Werkwijze Vladeracken Vermogensbeheer

Vladeracken bouwt de portefeuilles van haar cliënten op met behulp van een aantal zelf ontwikkelde bouwstenen. Aan de basis van elke bouwsteen ligt een modelmatige, systematisch aanpak. De resultaten van de bouwstenen worden gepubliceerd op deze pagina en onze maandelijkse nieuwsbrief. Cliënten ontvangen elk kwartaal een vermogensrapportage waarin het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de gehele portefeuille wordt getoond. In feite is dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken een samenstel van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de verschillende in de portefeuille toegepaste bouwstenen.

Zo wordt voor elk van een portefeuille met de cliënt een afspraak gemaakt over welk model of welke modellen gehanteerd worden bij het beheer. Bij het gebruik van meerdere modellen wordt afgesproken in welke verhouding de modellen moeten worden toegepast.
Stel u wenst een offensief opgebouwde portefeuille met uitsluitend aandelen die door Vladeracken worden beheerd. Er wordt dan gekozen voor een samenstel van enkele modellen (de exacte samenstelling geschiedt in overleg met de cliënt, onderstaande opstelling is daar een voorbeeld van):

  • 40% van de portefeuille wordt belegd volgens onze fundamentele lange-termijn aanpak zoals wij die onder de noemer van onze Prijs & Waarde Methodiek hebben gedefinieerd;
  • 30% van de portefeuille wordt belegd volgens onze Europa Selector Methodiek; en
  • 30% van de protefeuille wordt belegd volgens onze Fund Selector Methodiek.

Dient het risico van het vermogen lager te liggen, dan combineren wij onze aandelenmodellen met onze fundamentele obligatiemethodiek. Obligaties lenen zich bij uitstek voor een “politiek van “buy-and-hold” met dien verstande dat een actieve rentepolitiek wel goed past. Maar de basis van een obligatieportefeuille zal veel meer in de fundametnele beoordeling van kredietrisico’s liggen dan in een actieve quantitatieve strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken zoals onze Selector-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën.

Methodiek, discipline en onafhankelijkheid

Vladeracken is ervan overtuigd dat een vruchtbaar, winstgevend beleggingsbeleid alleen geleverd wordt door die beheerders die een consistente, systematische aanpak van het beleggingsvraagstuk hanteren. Er moet een methodiek zijn die aan de basis van het beleggingsbeleid ligt om te voorkomen dat de waan van de dag leidend wordt voor het beleggingsbeleid. Vladeracken hanteert een door haarzelf ontwikkeld en onderhouden modelmatige aanpak. Een systematische aanpak staat hierin voorop. Het startpunt is een fundamenteel model, op grond waarvan een “shortlist” van individuele aandelen en andere beleggingstitels wordt samengesteld. Vervolgens wordt de feitelijke aan- en verkoopbeslissing gebaseerd op de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken van financiële gegevens. Door de hiervoor noodzakelijke research in eigen beheer uit te voeren kan Vladeracken de belegger garanderen dat haar visie en methodiek onafhankelijk zijn.

Beperkingen, een beursnotering is een “must”

Liquiditeit is een vereiste om de aanpak van Vladeracken te kunnen waarborgen. Op elk moment moeten beleggingen verkocht kunnen worden zonder dat de markt verstoord wordt. Dat betekent dat Vladeracken haar beleggers uitsluitend adviseert over beleggingsinstrumenten waarvan een beursnotering en koersdata voorhanden zijn. Dit hangt samen met de kern van de Kwantitatief Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken; deze methode analyseert financiële instrumenten op basis van koers- en omzethistorie. Vladeracken bv maakt van derden gebruik waar het andersoortige kennis betreft zoals niet-beursgenoteerde investeringen, fiscale aangelegenheden en accountantsvraagstukken. Met welke partners wij samenwerken vindt u op onze “Partner”-pagina.

Let op: De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.