De veelzijdige Volatility Index, deel 5

Bescherming van uw Portefeuille – Uitstappen
In artikel (4) hebben wij u laten zien dat de (zeg maar) constante dekking van uw portefeuille via de aanschaf van longposities op de VIX, te kopen wanneer deze 13 of lager noteert, een krachtig tegenwicht vormt tegen dalingen in de aandelenmarkten. Maar u moet uiteindelijk wel op het goede moment afscheid van uw VIX nemen.

De veelzijdige Volatility Index, deel 4

Afdekken van de portefeuille – instappen

In een drietal artikelen hebben wij u laten zien hoe profijtelijk de signalen kunnen zijn, die de VIX (in combinatie met de VXN) afgeeft, als men long of short wil gaan in de S&P500 of direct in de VIX. Wij hebben u één aanpak getoond. Deze aanpak is natuurlijk niet de enig mogelijke. Wij hebben niet gezocht naar betere systemen. Wij hebben ook niet geoptimaliseerd. Wij hebben u alleen maar getoond wat in ons bestand zit en (u hebt het uiteraard begrepen) waar wij tevreden over zijn. Ongetwijfeld zullen er lezers zijn die iets beters te bieden hebben of die iets beters vinden, dat horen wij dan overigens graag.

De veelzijdige Volatility Index, deel 3

Long en Short in de VIX zelf

In twee voorgaande artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze men gebruik kan maken van de fluctuaties in de VIX. In het eerste artikel gingen wij short op de S&P500 door gebruik te maken van de hoge uitslagen van de VIX wanneer de aandelenmarkten een daling doormaakten. In het tweede artikel gingen wij long op de S&P500 door in te spelen op de langzame daling van de VIX als de aandelenmarkten zich in een opgaande trend bevonden.

De veelzijdige VIX, deel 2

In het eerste artikel van deze reeks hebben wij u laten zien op welke wijze men kan profiteren van de VIX om short te gaan in de S&P500. De vraag doet zich uiteraard voor of men ook long kan gaan op basis van de signalen van deze index. Om u dit te laten zien maken wij gebruik van dezelfde indicatoren die wij ook gebruikt hebben om de signalen te genereren voor het shortsysteem.

De veelzijdige Volatility Index (1)

De VIX (Volatility Index), is een index die naar ons inzicht nog te weinig gebruikt wordt. In een aantal artikelen zullen wij daarom op enkele mogelijkheden ingaan. In het onderhavige artikel laten wij een methode zien om van de stijging van de VIX gebruik te maken om short te gaan in de S&P500.