ONZE MODELMATIGE SYSTEMATISCHE AANPAK

 

Absoluut rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken tegen een verantwoord risico
Vladeracken hanteert het principe van absoluut rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Niemand is geïnteresseerd in het verliezen van minder geld dan de index. Het doel is dan ook het behalen van een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken: ‘absolute return‘, en wel ongeacht de marktomstandigheden. Maar rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken kan nooit los gezien worden van risico. Vladeracken streeft dus naar een positief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken tegen een verantwoord risico.

Consistentie en systematiek
Om structureel rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te maken, moet de belegger in onze ogen gedisciplineerd en consistent zijn. De waan van de dag is de doodsteek voor een consistent rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken.
Een modelmatige aanpak zorgt ervoor dat de waan van de dag getoetst kan worden door een neutrale, of feiten gebaseerde bril.
Vladeracken baseert haar aanpak op een gedegen macro-economische kennis, diepgravend huiswerk en gebruik van wiskundige en veelvuldig getoetste beslissingsmodellen.