Een kreupel paard

Het schaap dat vorige week als enige over de dam was gegaan is snel weer teruggekeerd. Hij bleef maar alleen en dus zocht hij de kudde weer op.

Coupon Herzieningen; Steepeners van de Rabobank

Een week geleden bespraken wij al de Linkers die wij voor onze cliënten in portefeuille houden, vandaag zijn de Steepeners aan de beurt.

Bestandsvergoedingen en plaatsingsfee

De Autoriteit Financiële Markten heeft begin 2010 een nota gepubliceerd over het gebruik door financiële partijen waaronder vermogensbeheerders van bestandsvergoedingen en plaatsingsfee.

Een Schaap over de dam

Op dagbasis gezien is de markt negatief maar er wordt positief gedivergeerd. Vorige week heeft dit weinig opgeleverd maar het heeft ook geen kapitalen gekost.

Coupon Herzieningen; Inflatie(Linkers)

Al enige tijd geleden hebben wij op onze Nieuws Blog een aantal artikelen gepubliceerd over (Inflatie-)Linkers en over Steepeners. Dit soort obligaties heeft een variabele coupon. Wij houden u van de veranderingen op de hoogte.