Coupon Herzieningen; Inflatie(Linkers)

Al enige tijd geleden hebben wij op onze Nieuws Blog een aantal artikelen gepubliceerd over (Inflatie-)Linkers en over Steepeners. Dit soort obligaties heeft een variabele coupon. Wij houden u van de veranderingen op de hoogte.

Inflatielinkers in Euroland, deel 5, slot.

Gezien de recente discussies over de kredietwaardigheid van veel Europese landen (afgelopen week werd zelfs Frankrijk weer eens ter discussie gesteld), sluiten wij deze reeks af met de behandeling van nog een voorbeeld van een type-2 inflatielinker te weten de benchmark inflatielinker van de Duitse staat.

Inflatielinkers in Euroland, deel 4.

Er zijn ook leningen waarbij de hoofdsom met het inflatiepercentage wordt verhoogd. Hier kan gedacht worden aan de jaarlijkse verhoging met het inflatiepercentage of de jaarlijkse verhoging met een deel of juist een veelvoud van het inflatiepercentage. De Franse OAT-leningen zijn in belangrijke mate van dit type waarbij de hoofdsom jaarlijks verhoogd wordt met het dan geldende inflatiepercentage, dus zonder hefboom.

Inflatielinkers in Euroland, deel 3.

In de afgelopen twee afleveringen van deze column hebben wij de maatstaf van Eurostat voor de Europese inflatie, de HICP besproken alsmede de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013 besproken. Nu gaan wij in op twee specifieke linkers.

HICP, de meest gebruikte index voor inflatielinkers in Euroland.

De “All-items Eurozone Harmonized Index of Consumer Prices ex tobacco (HICP)” is een index, die veel wordt gebruikt als basis voor de periodieke vaststelling van de rente op zogenoemde “inflatielinkers”, die in € genoteerd zijn.