Een Schaap over de dam

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (11-06-2019) 333,11.

Op dagbasis gezien is de markt negatief maar er wordt positief gedivergeerd. Vorige week heeft dit weinig opgeleverd maar het heeft ook geen kapitalen gekost. De AEX verloor 0,72 punten. In de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ziet men de Oscillatoren dalen maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken histogram stijgt. Dat wil zeggen dat er zich wel wat roert maar dat de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken nog steeds in takt is. Deze onrust ziet men ook in andere indices, maar hier heeft het meer de schijn van een draai naar boven. De steunniveaus waarvan wij vorige week spraken lijken het te gaan houden.

De DAX op weekbasis

Blog-20110620-DAX-Fig1

Figuur 1
In bovenstaande figuur hebben wij de weekkoersen van de DAX opgenomen. Al sinds langere tijd toont de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zich als de sterkste index onder de grote beurzen.
De DAX heeft 6 weken van dalende koersen gezien, maar deze week is er plotseling een forse witte candle ontstaan. De week daarvoor was de koers door het 30-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken gevallen, maar hij is er afgelopen week weer vrolijk boven gesloten. En wat belangrijk is, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is gaan stijgen. Dit ziet men nog nergens. Niet in Amerika, niet in Europa, niet in Japan en niet in Hong Kong. Duitsland is dus de eerste markt die een verandering in de weekgrafiek laat zien. Onder deze invloed mag en moet men aannemen dat de stijging die de daggrafieken voorspellen inderdaad waar gaat worden. Niets ligt meer voor de hand dan te veronderstellen dat de andere markten hun sterke voorganger zullen volgen. Onmiddellijk daarop laten wij een waarschuwing volgen. Twee time frames zien er dus positief uit. De derde (de maand), alhoewel deze niet in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken patroon zit, is nog steeds dalende en er zijn nog geen tekenen dat hierin verandering op komst is. Derhalve moet men voorzichtig zijn. Een positief timeframe van de week kan dusdanig sterk zijn dat de maand erdoor wordt beïnvloed, maar op dit moment mag men daar niet van uitgaan want er zijn geen aanwijzingen voor. De tweede waarschuwing die wij geven is dat het geen wet van Meden en Perzen is dat de Duitse markt aan andere markten haar wil op legt. Het is geenszins zeker dat er achter het Duitse schaap meerdere de brug over zullen gaan, maar de kansen dat dit gebeurt mag men natuurlijk wel hoog inschatten. Blijf dus voorzichtig en neem posities in die vooral gericht zijn op de korte termijn en dit moet u blijven doen totdat u er zeker van bent dat de Duitse markt door de anderen gevolgd zal worden.

De Rente

Het heeft er alle schijn van dat de rente (10-jaars Treasury) in Amerika zijn dieptepunt op 2,94% heeft gehad. Dit moet op zichzelf niet verbazen, want het QE2 programma is deze maand afgelopen. Van nu af aan, totdat de FED anders bepaalt, is het afgelopen met de geldschepping (lees uitbreiding van de omloop zijnde geldhoeveelheid). De obligatieprijzen zullen dus gaan dalen en dat kan (maar hoeft niet) een verplaatsing van de grote kapitaalstromen naar Europa inhouden. In Euroland ligt de rente rond 3,25% (in Nederland 3,26%). Als er meer kapitaal naar Europa vloeit is dat negatief voor de rente (deze gaat dalen) maar positief voor de aandelenkoersen, want ongetwijfeld komt op deze markt dan ook meer kapitaal beschikbaar. De divergenties in beide markten (in Amerika en in Nederland – lees Euroland) wijzen inderdaad op een dergelijk effect. In Amerika is er sprake van een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (dit suggereert stijgende rente) en in Europa ziet men positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken (dit suggereert dalende rente) op de obligatiemarkten.

De Amerikaanse Dollar

Een dergelijke ontwikkeling heeft twee effecten voor de dollar. Een stijgende Amerikaanse rente en een tegelijkertijd dalende Europese rente maakt de $ aantrekkelijker. Maar tegelijkertijd betekent een uitstroom van $’s juist een verzwakking dan de $ tegen de €. Zou de $ inderdaad nog op korte termijn verzwakken, dan verwachten wij dat dit tijdelijk zal zijn (hij ligt tegen de onderkant van een stijgend kanaal aan en wil daar doorheen, maar moet nu daarvoor kracht verzamelen). Dit laatste zou in betekenen dat niet de stijgende kapitaalstroom richting Europa maar het toenemende rente écart ten gunste van de $ de dominante factor zal zijn. Wij erkennen dat er nog weinig bewijzen maar slechts indicaties te vinden zijn. Wij houden het erop dat de dollar na een rustpauze zijn stijging zal hervatten.

De Olie

Er stapelen zich meer en meer indicaties op dat de olieprijs (wij spreken – om correct te zijn – van de prijs van een vat Brentolie) aan het dalen is. Zoals al vaker betoogd is de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken niet altijd in staat om de grillige olieprijs goed te volgen, maar zolang er zich geen calamiteiten voordoen ziet het ernaar uit dat u onlangs een voorlopig hoogste prijs voor uw liter benzine hebt betaald.

Het Goud

Het is correcter om te spreken van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken dan van een daling, maar daar komt toch verandering in. Er wordt in de maandgrafiek van het goud wel degelijk een daling aangekondigd. Dit past in de gedachte dat het in de komende weken beter zal gaan met de aandelenbeurzen.

Onze Strategie

Wij hebben in de afgelopen week in de portefeuilles die daarvoor in aanmerking kwamen long posities ingenomen in de DAX (turbo’s) en de AEX (sprinters). Deze posities zijn gericht op de zeer korte termijn. Pas wanneer er meerdere en duidelijkere indicaties komen dat we met een langere termijn upswing van de aandelenmarkten te maken hebben, zullen wij uitbreiding geven aan onze posities. Maar voorlopig blijven wij voorzichtig, want wij vertrouwen de langere temrijn niet.

Den Haag, 20 juni 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.