Technische belegger Jaargang 27 • Nr 3 • 8 maart 2021

Het was het MA50 dat in de afgelopen week zorgde voor de broodnodige steun. In Amerika zorgde het zelfs voor een draai in de markt. Daar lijkt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al voorbij. De korte termijn indicatoren van de representatieve indexen zijn daar allemaal aan het stijgen. Alleen de Russell 2000 aarzelt nog. In Japan ligt de koers van de Nikkei weliswaar iets daarboven nadat hij gedurende de handelsdag het MA50 geraakt had, maar de indicatoren dalen nog. In China was de steun van het MA50 niet voldoende, de indicatoren zijn er dan ook niet gedraaid. In Europa ziet het er niet positiever uit ook al liggen de koersen in een paar landen duidelijk nog boven het MA50. (Madrid, Stockholm en Parijs) maar in de andere landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland en België werd het MA50 geraakt, waarna uiteindelijk de koers er toch nog boven bleef. In Nederland ligt de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu precies op het MA50. Als het waar is dat Amerika de richting van de beurzen in de wereld bepaalt dan gaan de beurzen een mooie week in. Maar daaruit mag u niet afleiden dat de hausse zich nu weer in alle kracht gaat doorzetten. Integendeel. De weekgrafieken zien er nog steeds niet positief uit en zolang daar geen verandering in komt zullen stijgingen op de beurs slechts oprispingen zijn in een consoliderende dan wel dalende markt. Voorlopig gaan wij ervan uit dat de markten in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken fase zitten, ondanks alle waarschuwingen die op vele plaatsen te horen zijn. De stijgende rente is daar meestal de oorzaak van, maar aan deze stijging, zal eerstdaags een einde komen. De stijgende rente heeft wel een ander fenomeen aan het licht gebracht waar de markt sterk op heeft gereageerd, het fenomeen dat ook verklaart waarom groeiaandelen het in 2020 zo goed gedaan hebben en nu het sterkst werden afgestraft, terwijl waarde aandelen afgelopen weken zelfs koersstijgingen lieten zien. Dat de rentestijging even voorbij lijkt houdt in dat vanuit deze bron op korte termijn geen druk op de aandelenkoersen verwacht mag worden. Kortom, genoeg redenen om weer eens even stil te staan bij de langere termijn.

De lange rente (fig. 1)

Figuur 1. 10-jaars rente, weekgrafiek

Laten we daarom ditmaal beginnen met de renteontwikkelingen en dan met name de lange rente. Want terwijl de centrale banken wereldwijd voortdurend lieten weten dat zij voorlopig eerder aan verdere verruiming zitten te denken dan aan verkrapping (lees een stijging van de korte rente) heeft de kapitaalmarktrente in de wereld wel degelijk een significante stijging laten zien. In figuur 1, ziet u de weekgrafieken van onder elkaar de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken (10-jaars Duitse rente), de Nederlandse 4%-staatsobligatie die in 2037 wordt afgelost (looptijd nu dus nog 16 jaar) en de 10-jarige Amerikaanse Treasury-index. Alle drie de grafieken hebben een koersdaling laten zien van 5 tot 10 punten. Hoe langer de looptijd, des te groter de daling en de Amerikaanse $-obligaties lieten een grotere koersdaling zien dan de Europese €-obligaties. Het betekent dat de lange rente is gestegen (en dus de obligatiekoersen gedaald), dat de rente meer steeg naar mate de looptijd langer was en dat de Amerikaanse rente meer is gestegen dan de Europese. De rente op de markt voor obligaties met looptijden van 10 jaar of langer stijgt en daalt op basis van verwachtingen, meer specifiek inflatieverwachtingen. Afgelopen maand drong het besef in de financiële markten door, dat er een einde zit aan te komen aan de Corona-pandemie. De markt concludeert daaruit dat er weer ruimte komt voor normale economische groei. Als gevolg daarvan kwam in de voorbije weken en maanden een bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op gang in de grondstoffenmarkten (waarover later meer). Koersen van sommige toonaangevende metalen en industriële mineralen stegen zo snel (koper, lithium, staal etc.), dat markten rekening begonnen te houden met een terugkeer van de inflatie naar meer normale niveaus. Dat tegenwoordig grondstofprijzen nog maar een klein deel van de werkelijke inflatie veroorzaken wordt gemakshalve even vergeten, maar markten zagen ook een ander probleem, en dat is de enorme spaaroverschotten van de consument. Wat als die consumenten plotsklaps zouden besluiten om al dat gespaarde geld uit te gaan geven? Teveel geld zou dan een te beperkte hoeveelheid producten najagen met prijsstijgingen over een breed front tot gevolg, zie daar de vrees voor opkomende inflatie, ofwel een oplopende inflatieverwachting.

Best presterende model van Vladeracken in 2021:
Vladeracken Benelux Selector                          10,5%

 

Tesla op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. Tesla, weekgrafiek

In de aandelenmarkten is een rentestijging lang niet altijd meteen een probleem. Verzekeraars en banken bijvoorbeeld profiteren juist van een stijging van de lange rente omdat de marges oplopen (banken) en de waarde van toekomstige verplichtingen juist dalen (pensioenfondsen en verzekeraars). Maar groeifondsen, hebben wel last van een rentestijging, niet omdat zij zelf daar problemen van ondervinden, maar omdat een rentestijging in waarderingsmodellen van groei-aandelen direct leiden tot een lagere waardering. Groei-aandelen die hier het meeste last van hebben zijn aandelen die hetzij een abonnement-gebaseerd businessmodel hebben (zoals
Apple, Facebook en Netflix bijvoorbeeld) of die gewaardeerd worden op een bovennormale toekomstige groei (zoals Tesla). Want hier wordt bij de waardering van dit type aandelen niet gekeken naar de waarde van de onderneming in termen van fabrieken, omzet, balansverhoudingen etc. (de typische Warren Buffet-methodiek, zoals wij die bijvoorbeeld ook in onze Prijs<Waarde Methode hanteren) maar naar de huidige waarde van de toekomstige kasstroom. En voor dit laatste gebruikt men een rentepercentage, dat afgeleid wordt van de lange rente. Een rekenvoorbeeld zal dit wellicht kunnen verduidelijken. Stel dat u over 1 jaar een uitkering verwacht van € 100. Als de rente voor een lening van 1 jaar 0% bedraagt, dan is de huidige waarde van die toekomstige uitkering € 100. Maar als de rente 5% zou zijn voor een looptijd van één jaar, dan zou de waarde van deze toekomstige uitkering vandaag € 95,24 zijn. Immers, € 95,24 plus 5% rente gedurende één jaar is precies € 100. Op deze manier kan ook de huidige waarde bepaald worden van een uitkering over 10 jaar van € 100. Is de 10-jaarsrente 0%, dan is de huidige waarde ook € 100. Maar stijgt de 10-jaars rente naar 5%,dan is de huidige waarde van een uitkering over 10 jaar van € 100 nu € 61,40. Ofwel, als de 10-jaars rente van 0% stijgt naar 5%, dan daalt de waarde van een toekomstige uitkering van € 100 naar € 61,40. Op financiële markten gaat het daarbij niet om dit soort recht toe recht aan berekeningen, maar om verwachtingen. Als de markt verwacht dat de rente in de toekomst gaat stijgen, dan zal alles dat daar gevoelig voor is nu al verkocht worden. En dus daalde de koers van een aandeel Tesla in de afgelopen 5 weken van een hoogtepunt van US$900,4, naar een voorlopig dieptepunt van US$539,5, een daling van net iets meer dan de eerste belangrijke FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracementgrens van 38,2% (zie figuur 2)! De gemiddelde waardeportefeuille daalde in 2008, te midden van de financiële crisis, met een vergelijkbaar percentage, maar toen was dit groot nieuws, terwijl de koersdaling van Tesla ditmaal nergens zelfs maar de voorpagina’s van kranten gehaald heeft, laat staan dat er sprake is van een financiële crisis! Er is dan ook sprake van een ander fenomeen, namelijk van dat van een “blow-off”, waarvan de economische gevolgen pas over enkele maanden zichtbaar zullen worden. En let wel, wij gaan er vanuit, dat dit pas het begin van de koersdaling van het aandeel Tesla is. Het is daarbij niet gezegd, dat de koers niet eerst nog een keer tot net boven US$1.000 per aandeel zal stijgen, dat is zelfs best waarschijnlijk. Maar per saldo verwachten wij een koersdaling tot dichtbij, of mogelijk zelfs onder de horizontale koersbeweging links in de figuur, die eind 2019 werd afgesloten met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door de toen nog als weerstand geldende grens van US$ 75 per aandeel! En dat alles omdat markten bang zijn geworden voor een potentiële fase van rentestijgingen.

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P500 Index, weekgrafiek

In figuur 3 hebben wij de S&P500 Index op weekbasis opgenomen. Opvallend is, dat in deze grafiek de koersdaling van Tesla (en met Tesla nog een paar andere grootheden zoals bijvoorbeeld Apple) nauwelijks invloed lijkt te hebben gehad. Natuurlijk, er heeft een koersdaling plaatsgevonden, maar de S&P500 is niet eens in de buurt gekomen van het MA40. Ook is er geen nieuwe lagere bodem gezet, terwijl er net wel een hogere top werd bereikt. En de MoneyFlow, onderin de figuur, is weliswaar gepiekt, maar deze indicator heeft de neiging om al te dalen in een fase dat de index zelf nog nieuwe toppen zet. En van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is hier nog geen sprake. Kortom, er is een kleine minidip te zien geweest, dat wel, maar van topvorming is in de grotere indices nog helemaal geen sprake. In feite zien wij een buitengewoon gezond fenomeen, namelijk dat van de sectorrotatie. In lange gezonde bullmarkten wordt het stokje regelmatig overgenomen door andere, achtergebleven sectoren. Nu gaan wij er niet vanuit, dat daarmee komende maand de bullmarkt gewoon weer hervat gaat worden. De grote tech-aandelen, waaronder Tesla, zijn weliswaar toe aan een adempauze. 38,2%-retracement is een prima technisch punt waarop een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omhoog binnen de daling kan ontstaan. Wij gaan er vanuit, dat de markt een periode van opwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de groei-aandelen tegemoet gaat (en let wel, farmacie en biotechnologie worden ook als groeisectoren beschouwd!). Maar bijkomend nadeel kan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag zijn, in de hoek van de aandelen die het juist heel goed gedaan hebben in de voorbije weken, zoals de bank- en verzekeraars, maar ook de grondstoffensector (mijnbouwaandelen) en metaalbewerkingbedrijven en machinebouwers. Grotere indices kunnen in zo’n transitiefase per saldo goed min of meer zijwaarts blijven bewegen. Per saldo moeten beleggers niet ongerust raken van een S&P500 Index die enigszins daalt zolang deze niet onder 3.588 zakt en koersdalingen beperkt blijven tot correcties van een paar weken.

De AEX Index op dagbasis (fig. 4)

Figuur 4. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

En dat brengt ons bij de korte termijn. Zoals in de figuur hiernaast te zien is sloot, de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met een koers van 653 precies op het MA50. Hier ligt ook de grens tussen reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij gaan ervan uit dat de markt in Amsterdam onder invloed van New York nu een herstel zal laten zien. Maar in de daggrafiek zelf, die in de figuur is opgenomen, is daarvan nog niets te zien anders dan dat de koers op een steun ligt. Alle indicatoren zijn dalende. Wij baseren ons met onze uitspraak enkel en alleen op het feit dat de beurzen in de Verenigde Staten vrijdag een draai lieten zien. Een aanvullende indicatie is dat de MoneyFlow in Amsterdam diep is komen te liggen. Als wij gelijk krijgen dan zal de koers de bovenzijde op 667 van het horizontale kanaal tussen 633 en 667 op gaan zoeken. Maar zonder het herstel in de VS, wanneer wij ons alleen op figuur 4 zouden baseren, is een voortzetting van de koersdaling tot 633 nog heel goed mogelijk. Tenzij er iets bijzonders gebeurt zal het hier ook bij blijven. Om een echte stijging zich te zien voltrekken is het nodig dat de indicatoren op de weekgrafiek genoeg hebben van hun daling. Daar ziet het nog niet naar uit en gelukkig maar. Eerst moet er veel meer ruimte komen. En pas dan is een stijging welkom. Zolang deze indicatoren niet dieper liggen, blijft de komende opgang beperkt en daar zit de belegger niet op te wachten. Hij wil een doorbraak van de voorgaande top zodat de beurs in Amsterdam zijn weg naar het All-Time High van 703,18, dat gedurende de dag van 5 september 2000 gezet werd, kan afleggen.

 

De US$ en de € (fig. 5)

Figuur 5. US$ versus €, daggrafiek

Ondertussen heeft de koers van de $ natuurlijk geprofiteerd van het feit dat de rente in de VS meer is gestegen dan de rente in Europa. Een tweede koersstijging was het gevolg. Maar opvallend is, dat de $ daarbij slechts teruggekeerd is naar de oplopende weerstandslijn (de rode lijn onder in de figuur) op 0,84. Feitelijk is er niets anders gebeurd, dan wat er na een belangrijke doorbraak mag worden verwacht, namelijk een pullback richting het punt van de doorbraak. Tussen 0,82 en 0,84 is nu een trading range ontstaan, die nog wel even kan doorlopen, waarbij de $ in feite enigszins stabiliseert ten opzichte van de €. Maar laat u daarbij geen zand in de ogen strooien, de $ is begonnen aan een lange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken ten opzichte van de € en het recente herstel doet daar niets aan af, maar moet slechts als een kortstondige adempauze in de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken beschouwd worden.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 6)

Figuur 6. Olie in $, maandgrafiek

De grote verrassing van afgelopen maand is natuurlijk de stijging van de olieprijzen. Het is die stijging, die de vrees voor inflatie mede heeft doen aanwakkeren. In plaats van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te zetten toen de bovenkant van de tradingrange van US$ 33 en US$ 52,5 voor Brentolie werd bereikt, stoomde de koers dwars door de weestand heen verder omhoog. En daar hadden weinig beleggers op gerekend. De volgende test ligt alweer voor ons, bij de dalende trendlijn rechtsboven in de figuur. Want die moet nog wel even gebroken worden voordat men van een nieuwe opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken mag spreken, maar het beeld is voor wat Brentolie betreft ontegenzeggelijk verbeterd afgelopen maand. Als deze koersstijging doorzet, dan zou dat voor de aandelenmarkten verregaande consequenties kunnen hebben, want de inflatieverwachtingen zullen dan toenemen, met een verdere rentestijging tot gevolg. Figuur 6 onderstreept daarmee de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken voor aandelenbeleggers voor de komende maand: neem winst op groeiaandelen en koop waardeaandelen! Maar, er is altijd een maar, de korte termijn is “overbought”, ook voor Brentolie. Een korte adempauze is daarmee niet meer dan logisch, ook hier.

Goud (fig. 7)

Figuur 7. Goud in $, weekgrafiek

Goud, in $’s gemeten, is de grote verliezer van de afgelopen maanden. Al vanaf medio 2020 is de koers bezig met een voortdurende daling. Aanvankelijk werd die daling zelfs versterkt door de daling van de $-koers, maar recent is de $-koers gestegen en is de daling in € relatief beperkt. Maar het kanaal rechts in figuur 7 laat weinig aan de verbeelding over. Het goede nieuws echter is, dat de koersdaling inmiddels 38,2% van de eerdere stijging heeft gecorrigeerd. Indicatoren zijn bovendien oversold, dus men moet verwachten dat er aan de daling op korte termijn een einde gaat komen. Vreemd is de daling natuurlijk wel, als men bang is voor inflatie. Want goud is bij uitstek een “hedge” tegen inflatie. Dus als de inflatieverwachtingen werkelijk zo sterk zouden zijn, dan zou ook de koers van goud moeten stijgen en dat is overduidelijk (nog) niet het geval. Maar wat niet is kan nog komen, wij zien de daling in de figuur in elk geval slechts als een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. US$ 1.690 is in elk geval een zeer belangrijke steun.

Methode De Ost

Met regelmaat koppen de kranten tegenwoordig: “Aandelen(fondsen) zien record instroom van kapitaal”. Dit is in het verleden al vaak een sterke pre-indicator gebleken voor (diep) corrigerende beurzen. Spijtig genoeg laten de meeste mensen zich steeds verleiden door stijgende prijzen. Wij bleven, contrair zoals deze methodiek dat kan zijn, de laatste maanden in de verkoop-modus. Niet zonder enig voordeel zo blijkt, want in de voorbije maand zijn de koersen van veel aandelen in ons universum met 30% en meer gedaald. Dat trekt de aandacht, hopelijk worden sommige bedrijven zo goedkoop, dat we weer aan het kopen kunnen gaan. In deze periode van het jaar komen de meeste bedrijven naar buiten met hun jaarresultaten. Van de bedrijven in de De Ost-portefeuille is al het volgende bekend geworden: Amazon kwam met uiterst sterke groeicijfers, meer dan 30% groei. Opmerkelijk nieuws is, dat Jeff Bezos stopt als CEO. Zijn opvolger is Andy Jassy. Hij is de veteraan van het bedrijf en heeft een sterke palmares opgebouwd. Zo was hij het die o.a. de Amazon Web Services (AWS) deed exploderen. Of het vertrek van Bezos daarmee goed nieuws is valt te bezien. Nemetschek kwam met goede resultaten. Paycom groeide in 2020 met 14%, een sterk cijfer en bovendien boven verwachting. Arista Networks liet een jaaromzet zien, die nog iets achter bleef, maar de groeiverwachtingen voor 2021 zijn uitstekend. Revolve liet een dalende omzet zien, dat was verwacht, net zoals bij Stitch Fix. Maar netto winst en cashflow stegen prima bij Revolve, die daarmee onze verwachtingen waarmaakte.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021
tm 5/3
Jaar doel
Zeer defensief Stamrechtportefeuilles 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 0,6 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 2,0 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 3,0 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 5,3 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 10,5 % 8 %
  Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 4,2 % 8 %
Hoog risico Jan de Ost Model **     15,4 % 6,9 % 27,4 % 74,2 % 1,7 % 10 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 4,8 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 3,3 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

** De portefeuille, die volgens de Methode van Jan de Ost wordt belegd, is een standaard portefeuille, die vanaf april 2016 geleidelijk is opgebouwd. In dat jaar was het resultaat uiteindelijk 26,8%. Vladeracken is eind 2018 begonnen met deze methodiek onder haar vleugels toe te passen. In het overzicht van het best presterende model wordt dit model nog niet meegenomen, omdat wij eerst voldoende ervaring willen opdoen met dit voor ons meest risicovolle model.

Beleggen bij Vladeracken

De keuze voor waarde-aandelen, door ons al medio 2020 gemaakt, is duidelijk te vroeg gemaakt. Maar afgelopen twee maanden heeft deze keuze zich dubbel en dwars terugbetaald. Over een breed front zijn de portefeuilles van onze klanten in waarde gestegen. In feite was alleen het resultaat van de De Ost Portefeuille afgelopen maand teleurstellend, maar gelet op het gestelde in deze editie van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken mag dat niet bevreemden. Juist die methode profiteerde in 2020 ten volle van de bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken-trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in groei-aandelen. En hier is op tijd een flinke positie aan liquiditeiten opgebouwd. Overduidelijk zijn groeiaandelen te duur gewaardeerd geraakt, terwijl juist in de oude-economie-aandelen veel aandelen te goedkoop zijn geworden. Reacties zijn wat ons betreft daarom voorlopig vooral een kans om in te stappen, niet een reden om aan de kant te gaan staan. Maar dat er naar sectorrotatie gekeken moet worden, dat staat buiten kijf.

De volgende uitgave van de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken verschijnt (waarschijnlijk) op maandag 5 april 2020.

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl, www.vladeracken.be & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website wwww.vladeracken.nl kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

Colofon

Jaargang 27 • nr 3 8 maart 2021 • 5 pagina’s
Redactie: www.todaysgroup.nl ; Tel.: +31.70.3118730
Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen
Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag
“De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken” is een uitgave van Today’s Group BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM.
Abonnement: Gratis voor cliënten van Today’s Group en Vladeracken
Grafieken m.b.v. Metastock; koersen TC2000 & Lenz & Partners.

Reeds besproken onderwerpen:

Algemeen

Onze ESG-politiek

– Hoe spreken de statistieken over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en voor 2020?

– Onze macro-economische- en rentevisie (2013, 2015)

– De Japanse beurs

– De aandelenbeurzen in de BRIC-landen

Aandelen

– Vastgoed: Corio, Unibail-Rodamco (incl. handelsdagboek t/m juli 2018), Wereldhave

– Aandelen: Aalberts, AB Inbev, Alten, Andritz, Arcadis, Avio, BAM, Bourbon, CGG Veritas, Colruyt, Fugro, Hannover RE, Heineken (Holding), Hermès, ING, Koninklijke Olie, MTU Aero Engine, Nokian Renkaat, Novo Nordisk, Oeneo, Philips, Prosegur, Prosegur Cash, Saipem, Samsung, SAP, SBM Offshore, Schneider Electric, Sligro, Talanx, Unilever, Technip, Tenaris, Vallourec, Volkswagen

– Afdekken van aandelenrisico’s m.b.v. calls, puts, short sprinters en short trackers met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken

Overige onderwerpen

– Goud, Palladium, Platina en Zilver, de Amerikaanse Dollar, de Australische Dollar, het Britse £, de Japanse ¥en, de Noorse kroon, de Zwitserse Franc, de BRIC Valuta en een BRIC Valuta noteNaast normaal schuldpapier wordt hiermede ook gedoeld op effecten op grondstoffen of andere onderliggende waarden waarbij in het product een obligatiecompenent is verwerkt. Copyright Vladeracken, de Russische Roebel en Alpha creëren met valutamanagement

– Volatility, handelssytemen, derivaten, ETF’s, Fund Selector, TCO

– TA Indicatoren zoals Woodies CCI, Martingale, de Coppock Indicator en het Hindenburg Omenvan James R. Miekka. Het is een patroon uit de Technische Analyse. Miekka wilde daarmede een market crash voorspellen. Het bestaat uit een combinatie van een aantal indicatoren: 1. Het 52-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken en de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op de New York Stock Exchange moeten beide groter zijn dan 2,2% van het aantal fondsen verhandeld op de genoemde beurs. Later werden er veranderingen aangebracht in deze regel. Men ging spreken van 2,5% en vooral van 2,8%, maar in het laaatste geval betrof het niet het totaal aantal verhandelde fondsen maar de som van de stijgers en dalers. Hiermede werd ingespeeld op een veel voorkomende kritiek omdat in het totaal aantal verhandelde fondsen zich ook veel fondsen zouden bevinden waarvan slechts sporadisch een koers werd vastgesteld; 2. Het kleinste van deze getallen moet groter zijn dan 75. Deze regel lieten latere analisten vallen, omdat hij eigenljk al besloten ligt in de eerste. Indien er 3200 tot 3300 fondsen in totaal verhandeld worden is 2,2% net iets minder dan 75; 3. Het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde van de New York Stock Exchange Composite moet stijgend zijn. Miekka heeft calibraties uitgerekend ten behoeve van andere beurzen zodat deze ook kunnen worden gebruikt; 4. De McClellan Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis negatief; 5. De nieuwe 52-weeks New High is niet groter dan 2 maal de nieuwe 52-weeks New Low. Als alle vijf criteria op een en dezelfde dag voldoen aan bovenstaande eisen dan is er sprake van een niet-geconfirmeerd Hindenburg Omen. Er sprake van een geconfirmeerd Hindenburg Omen als zich binnen 36 dagen een tweede Hindenburg Omen voordoet. Er is vastgesteld dat dit patroon sinds 1985 in slechts 24% van de gevallen een crash voorspelde. Wel werd iedere crash voorafgegaan door een Hindenburg Omen. In 41% werd het signaal gevolgd door een “˜panic Sell Off’. In 71% van de gevallen volgde een daling van de beurs met tenminste 5%. In minder dan 5% bleek het signaal niet gevolgd te worden door een negatieve beurs. Copyright Vladeracken

– De Methode Jan de Ost

Obligaties

– Eurobonds, Euro TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken, staatsobligaties van de “PIGS”-landen, van Italië en van Nederland

Bedrijfsobligatiefondsen, rentegroeifondsen en trackers zoals Lux-O-Rent, Carmignac Global Bond, First Trust Factor FX Fund, ING Renta Grf, JPM Global Bond Opportunitie, Lyxor SGI Double Short Bund, ProShares Ultra Short Treasury en het Robeco Global Dynamic Duration Fund

– Credit Linked Notes, Floored en Reversed Floaters en Inflatielinkers en de HICP Inflatie Index en Steepeners van Aegon, BNG, Deutsche (Post)Bank, Ned. Waterschapsbank, NIBC, Rabobank en RBS en Hybride en variabele renteobligaties van Linde

High yield en bedrijfsobligaties van Altice, Amaliawolde, Bombardier, Cirsa Gaming, Clondalkin, ConvaTec Healthcare, FCE Bank, FGA Capital, Findus Group, Gazprom, Gazprombank, Heidelberg Zement, ING, Servus, Stork TS, Sunrise en Volkswagen.

Memory Coupon Notes op Aegon, Arcelor Mittal, Philips & Royal Dutch.

– MKB Obligaties van Air Berlin, Enterprise Holdings, German Pellets, KTG Agrar, Praktiker, Rickmers en TRFI Funding.

– Achtergestelde en/of perpetuele obligaties en effecten van Achmea, Aegon, ASR, Casino Guichard, Credit Agricole, Depfa, Friesland-Campina, Fürstenberg, ING, Rabobank, SNS Reaal, SRLev, Tennet, Tier 1, 2 of 3? en CocoCOntingent COre tier-1 effecten, ook wel COntingent COnvertible genoemd. Achtergestelde obligaties met een vaste rente die niet meetellen bij het kernkapitaal maar die in tijden van nood automatisch omgezet worden in aandelen. Copyright Vladeracken’s

– Range Accrual Notes van de EIB en RBS

– Obligaties in een wereld van stijgende rentes, Lyxor Daily Double Short BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken ETF, ProShares Ultra Short 7 – 10 en 20 years TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken ETF

Wet- en regelgeving

Cliëntclassificatie en Vermogensbeheer, Privacy policy, Total Cost of Ownership, SRI, corporate Governance en Ethiek,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.