Een Januskop

De markten tonen op dit moment twee gezichten. Aan de ene kant ziet men de ene na de andere hogere koers op de borden verschijnen, met name in de Verenigde Staten, en aan de andere kant ziet men een onderstroom, die maar steeds waarschuwt dat de rally niet ondersteund wordt en dus op kantelen staat. Misschien zijn het de Europese kredietcrisis enerzijds en de wereldeconomie anderzijds, die elkaar tegenspreken.