Horizontale lijnen welke getrokken worden in de chart op prijsniveaus waar een verhoogde vraag verhoogd aanbod zal uitlokken of waar een verhoogd aanbod extra vraag zal uitlokken. Deze niveaus worden bepaald uitgaande van in het verleden gevormde niveaus, door het Fibonacci verhoudingsgetal, door chartpatronen of door vaste afstanden zoals de Gann squares.