Santa Claus Rally en andere beursfenomenen

Santa Claus, het Januari Effect, de Presidentiële Cyclus in de V.S. en het Decennium-effect en hun conclusies voor 2011.

Santa Claus Rally voor de AEX

Onder de vele, telkens weer terugkerende patronen die de analisten gemeend hebben te kunnen onderscheiden in de wirwar van koersgegevens telt men ook de “Santa Claus Rally”.