De veelzijdige Volatiliteit Index, deel 8 slot

In zeven artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze de Volatiliteit u ten dienste kan staan. Inderdaad zijn de mogelijkheden die de volatiliteit u biedt zo breed en zo volledig dat het voor iedere belegger de hoeksteen zou moeten zijn in zijn beleggingsstrategie. Wij laten deze mogelijkheden hieronder nog eens de revue passeren.

De veelzijdige Volatility Index (6)

Handelen in de Spread
In de eerste vijf artikelen over “de veelzijdige VIX” hebben wij gebruik gemaakt van de VIX (de volatiliteit index op de S&P500) en van de VXN (de volatiliteit index op de Nasdaq100). Maar er zijn veel meer volatiliteit indexen. Wat wij in deze artikelen lieten zien kan men in het algemeen ook bereiken met om het even welke volatiliteit index dan ook. Wij hebben ons beperkt tot deze twee indexen om het geheel niet te ingewikkeld te maken en omdat deze indexen de meest gevolgde en bekende zijn op dit terrein.

De veelzijdige Volatility Index, deel 5

Bescherming van uw Portefeuille – Uitstappen
In artikel (4) hebben wij u laten zien dat de (zeg maar) constante dekking van uw portefeuille via de aanschaf van longposities op de VIX, te kopen wanneer deze 13 of lager noteert, een krachtig tegenwicht vormt tegen dalingen in de aandelenmarkten. Maar u moet uiteindelijk wel op het goede moment afscheid van uw VIX nemen.

De veelzijdige Volatility Index, deel 4

Afdekken van de portefeuille – instappen

In een drietal artikelen hebben wij u laten zien hoe profijtelijk de signalen kunnen zijn, die de VIX (in combinatie met de VXN) afgeeft, als men long of short wil gaan in de S&P500 of direct in de VIX. Wij hebben u één aanpak getoond. Deze aanpak is natuurlijk niet de enig mogelijke. Wij hebben niet gezocht naar betere systemen. Wij hebben ook niet geoptimaliseerd. Wij hebben u alleen maar getoond wat in ons bestand zit en (u hebt het uiteraard begrepen) waar wij tevreden over zijn. Ongetwijfeld zullen er lezers zijn die iets beters te bieden hebben of die iets beters vinden, dat horen wij dan overigens graag.

De veelzijdige Volatility Index, deel 3

Long en Short in de VIX zelf

In twee voorgaande artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze men gebruik kan maken van de fluctuaties in de VIX. In het eerste artikel gingen wij short op de S&P500 door gebruik te maken van de hoge uitslagen van de VIX wanneer de aandelenmarkten een daling doormaakten. In het tweede artikel gingen wij long op de S&P500 door in te spelen op de langzame daling van de VIX als de aandelenmarkten zich in een opgaande trend bevonden.