Beurscommentaar: Het Draghi medicijn

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-07-08: 352,53)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Draghi deed het weer. Opnieuw kregen de financiële markten zijn onvoorwaardelijke en langdurige steun. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar Bernanke juist de eindigheid van zijn maatregelen had aangekondigd. Wij gaan dus discrepantie zien tussen beide continenten. De Zwitserse en de Nederlandse beurzen reageerden zeer positief. Alle andere markten waren ook positief maar in veel mindere mate. De Duitse beurs antwoordde zelfs afgelopen vrijdag met een grote zwarte omarmingscandle. Alleen in de twee meest positief reagerende landen draaide het weekpatroon naar positief. In de meeste andere geschiedde dit slechts gedeeltelijk, zodat er daar nog geen sprake is van een omkeer. Wij laten u hieronder een omkeer in Nederland zien aan de hand van het handelssysteem dat wij nu al een aantal keren gebruikt hebben.

Figuur 1.

Eerder hebben wij u gewezen op de drie korte termijn koopsignalen die ontstonden. Het eerste zal slechts sporadisch gevolgd zijn. Alhoewel het een valide signaal was, dan ware het toch zekerder geweest als de kruising van de beide Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken boven de onderste horizontale lijn had gelegen. Daar komt bij dat een eerste signaal vaak gevolgd wordt door een tweede signaal vanuit een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Zo ook in dit geval. Maar er was dit keer een (niet vaak voorkomend) derde signaal nodig om de markt inderdaad in een korte termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te brengen. De ervaren belegger zou telkens waneer zich een nieuw signaal voordeed, hebben bijgekocht wetende dat de draai op komst was.

Maar dit is allemaal korte termijn en alleen maar voer voor de actieve belegger, die niet bang is om risico te lopen. Een veel sterker en zekerder signaal wordt afgegeven door de middellange termijn systemen zoals de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken, die u onder de koersen in de figuur aantreft. Hij draaide naar positief in de afgelopen week en de indicatoren divergeren allemaal positief. Deze draai wordt bevestigd door de Zwitserse markt, die dit eerste halfjaar de beste markt van Europa was. De Duitse markt deed het tegenovergesteld want met een bearish engulfingZie Engulfing patroon. Thomas Bulkowski stelde vast dat deze candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend in 79% van de gevallen waarin hij voorkwam, op correcte wijze een bearish reversal aankondigde. Hiermede bestempelt hij het als het beste omkeerpatroon in een bullmarkt. Thomas N. Bulkowski zet dit patroon op de derde plaats van de acht meest betrouwbare candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patronen. Copyright Vladeracken kondigde hij een verdere daling aan. Er zijn commentaren die het afwijkende gedrag van de DAX wijten aan het feit dat de DAX tegenwoordig meer op het Verre Oosten is gericht gezien de grote export naar deze gebieden. Bevestiging uit een andere markt moet dus gezocht worden en deze kan men vinden bij de S&P500, waar de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken ook een middellange termijn hausse aankondigde.

Bevestiging van andere markten is belangrijk. In de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van afgelopen week lieten wij u zien hoe de Crash Indicator een verkoopsignaal voor de AEX gaf, maar nog niet voor de S&P500. Wij stelden toen dat deze bevestiging nodig was om het signaal inderdaad te volgen. Maar in de afgelopen week draaide deze indicator voor de Nederlandse markt naar neutraal en voor de S&P500 bleef hij positief. Het onbevestigde signaal uit Nederland was dus vals. U mag uit dit alles niet afleiden dat wij nu zeer positief zijn ten aanzien van het beursgebeuren. Eerst moet gewacht worden op een draai van de weekgrafieken van de grote markten. Daarna zullen de indicatoren hun mening moeten geven. Voor wat de maand betreft is het nog te vroeg om iets te zeggen. De grafieken zijn nog negatief maar de maand is pas 10 dagen oud.

Wij blijven daarmee voor wat onze middellange termijn visie betreft vasthouden aan het idee dat er een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan de gang is waarbinnen de markten op korte termijn omhoog bewegen. Het risico blijft dus voorlopig aan de onderkant.

De Rente

De aankondiging van Draghi zou een drukkend effect moeten hebben op de rente maar daar is in Nederland eigenlijk nog niet veel van te bespeuren. Het is daarvoor misschien ook nog te vroeg. Wel is er negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken ontstaan in de daggrafiek en ziet het ernaar uit dat de indicatoren gaan dalen in de weekgrafiek. Wij houden het erop dat wij voorlopig een kalm tot dalend rente niveau gaan zien, dat in ieder geval afwijkend zal zijn van het Amerikaanse. De dollar zal daarvan een positieve invloed ondergaan.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar is aangekomen bij een drietal weerstandsniveaus (78,1, 78,5 en79). Deze hordes zijn belangrijk want daarmede komt de dollar weer in het patroon van de stijgende bodems en stijgende toppen. Met andere woorden een doorbraak hiervan bevestigt de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. De Draghi-aankondiging zal positief werken doordat zoals gezegd het renteverschil hierdoor wordt vergroot. Wij zijn en blijven positief voor de dollar.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het is nog steeds mogelijk dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken aan het bodemen is maar het uitzicht daarop is de afgelopen week duidelijk verminderd. Het is dus (nog) geen tijd om in te stappen.

De Prijs van een vat Brentolie

De barrière op US$105 werd zonder moeite genomen. De prijs van een vat Brentolie is nu op weg naar US$118, maar er zijn geen aanwijzingen, dat hij het consolidatiekanaal zal gaan verlaten.

Onze Strategie

Afgelopen week hebben wij opnieuw aandelen verkocht. Aandelen Delhaize en Credit Agricole zijn verkocht en ook aan de verkoop van onze positie in aandelen Genmab wordt gewerkt.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 08 juli 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.