld en er is in beide indicatoren geen reden te bespeuren als zou er nu wel een catastrofe op komst zijn. Natuurlijk is de stroom van liquide middelen een belangrijke medespeler in de markt op dit moment, maar het is voor ons niet de eerste vraag waar de kracht vandaan komt. De echte vraag is of wij grote problemen voorzien en dat is op dit moment niet het geval. Het omgekeerde, grote stijgingen, ligt ook niet voor de hand, daarvoor is de markt in een aantal sectoren veel te ver doorgeschoten. Er is een ding wat men niet moet vergeten als men naar de recente ontwikkelingen kijkt van de Amerikaanse aandelenmarkten ten opzichte van de Europese. En dat is het gegeven, dat de $ in de voorbije maand ten opzichte van de € meer dan 5% heeft ingeleverd. 5% voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betekent 26 punten, die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet mee stijgt in de fase dat de S&P 500 Index wel stijgt!

De rente (fig. 5)

Figuur 5. BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken en Treasury, weekgrafiek

Veel analisten, waaronder wijzelf, roepen al langere tijd dat de lange rente zo laag is, dat hij eigenlijk niet lager kan. Maar figuur 5 zegt iets anders. Het patroon dat u in alle drie de grafieken ziet (de Duitse BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken, de Nederlandse benchmark-lening die tot in 2037 loopt en de Amerikaanse 10-jaar lopende TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken) is al bijna een jaar dat van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in een oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En statistisch bezien is de kans dan het grootste dat de koersen aan de bovenzijde gaan uitbreken. Voor Duitsland zou dat bijvoorbeeld betekenen, dat de Duitse overheid op 10-jarige leningen meer dan 0,5% rente per jaar gaat ontvangen! De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is nog niet een feit, die moet nog afgewacht worden. Maar beleggers moeten er rekening mee houden, dat geld nog goedkoper gaat worden en het beleggen in obligaties nog ongunstiger!

De US$ en de € (fig. 6)

Figuur 6. US$ versus €, daggrafiek

Op korte termijn gaat de $ weer wat sterker worden. Het korte termijn beeld is oversold, en de koers heeft een zeer belangrijke lange termijn steunlijn bereikt. Vrijdag toonde zelfs een bullish engulfing candle patroon op een bodem, dus wij houden rekening met een kortstondige opleving. Maar wij zien dat ook als een aanloop naar de doorbraak van het correctiepatroon dat wij in figuur 6 hebben getekend. U ziet daar een maandgrafiek sinds 1970 van de ontwikkeling van de US$. Het feit dat Europa nu dan toch de Eurobond heeft geïntroduceerd, maakt de € per saldo sterker. En daarmee lijkt het einde van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die al sinds 2008 aan de gang is aanstaande. Al langere tijd schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken wij dat wij eerder een koers van 2$ per € zien verschijnen op de borden dan pari. Zoiets gebeurt natuurlijk niet binnen een jaar, daar gaan jaren overheen, maar structureel is de $-economie er een van de zwakgeld politiek terwijl het €-gebied in monetaire zin steeds sterker wordt. Een opleving van een paar cent is waarschijnlijk, maar daarna gaat de zeer lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de $ ten opzichte van de € hervat worden.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 7)

Figuur 7. Olie in $, maandgrafiek

De olieprijzen zijn veel harder opgelopen dan wij voor mogelijk hielden, maar ook hier nadert een belangrijke grens en moet dus aan een adempauze gedacht worden. De opdoemende weerstand is US$53 per OPEC-vat. Dat de koers nog steeds zo hard oploopt heeft ongetwijfeld ook met de zwakte van de $ te maken. Dat betekent dat het effect op de koers van Koninklijke Olie beperkt is. Bovendien ligt het “break even” punt voor de Amerikaanse Fracking-industrie rond US$50 per vat en dat evenwichtspunt in hun schalieolieproductie daalt al enige tijd snel. Aanbod kan dan versneld gaan toenemen met meer evenwicht of zelfs lagere prijzen tot gevolg. Maar nu loopt hij nog op en nadert het einde van deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, maar is dat einde er nog niet.

Goud (fig. 8)

De “All-time High” is afgelopen maand een feit geworden en dus wordt het tijd voor het bepalen van nieuwe doelen. Het beste instrument dat wij kennen daarvoor is het stelsel van FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement levels. Dit systeem projecteert koersdoelen op basis van de verhoudingen van voorgaande bewegingen, in dit geval op basis van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die in 2011 vanaf de toenmalige top op US$1.915 per troy ounce begon en die haar dieptepunt bereikte eind december 2015 op een bodemkoers van US$1.045 per troy ounce. De top van US$1.915 werd afgelopen week doorbroken en daarmee doemt een nieuw koersdoel op, dat zich met FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken laat bepalen op US$2.500 per ounce. Nu is de korte termijn wat overbought geraakt, dus een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken rond US$1.915 zou logisch zijn. Maar de weg daarna, die nu open ligt, biedt beleggers nog meer dan genoeg ruimte om zelfs nu nog in te stappen, ook al moet ook hier niet worden vergeten, dat de laatste US$100 koersstijging door de verzwakking van de $ afgelopen maand aan de €-belegger voorbijgegaan is..

Beleggen bij Vladeracken

De wijze waarop wij onze keuzes trachten te systematiseren heeft afgelopen maand haar  vruchten afgeworpen. Waar de meeste aandelenindices gemiddeld gesproken zijn gedaald, is het gemiddelde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in de portefeuilles van onze cliënten opnieuw een stukje hersteld. Het herstel varieerde van 3,6% bij de Europa Selector tot 1,5% in de meest conservatieve portefeuilles. Alleen de Amsterdam Selector liet een veer, in lijn met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, mede doordat de tech-namen in de portefeuille een stap teruggezet hebben. Er is hier in de afgelopen maand wel winst genomen, maar te vroeg, waardoor het uiteindelijke resultaat een kleine min voor de maand liet zien. Inmiddels is een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken ingezet en wij verwachten die te kunnen gebruiken om in de portefeuilles over een breed front  de nog aanwezige liquiditeiten te kunnen herbeleggen. Want nog altijd verwachten wij dat 2020 per saldo een mooi beleggingsjaar zal blijken te zijn geweest, ondanks alle ellende die Covid-19, Trump en BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken over ons heen hebben gestort en mogelijk nog gaan storten.

Methode De Ost

Een aantal van onze bedrijven kwamen met resultaten:

Games Workshop: de resultaten waren veel beter dan verwacht. De pandemie heeft haar impact gehad, maar het bedrijf kondigde aan dat ze dit jaar meer winst zullen maken dan vorig jaar (en dat kunnen niet alle bedrijven zeggen).

Amazon: Wij hadden verwacht dat de resultaten van Amazon goed zouden zijn ondanks, maar in zekere zin dankzij, de Corona-crisis. Blijkbaar waren we te voorzichtig. Amazon groeide het laatste kwartaal over de hele lijn met 40%, en dat inclusief gigantische investeringen ter bescherming van haar werknemers en haar bedrijfscontinuïteit. Deze groei kunnen voorleggen vanuit een zo grote basis (haar jaaromzet zal zo’n US$350

miljard bedragen dit jaar) is voer voor de geschiedenisboeken. Opvallend is ook de lange lijst aan goede doelen waaraan Amazon heeft bijgedragen afgelopen periode.

Nemetschek: kondigde een kleine groei aan voor de eerste jaarhelft 2020. Dat vinden we erg sterk, aangezien we dachten dat de bouwsector erg hard getroffen kon worden.

De meeste van de overige bedrijven komen volgende week met resultaten. Alles in acht genomen, denken we dat de De Ost-selectie van bedrijven totnogtoe aantoont, dat de meesten onder hen voldoende stevig zijn, en goed geleid worden, om zelfs een wereldwijde crisis te kunnen trotseren. Dit betekent natuurlijk niet dat hun aandelenkoersen niet kunnen schommelen. Het zou wel eens best kunnen, dat de komende tijd de koersen van onze bedrijven, hoe goed ze ook financieel presteren, hard omlaag duiken omdat ze verkocht worden in de markt door handelaren, die door angst gegrepen worden en de rationaliteit verliezen.

Ons grote voorbeeld, Warren Buffett, leerde ons: “Holding cash is uncomfortable, but not as uncomfortable as doing something stupid.”

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 31/7
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-4,0 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,4 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-8,1 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-14,9 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-0,8 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-7,2 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 27,3 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-9,8 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-15,2 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt op maandag 7 september 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.