Beurscommentaar: Het Draghi medicijn

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-07-08: 352,53)

Draghi deed het weer. Opnieuw kregen de financiële markten zijn onvoorwaardelijke en langdurige steun. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar Bernanke juist de eindigheid van zijn maatregelen had aangekondigd. Wij gaan dus discrepantie zien tussen beide continenten. De Zwitserse en de Nederlandse beurzen reageerden zeer positief. Alle andere markten waren ook positief maar in veel mindere mate.

Rickmers is naar de kapitaalmarkt gekomen – weg met de scheepvaart-CV

Voor u ligt het eerste van twee artikelen waarin wij eerst ingaan op de wereldmarkt voor de containervaart en op het Duitse Rickmers, dat in deze markt actief is. Daarna zullen wij een obligatie bespreken, die recent door Rickmers in de markt is gezet. Het doel is een antwoord te geven op de vraag of dit een goede belegging kan zijn of niet.