Technische belegger Jaargang 27 • Nr 1 • 4 januari 2021

Het zat er dik in. De weerstand van februari 2020 werd niet gebroken. Dat wil zeggen: intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken was er op woensdag wel een nieuwe High maar het slot van die dag en van donderdag lieten het allebei afweten. Amsterdam sloot het jaar af met een koers voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op 624,61. Het slot op 17-2-2020 lag met een nieuwe High op 629,23. Op 14 februari was er een intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken High gezet op 632,12. Deze beide Highs moesten verbeterd worden, maar wij gingen ervan uit dat zoiets niet onmiddellijk zou gebeuren. Op 29 december werd een intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken High gezet op 633,12 (succes!), maar het slot kwam die dag op 629,14. Hiermede was de eerste aanval dus mislukt. Wij treuren daar niet om want meestal komt het goed uit als de markt niet zo maar pardoes door een weerstand schiet. Er zit altijd teveel kaf in de markt als de koers op zoiets afstevent, dat is nu eenmaal het begeleidende vuil van iedere rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar er kan niet geklaagd worden over het beursjaar 2020. Corona stortte de markt in een diepe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. In Amsterdam daalde de markt van highest IntradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken tot aan lowest IntradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken in 20 dagen met 38%. Hierna deed de markt er 53 dagen over om weer boven zijn MA200 te komen. Een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken volgde waaruit hij uiteindelijk uitbrak om het jaar af te sluiten met een winst van 3,3%. De AEX bleef daarmede in lijn met de DAX(+3,5). Een mooi resultaat maar zeker niet het beste. De NASDAQ100 schreef 47,5% bij en als u dit leest dan weet u onmiddellijk dat het de Big-Tech was die uitblonk. In Europa was er ook nog Stockholm dat 12,8% bijschreef, maar Londen daalde met 14,4% (eigenschuld dikke bult, hoor ik u zeggen). Overigens lijken de resultaten van al die representatieve indexen goed met elkaar vergelijkbaar, maar dat is natuurlijk niet echt het geval. In de opbouw zijn ze zeer verschillend. Zo neemt men in de berekening van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de uitgekeerde bedrijfsdividenden niet mee, maar bij de DAX doet men dat bijvoorbeeld wel. Bij grondstoffen is er geen sprake van dividenden en ook meestal niet van een bijzondere samenstelling van de index, die vaak de werkelijke prijs is. Zilver was met 46% een mooie winnaar gevolgd door Uranium met ruim 30%.
Tot zover het verleden. De belegger dient echter vooral vooruit te kijken. En daarmede komen we in het nieuwe jaar. Los van het feit, dat de markt overstretcht is, ziet alles er mooi uit. De vaccinaties zijn begonnen, Engeland heeft zijn eigen weg gevonden en Trump verdwijnt uit het Witte Huis. Komende week moet het laatste steentje aan het Biden-bewind gelegd worden. Twee zetels staan ter discussie en daarmede ook de meerderheid in de Senaat, maar of Biden dit gaat winnen is nog maar de vraag. De grote aanjager van de mooie beurzen in 2020 is en blijft natuurlijk de grote hoeveelheid liquide middelen, die in de markt gestort wordt door de centrale banken. Daar komt in 2021 geen verandering in (of misschien zelfs wel een versterking) en zolang dit het geval is zullen de beurzen positief blijven. Dat wil niet zeggen, dat er geen correcties op kunnen treden. Wij zien er zelfs binnenkort een komen. Maar zij zullen beperkt zijn en de markt zal zich daarna weer snel herstellen. Wij durven u daarom een succesvol 2021 toe te wensen en wij zijn ervan overtuigd dat dit, gegeven een goed portefeuille beleid, er ook zal komen.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

In de afgelopen week werd er door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een nieuwe top gezet, maar het was niet de top waarop de markt zat te wachten. Hij had hoger moeten zijn en een hogere slotstand moeten bereiken om significant te zijn. Maar de weerstand op het 632-niveau (vorige top van februari 2020) was te sterk. Er staat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu een daling te wachten. Dit wordt bevestigd door de indicatoren onderaan in de figuur: zij zijn alle drie dalende. Het Histogram is negatief en er wordt negatief gedivergeerd. Nu de daling zich ook ingezet heeft bij de koersen moet men er van uitgaan dat dit verder zal gaan. Deze conclusie geldt overigens niet voor alle markten. Velen laten nog steeds stijgende indicatoren zien. Voor wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betreft ligt er voldoende steun op een acceptabel niveau, zoals te zien is in figuur 1. Te beginnen op 624 (de stijgende trendlijn), daarna komt 608, maar wij gaan er van uit dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dieper zal zijn. Het MA50 ligt op 597 en veel lager ligt het MA200 op 555. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de markt zal dalen tot aan het dieptepunt van maart van vorig jaar op 527. Het meest voor de hand liggend is dat de steun op 597, het MA50-niveau, het dieptepunt zal worden. Zekerheid is daar niet voor maar de indicatoren op de weekchart zijn ook gaan dalen. Dat wil zeggen dat er een langere tijd van reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal zijn. Niet dat de markt constant gaat dalen maar wel dat hij in een dalende modus blijft met soms zeer korte oprispingen. Een daling is overigens hoogst noodzakelijk als men naar de afstand tussen de koers en het MA200 kijkt. Deze kwam bij het sluiten van de markt afgelopen donderdag op 11,3%. In meerdere markten ligt dit getal hoger. Er is geen mogelijk maximum bekend maar het staat als een paal boven water dat een grote afstand tussen beide leidt tot een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken principe). De verkleining kan gebeuren door een langzame daling van de koersen (in een stijgende markt zijn de gemiddeldes stijgende, dus daar moeten we het niet van hebben, tenzij de koersen dalen) of een sterke daling. Wij gaan ervan uit dat het dit keer zal uitdraaien op een langzame beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De massale toevoer van liquiditeiten is de reden daarvan. Niet alle markten tonen dit grote verschil. Als men naar de Bel20 kijkt dan beperkt deze zich tot 9%, maar het is ook zo dat deze index in 2020 8,5% daalde.

Best presterende product van Vladeracken in 2020:
Vladeracken Europa Selector                           15,2%

 

De Russell 2000 Index op dagbasis (fig. 2)

Om U te laten zien dat de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet afwijkt van wat de algemene tendens is, laten wij u in figuur 2 een grafiek zien van de Russell 2000. Het is een Amerikaanse Index, maar wel een hele brede. De qua omvang in Amerika genoteerde aandelen, in de klasse 1.001 tot en met 3.000 zijn hierin opgenomen (dus niet de 1.000 grootste). Net als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken deed hij er iets meer dan 50 dagen over om zich te herstellen van diepe val in maart van vorig jaar. Maar de consolidatieperiode was veel korter en daarna ging hij in een ononderbroken stijging omhoog. De afstand van zijn koers tot aan zijn MA200 is dan ook veel groter dan die van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Hij bedraagt op dit moment 19%. Dit is zonder meer zeer ver verwijderd van elkaar. Wij hebben onderaan in de figuur niet de gebruikelijke indicatoren opgenomen. Deze zijn overigens alle drie dalende. Wel hebben wij iets geheel anders opgenomen. Het is een combinatie van de %K en van de %D. Dit is een uitmuntende combinatie voor de zeer korte termijn liefhebbers, die voldoende ervaring hebben om hiermee om te gaan. Deze indicator heeft vanaf het dieptepunt in november de opgang mooi gevolgd, maar nu heeft hij de daling ingezet. Het is een onvervalst verkoopsignaal wat hij laat zien. Opvallend is het dat voor het eerst in deze periode de koersen hetzelfde doen. Zij dalen en de curve daaronder laat dat op duidelijke wijze zien met dien verstande dat hij nog lang niet aan het dieptepunt toe is. Zijn signaal is duidelijk: de markt is in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

De DJIA Index op weekbasis (fig. 3)

In figuur 3 vindt u de koersen van de Dow Jones Industrial Index op weekbasis. Er is een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderkennen. Deze wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken is getekend vanaf de val in maart van vorig jaar. De afstand van de laatst getoonde koers tot het MA200 van dit moment is te berekenen op 13,8%. Misschien niet hoog voor de DJIA, want we hebben grotere afstanden gezien in het verleden, maar de indicatoren onder in het beeld zijn alle drie dalende. Ook het Histogram heeft de daling zojuist ingezet. Volgens onze maatstaf is er geen sprake van divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het lijkt ons niet erg aannemelijk om te veronderstellen dat de koers eerst nog de bovenkant van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken gaat opzoeken alvorens de daling in te zetten. Maat uitsluiten doen we dit niet want de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de uitslag van de verkiezingen in Georgia deze week is natuurlijk onvoorspelbaar, maar het zou wel de trigger kunnen zijn voor een forse koerssprong. Het is ook mogelijk dat de twee zetels die in het geding zijn alle twee naar de Republikeinen gaan en dat zou wel eens de trigger kunnen zijn voor een fors verlies want een dergelijke uitslag gaat het Biden-programma heel zeker onderuit halen. Bij het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van deze Technische Belegger kennen wij de uitslag niet maar wij gaan ervan uit dat de Amerikanen verstandig kiezen. Een daling zal zeker gaan tot aan de onderkamt van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. (nu ongeveer op 28.300). Het MA50 zal in deze gedachte onvoldoende steun bieden. Maar een doorbraak van deze onderkant sluiten wij voorlopig uit. Hiervoor wijzen wij opnieuw op de brede stroom van liquide middelen met daarbij genomen ook het gevolg van deze stroom, die de obligatiemarkt onvoldoende attractief maakt. Niet alle markten laten het negatieve beeld van de DJIA zien (de Nasdaq bijvoorbeeld ziet er beter uit) maar grosso modo komt het neer op een aanstaande of reeds aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

 

De DAX Index op maandbasis (fig. 4)

Tot slot laten wij u nog de maandgrafiek zien van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken. Wij doen dat niet omdat de DAX wereldwijd een grote invloed heeft, maar wel omdat hij op “bescheiden” wijze, aangeeft wat overal getoond wordt. De grafiek begint in 2009 en vanuit het dieptepunt destijds wordt de trendlijn getrokken. De index ligt daarboven ook al is hij daaruit gevallen tijdens de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van maart vorig jaar. Op dit moment ziet alles er piekfijn uit. Een koers die boven de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ligt en indicatoren die allemaal stijgende zijn. Het wachten is hier feitelijk alleen op de doorbaak van de blauwe weerstandslijn boven in de grafiek. Ware het niet dat wij hierboven grote afwijkingen zagen tussen koers en MA200, dan zouden wij zeer positief zijn geweest. Maar wetende dat de kortere termijn plaatjes op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken wijzen geeft de langere termijn ons toch de noodzakelijke rust en zekerheid, dat het in het jaar 2021 uiteindelijk best mooi kan gaan worden, maar dat de getekende weerstand nu nog iets teveel van het goede lijkt te zijn.

De Rente (fig. 5)

Als men alleen naar de grafiek van de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken kijkt (figuur 5), dan zou men kunnen denken dat er een volgende golf van rentedalingen aan zit te komen (uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog in de grafiek). Maar in figuur 5 hebben wij ook de koersgrafieken opgenomen van de nu nog 16 jaar lopende 4% staatslening van Nederland en daar weer onder de koersgrafiek van de 10-jarige Treasury Index uit de VS. En die twee grafieken laten juist een verzwakkend beeld zien. De rente op de kapitaalmarkten is afgelopen weken weer gaan stijgen. Als de Corona-pandemie inderdaad onder controle kan worden gebracht nu men wereldwijd begonnen is met vaccineren, dan zou dat moeten leiden tot aantrekkende economische groei. En dat betekent voorzichtig rekening houden met een einde aan de ruimgeldpolitiek van de Centrale Banken in de wereld. Zover is het nog (lang) niet, maar kapitaalmarkten lopen vaak wel vooruit op dit soort ontwikkelingen. Hoe het ook zij, wij vinden het rentebeeld niet positief.

De US$ en de € (fig. 6)

De belangrijkste ontwikkeling op de financiële markten in 2020 wat ons betreft is misschien wel de neerwaartse doorbraak van de koers van de $ ten opzichte van de €. In figuur 6 ziet u een grafiek die wij u al in 2019 verschillende keren in de Technische Belegger hebben laten zien. Sinds de kredietcrisis van 2008 is de $-koers gestaag gestegen ten opzichte van de €. Maar wij hebben altijd vastgehouden aan onze overtuiging, dat de $ in principe een zwakke munt is in vergelijking met de €. Tegenover de Amerikaanse Pavlov-reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken om geld te drukken telkens als er weer een probleem opdoemt, staat de in Europese verdragsovereenkomsten vastgelegde verplichting om de begrotingstekorten en overheidsschulden onder controle te houden. Natuurlijk, je kunt je afvragen in hoeverre veel Europese landen hierin slagen. Maar per saldo betekent dit toch, dat in Europa, na afloop van elke crisis de buikriem weer aangehaald wordt terwijl dat niet het geval is in de VS. Op termijn holt dat de waarde van de $ meer uit dan die van de €. En dus zal door de decennia heen de $ geleidelijk minder waard worden ten opzichte van de €. Dat gaat in golven. Elke trendmatige waardevermindering van de $ wordt afgewisseld met periodes van relatief herstel. Zo’n periode is afgelopen maanden afgesloten. Een nieuwe trendmatige periode van koersdalingen van de $ lijkt te zijn aangebroken. Technisch gezien moet de grens van 82,5 (ca 1,22) nog worden gebroken om voor de $ definitief het sein op rood te zetten, maar wij gaan er vanuit dat dit slechts een kwestie van tijd is.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 7)

De olieprijzen naderen een belangrijke weerstand. Die zou in $’s gemeten nog wel gebroken kunnen worden, maar in € gemeten verwachten wij niet dat een doorbraak er op korte termijn in zit. En dat betekent dat de olieprijzen binnen de tradingrange van US$ 33 en US$ 53 voor Brentolie vast komen te zitten. En wij verwachten dat dit nog wel enige tijd zal aanhouden, mogelijk zelfs vele maanden lang. Van de olieprijzen zult u het in 2021 als belegger niet moeten hebben.

Goud (fig. 8)

Er is al enkele maanden een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang, maar die is bijna voorbij. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is ordelijk verlopen, een keurig dalend kanaaltje na een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Toch moet een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog met enige scepsis beschouwd worden. Logischer zou zijn dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken door nog een volgende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag wordt gevolgd. Want het gaat allemaal iets te snel totnogtoe. Daarmee is nu instappen geen probleem, maar verwacht dan niet dat u in hetzelfde tempo als de afgelopen twee jaar geld zult gaan verdienen. Niet alleen geeft het technische beeld daar nog onvoldoende ruimte voor, de grote hoeveelheid goedkoop geld in de wereld maakt, dat goud weliswaar meer en meer als toevluchtsoord zal gaan dienen, maar de echte vlucht ontstaat pas als de rente weer gaat stijgen en dan moet er eerst een einde komen aan de ruimgeld politiek van de grotere Centrale Banken in de wereld.

Fusie Vladeracken en Today’s Group

De integratie van twee bedrijven loopt altijd veel langzamer dan iedereen zou willen, maar Vladeracken en Today’s zijn achter de schermen al flink gevorderd hiermee. Vanaf 1 januari 2021 zullen nota’s niet langer door Vladeracken maar door Today’s worden uitgeschreven en geïncasseerd. De voor u liggende Technische Belegger is misschien wel de laatste, die u ontvangt in de u bekende opzet. Veel cliënten van Vladeracken zijn inmiddels benaderd voor het vervangen van het contract voor vermogensbeheer met Vladeracken door een contract met Today’s. Maar er is nog veel werk aan de winkel want lang niet alle cliënten van Vladeracken zijn al benaderd. Maar wij gaan er vanuit dat u snel van ons gaat horen als dat nog niet het geval is geweest. Tegenwoordig is de benodigde papierwinkel zo uitgebreid geworden, dat het geheel opnieuw opzetten van dossiers een enorm tijdrovende klus is. En gelet op alle plannen die toezichthouders als de AFM en DNB inmiddels over ons uitgestrooid hebben zal deze papierwinkel allen maar groter worden. Het moment dat een bankrekening geld waard gaat worden omdat de rekeninghouder de gehele papierwinkel met succes heeft doorlopen komt nu snel dichterbij!

Methode De Ost

De bedrijven in deze portefeuille kwamen bijna zonder uitzondering met zeer sterke resultaten doorheen het jaar en zo ook tijdens het laatste kwartaal:

StichFix: Kondigde groei aan voor dit jaar en verwacht sterke groei volgend jaar. Tegelijk creëerde ze dit jaar al veel ‘free cash flow’. Ze trokken ook een nieuwe CFO aan, een veteraan van Amazon.

GamesWorskhop: bevestigde nogmaals 30% groei voor het afgelopen jaar.

Nemetscheck: verwacht een zeer bescheiden groei voor dit en mogelijk volgend jaar, maar ziet de groei in het jaar daarna weer aantrekken. Haar prijs zakte, wij kochten bij.

Andere bedrijven in onze portefeuille kwamen ook met goede resultaten zoals Paylocity, Trade Desk, Paycom, XPEL en Veeva. Maar deze zijn wel erg duur geworden. Het blijven uitzonderlijke bedrijven, maar het is ook onze taak om realistisch te blijven, zowel in zonnige als donkere tijden. Wij monitoren steeds of hun waardering niet té ver vooruitloopt op de resultaten en dat is nu wel wat er gebeurd is. De posities in Paylocity en Veeva werden geheel verkocht, bij de andere drie werden bestaande posities gehalveerd. Hiermee groeit onze cash-reserve opnieuw, klaar voor de volgende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2014 2015 2016

2017

2018 2019

2020

Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 0,4 % 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector 3,6 % -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. -/-0,9 % 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde -/-16,0 % 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector -/-2,8 % 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 8 %
  Europa Selector -/-4,4 % 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **       17,2 % 7,6 % 27,1 % 74,2 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 5,6 % 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 1,2 % 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is een standaard portefeuille, die vanaf april 2016 geleidelijk is opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Beleggen bij Vladeracken

Erg tevreden zijn wij per saldo niet over 2020. Natuurlijk, in de meeste gevallen is het verlies dat in maart werd opgelopen weer ingelopen en als er al verliezen zijn overgebleven in 2020, dan zijn ze beperkt gebleven tot enkele procenten. Maar waar de Methode De Ost en de Europa Selector prima resultaten hebben laten zien, die bovendien duidelijk beter waren dan de meeste vergelijkbare indices, is het resultaat van de Benelux Selector, de Fund Selector en de Prijs<Waarde Methode in onze ogen onvoldoende geweest. En dat betekent dat de resultaten in onze aandelenportefeuilles voor komend jaar voor verbetering vatbaar zijn, ook al is het uitgangspunt daarbij prima. Ook goed waren de resultaten die geboekt zijn in de defensieve portefeuilles en in onze obligatieportefeuilles. Want hier zijn de verliezen in maart relatief beperkt gebleven en is per saldo toch nog een licht positief resultaat behaald, dat zich daarmee zelfs kan meten met het resultaat van veel brede aandelenindices. Waar in onze aandelenportefeuilles de focus op conservatief gewaardeerde aandelen ons enigszins heeft opgebroken, heeft dit beleid in de hoek van de grondstoffen en obligaties juist goed uitgepakt. En wie nu nog denkt geld te kunnen verdienen aan Tesla moet toch echt eens terugkijken naar de gebeurtenissen in 2000 rond het roemruchte World Online. Want de volgende luchtbel is alweer goed zichtbaar geworden wat ons betreft. En dus zullen wij ook voor 2021 ons voorzichtige beleid vol blijven houden in de overtuiging dat onze cliënten daar uiteindelijk het beste mee zijn gediend.

Wij kijken samen met u uit naar 2021. Onze allerbeste wensen…..

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt (waarschijnlijk) op maandag 1 februari 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze website, www.vladeracken.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.