Technische Belegger Jaargang 26 • Nr 9 • 7 september 2020

Het leek zo mooi te worden. Halverwege de afgelopen week lag de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken al weer boven zijn MA200. Het zag er naar uit dat de technische analist zich vergist had. Maar niets was minder waar. Het verschil met de analyse van vandaag de dag en die van een week en van twee weken geleden is te vinden in de weekgrafieken. Europese beurzen toonden al allemaal dalende indicatoren in hun weekgrafiek. In Amerika werden nieuwe Highs gezet en stegen de weekindicatoren. Maar nu is het beeld veranderd. Ook in Amerika zijn ze nu dalende en dat maakt een groot verschil. Reeds langere tijd wijzen wij erop dat de algemene kenmerken van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zich wekelijks verslechteren. Corona zorgde voor veel extra besparingen. Of het nou Amerika was, Europa of Azië, overal ging de kleine man naar de aandelenmarkt. De toeloop was zo groot dat de banken een wachtlijst van nieuwe rekeninghouders kregen. Volgens de oude theorieën is dit een eerste teken van een markt die aan een zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken toe is. Op de dag- en weekgrafieken volgden de overbought posities. Europa reageerde daar het eerst op en daar is inmiddels deze waarschuwing weer verdwenen. In Amerika nog lang niet want daar bleven de marken stijgen. De grote afstand tussen de actuele koers en het bijbehorende MA200, is in Amerika zeer groot. Vorige week noteerden wij voor de S&P500 meer dan 10%. Inmiddels ligt dit percentage weer hoger. Het aantal aandelen dat voor deze afstand zorgde was echter gering. Het merendeel van de genoteerde fondsen consolideerde of daalde zelfs en dat bleek duidelijk ook uit het gedrag van de VIX. Ondanks de prachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken en de herhaaldelijk verbeterde All-Time Highs bleef deze hoog. Nu ligt hij alweer bijna op 30 en noteringen rond elf hebben wij helemaal niet gezien. Toch zou dat moeten bij een gezonde rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. De markten zullen dus een dezer dagen overal (lees op alle beurzen) het einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken laten zien. De nieuwe Tech-aandelen, die de motor waren voor deze bijna ongekende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, hebben het meest te verliezen. Neem er dus afscheid van. Blijf niet hopen op een hogere koers, want het lijkt bijna uitgesloten dat deze er op korte termijn gaat komen. Maar hoe somber een en ander er vandaag ook uitziet, zo hoopvol is de toekomst. De grote hoeveelheid geld die in de markt gepompt wordt en blijft gepompt worden en de vaak negatieve rentes die betaald worden op leningen, zijn de grote steunpilaren voor de markten. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die normaliter volgt en waarin alle stoom uit de markt kan verdwijnen, zal zich in dit geval niet vertalen in een echte crash. Als september en oktober juist de maanden zijn dat crashes optreden dan gaan wij er van uit dat het in dit geval zal meevallen. Tech zal geraakt worden en de totale markt zal dalen, maar de daling zal beperkt blijven. Verkoop Tech voordat de bijl valt maar zorg voor nieuwe aankoop als de huidige exorbitante koersen alweer lang in het verleden liggen.

De VIX op weekbasis (fig. 1)

Fig. 1. VIX Index, weekgrafiek

In figuur 1 vindt u de VIX (Volatility IndeX) op weekbasis. Op 20 maart, op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van de Corona malaise, noteerde de VIX 73,54. De week daarna raakte de S&P500 een dieptepunt aan van 2.191,86. Tijdens de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die daarop volgde daalde de VIX gestaag, maar zoals te zien is in figuur 1 kwam hij niet onder 19,68. De normale hoogte van de VIX gedurende een gezonde rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ligt beneden 12, zoals in figuur 1 duidelijk te zien is. De S&P500 kwam op een nieuw hoogtepunt van 3.508. In figuur 1 vindt u ook de indicatoren, die behoren bij de VIX. Zij zijn alle drie stijgende en de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendivergeert zelfs positief. Wat u dus ziet in figuur 1 is een zeer positief beeld voor de VIX, maar tegelijkertijd is dit een negatief beeld voor de markt zelf. De reden dat de VIX niet naar het 12-niveau daalde is zonder meer het feit dat het slechts een gedeelte van de markt was dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ondersteunde. Een ander gedeelte steeg niet, of steeg onvoldoende, of bleef gelijk. Als men naar een normale portefeuille kijkt dan is dit fenomeen ook duidelijk te herkennen. De echte stijgers zijn de nieuwe Tech-aandelen. De gebruikelijke markt is de achterblijver. Maar de nieuwe Tech-markt loopt wel op zijn tanden. Men hoeft maar naar de PE Ratio’s van deze aandelen te kijken om te weten dat het zo niet langer verder kan. (Kijk eens naar Tesla: zeer hoge koers die gedeeld moet worden door winst die nog gemaakt moet worden!!!)De markt staat dus voor een probleem en dat probleem wordt niet kleiner nu de maand september is aangebroken.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Wereld SelectorEen selectie systeem gebaseerd op de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, dat uit een universum van honderden beursgenoteerde aandelen, buiten Amsterdam en Brussel, de beste 8 opspoort. Dit systeem schakelt zichzelf uit in periodes waarin de algemene beurstrend negatief is. Het is een MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken                            -/- 0,1%

De S&P500 Index op dagbasis (fig. 2)

Figuur 2. S&P 500 Index, daggrafiek

Bij figuur 2, waarin u de S&P500 op dagbasis ziet, is een belangrijke opmerking te maken. De koers is door zijn oplopende middellange termijn trendlijn (zie rode langere lijn) gebroken. Het is nog slechts de eerste notering, het kan dus nog steeds een valse zijn, de candle zou zelfs als positief geduid kunnen worden als komende week de koers weer oploopt, maar de indicatoren daaronder zijn alle drie dalende. Het ziet er dus niet naar uit dat dit een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gaat zijn. De korte termijn voor de S&P500 ziet er daarmede niet positief uit. Steunniveaus, die gevormd worden door de gemiddeldes liggen op 3.299 en op 3.093. Onder dit laatste niveau wordt het spannend.

De S&P 500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P 500 Index, weekgrafiek

Ook de weekgrafiek van de S&P 500 (fig. 3) ziet er niet mooi uit. Wij wijzen allereerst op de grote afstand tussen de koers (3.426) en het MA200 (3.092). De Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken regel zal zich ongetwijfeld een dezer dagen doen gelden. Maar meer dreigend is het signaal, dat door de indicatoren wordt afgegeven. Ze hebben alle drie de daling ingezet en dat voorspelt een daling van de koers. Deze kan best opveren terwijl de weekindicatoren dalen, maar de onderliggende krachten zijn nu uitgeput en het resultaat zal zijn dat de markt uiteindelijk lager gaat noteren. Of het nu Trump is, of de verkiezingen, of China of Corona, technisch gezien is de markt in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gekomen. Vanuit de stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is een doel voor de daling te berekenen en dat komt uit op het MA200. Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken “uiteindelijk”: Effectenmarkten zijn onvoorspelbaar en de mogelijkheid dat er nog even geprobeerd gaat worden hogere koersen te bereiken is nooit uit te sluiten.

Het aandeel Microsoft (weekbasis, fig. 4)

Figuur 4. Microsoft, weekgrafiek

In het bovenstaande hebben wij erop gewezen dat ook de nieuwe (Big-)Tech-aandelen de weg omlaag aan het inslaan zijn. Teneinde u dat te laten zien via een voorbeeld hebben wij in figuur 4 een ouder fonds opgenomen, dat ook onder de Big-Tech valt, namelijk Microsoft en niet (uiblinkers) zoals Tesla of Apple of Google. Microsoft gedraagt zich rustiger maar is wel degelijk meegegaan in de nieuwe hype. De koers laat nog geen probleem zien, tenzij komende week de koers verder zakt. De laatste candle is zwart maar dat is dan ook alles. Hij is alleen negatief als er een nog zwarte candle op volgt. Maar de afstand tot het MA200 is groot, zeer groot. De slotkoers vrijdag was US$214,25. Op die dag noteerde het MA200 180,42. Het verschil is bijna 20%. Onderaan ziet men dat de drie indicatoren alle drie dalende zijn. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendivergeert zelfs negatief. Met dit voor ogen mag men niet verwachten dat Microsoft in de komende weken opnieuw een mooie koerssprong zal laten zien.

En kijkt men in Amsterdam naar Adyen, daar is vrijdag al wel een verkoopsignaal gegeven en nadert Prosus voor de derde keer de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een groot kopschouder toppatroon.

De AEX Index op weekbasis (fig. 5)

Figuur 5. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, weekgrafiek

Voor de goede orde volgt hierbij ook nog de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Zoals te zien is, is de ontwikkeling in Amsterdam al een stukje verder. De indicatoren zijn al langer aan het dalen en de CCI gaat al richting oversold. De koers is ook uit de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gevallen en ligt nu met 540 al een stuk onder de twee MA’s. Deze twee liggen zelf nog maar 5,5 punt van elkaar verwijderd dus zit er binnenkort al een Death Cross aan te komen. Het geheel nodigt duidelijk uit om aan de kant te blijven staan. Samenvattend luidt dus ons advies ditmaal om geen nieuwe posities in te nemen tenzij men naar short posities zoekt. Het verminderen van de portefeuille moet ter hand genomen worden. De kas moet worden gevuld. Over een aantal weken komen weer de goede dagen.

De rente (fig. 6)

Figuur 6. Rente, weekgrafiek

Op het rentefront gebeurde afgelopen maand iets vreemds. Waar beurzen aan een daling begonnen zijn, begon de rente te stijgen. Dat is in een gezonde omgeving anders, dan stijgt de rente als de aandelenkoersen stijgen. Aan het gehele lange termijn beeld in figuur 6 verandert dat nog niet zoveel, een verdere daling is nog steeds mogelijk, maar met name de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken lijkt nu een derde top te zetten en dat moet toch met argusogen worden beschouwd. Want als alle Centrale Bankiers roepen dat de rente nog lang laag zal blijven, waarom daalt de lange rente dan niet meer?

De US$ en de € (fig. 7)

Figuur 7. US$ versus €, maandgrafiek

Het antwoord wordt wellicht komende maand gegeven door de US$. Want die staat op het punt om door een belangrijke steunlijn ten opzichte van de € te vallen. En als dat gebeurt, dan heeft dat verregaande consequenties op een hele reeks financiële markten. Want om te beginnen zou dit kunnen betekenen dat de VS, waar de inflatie al tijden hoger ligt dan in Europa naar een fase van toenemende inflatie gaat die dan ook nog eens naar de wereld toe geëxporteerd gaat worden. Centrale bankiers mogen dan wel denken dat zij de rente nog lang laag kunnen houden, maar in dat geval zal de kapitaalmarkt een andere weg inslaan en wijlen professor A.H. Meltzer opnieuw gelijk geven in zijn stelling en theorie, dat Centrale Bankiers zich aan vaste regels moeten houden en verre van de politiek moeten blijven, iets dat de huidige president van de Amerikaanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken duidelijk is vergeten. En dat zal, zoals in het verleden steeds weer is gebleken, ten koste van de $ gaan.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 8)

Figuur 8. Olie in $, maandgrafiek

Over de olieprijzen kunnen wij kort zijn. Ook die gaan een fase van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken in. De range voor de komende maanden is gezet, als u naar figuur 8 (volgende pagina) kijkt, dan ziet u dat een beweging tussen US$ 28 en US$ 42 per vat Brentolie voorlopig het maximaal haalbare lijkt. En dat is niet geheel onlogisch als u bedenkt, dat veel producenten met een break-even prijs zitten van ongeveer US$30 per vat. Dat is het evenwichtspunt waarop door veel producenten bepaald wordt of zij wel of niet de productie zullen stilleggen respectievelijk zullen hervatten.

Goud (fig. 9)

Figuur 9. Goud in $, weekgrafiek

Moet u dan nu massaal op goud overstappen? Het antwoord is neen. Er is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken geweest, de koers is tot boven de top uit 2011 gestegen, maar dat is met zoveel kracht en snelheid gegaan, dat het tijd is voor een adempauze. Daarin kan de koers terug naar US$1.800 per ounce, maar daarin kan de koers ook op het huidige niveau blijven hangen, dus boven de oude top op US$1.930. En bedenk daarbij ook, dat de koers in $’s hoog is blijven liggen, maar dat de $-koers zelf afgelopen anderhalve maand met zo’n 10% is gedaald, dus in € gemeten is er aan een belegging in goud de laatste maand weinig verdiend. Toch zijn wij geen voorstander van verkoop, want niets wijst er op dat de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten einde is gelopen. Voor ons geldt nog altijd als volgende doel een koers van US$2.500 per troy ounce.

Fusie Vladeracken en Today’s

Op vrijdag 28 augustus 2020 hebben wij samen met de Today’s Group uit Hilversum een persbericht uit doen gaan. Al onze cliënten waren daaraan voorafgaande al geïnformeerd. Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken gaat, na bijna 23 jaar zelfstandigheid, haar activiteiten onder de paraplu van de Today’s Group voortzetten. Wat dit voor onze publicaties voor consequenties heeft moet nog worden vastgesteld. Bovendien gaat de fusie pas per 1 november 2020 formeel van start. Wij zullen u dus ook langs deze weg op de hoogte blijven houden van de voortgang. Maar uw redactie blijft ook bij de nieuwe combinatie actief en wij gaan er dus vanuit, dat u nog vaak van ons zult horen.

Beleggen bij Vladeracken

Langzaam maar zeker trekken de resultaten van de modellen van Vladeracken zich weer in de logische volgorde van risico versus rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Er valt nog wel wat werk te verzetten, maar afgelopen maand lijkt dan toch eindelijk de switch ingezet te zijn vanuit de veel te dure tech-aandelen naar de veel te goedkope meer traditioneel georiënteerde ondernemingen. En dat vertaalt zich in de resultaten van onze modellen met sterke verbeteringen in de Prijs<Waarde en Europa Selector Modellen en een stabilisatie (door flink opgebouwde kasposities) in de andere Selector Modellen. Daarmee zijn de achterstanden op de grotere beursindices inmiddels vrijwel overal ingelopen en rest ons nu ook nog om te zorgen voor een positief jaarrendement. En dat zien wij nog altijd als een hele reële mogelijkheid, ondanks het feit dat zich nu duidelijk een nieuwe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan het manifesteren is. In elk geval is onze blootstelling aan de big-tech nu nog kleiner geworden, nadat ook ASM Lythopgraphie en SoiTec afgelopen week werden verkocht in de Amsterdam Selector resp. de Europa Selector.

Methode De Ost

De bedrijven uit dit model kwamen bijna zonder uitzondering met sterke cijfers voor de dag:
Arista: haar resultaten waren iets beter dan verwacht, groei t.o.v. vorig kwartaal, maar enige teruggang t.o.v. vergelijkbare periode vorig jaar. CarGurus: daling in omzet, maar door stevig snijden in de marketingkosten

bleef de nettowinst stabiel. Het management geeft aan dat ze er alles aan doen om door de storm heen te navigeren. In het verleden bleek vaak dat de meest adaptieve bedrijven het sterkst uit een crisis kwamen. Paycom: 7% groei t.o.v. vorig jaar. Gegeven de omstandigheden, sterke resultaten. Revolve: goede resultaten ondanks de crisis. Nog steeds groei t.o.v. vorig jaar en nog hogere winsten t.o.v. het vorig kwartaal door ingrepen van het management. Veeva: uitstekende resultaten. Zeer sterke groei, 33% t.o.v. vorig jaar. Een ijzersterk business model, zo blijkt. Amazon: zal 1.800 elektrische wagens aankopen in Europa om haar klanten hier te bedienen. Dat is een sterke indicator, we kijken uit naar hun resultaten in de toekomst.

We kopen echter niet veel bij de laatste tijd. Het lijkt aanlokkelijk om bij te kopen wanneer beurzen stijgen en zeg maar, de kudde te volgen. Maar dit past misschien in Momentummodellen, het past niet in een fundamenteel op waarde gebaseerd model. Nochtans leerden we van ons grote voorbeeld, Warren Buffett, dat: “The market is there to serve you, not to guide you.”,

een fragment dat meer dan de moeite waard is om te beluisteren. En misschien biedt de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die zich zojuist heeft aangediend, wel de volgende mooie gelegenheid om posities uit te breiden.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt op maandag 5 oktober 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

  Jaargang 26 • nr 9 7 september 2020 • 5 pagina’s   Redactie: www.vladeracken.nl ; Tel.: +31.70.3118730 Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag   “De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken” is een uitgave van Vladeracken BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM.   Abonnement: Gratis voor cliënten van Vladeracken Vermogensbeheer   Grafieken m.b.v. Metastock; koersen TC2000 & Lenz & Partners.    

 

Tabel 1 Resultaten vermogensbeheer Vladeracken BV *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020
t/m 4/9
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-3,9 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-9,9 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % -/-8,4 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-12,6 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % -/-4,7 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % -/-0,1 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 28,8 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % -/-10,7 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-12,9 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is vanaf april 2016 geleidelijk opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram Op de website van Vladeracken kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht. Daarnaast verschijnen sommige artikelen ook op de website IEX.nl.  

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en voor 2019?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vladeracken, Privacy policy Vladeracken, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek, Vladeracken kiest voor SCOPE

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.