Een niet regulier financieel product, zoals bijvoorbeeld een op maat gemaakte Swap, waarvan de complexiteit groot is en de verhandelbaarheid klein.