Berichten

De Technische Belegger Jaargang 30 • Nr 7 • 8 juli 2024

Op het gevaar af teveel aan doemdenken te doen kunnen wij toch niet anders dan constateren, dat het tijd wordt voor wat technici “Mean Reversion” noemen. Koersen zijn te ver van hun gemiddeldes afgedreven en de spoeling is uitermate dun geworden. Maar van topvorming is in de sterkste indices nog geen sprake.