De prijs waartegen een obligatie wordt terugbetaald cq afgelost. Soms worden obligaties bij afloop uitbetaald tegen een hogere koers dan de nominale waarde. Dit komt onder andere voor bij spaarbrieven of bij zero coupon obligaties.