Een perpetual van het Franse Casino Guichard

In de afgelopen paar jaar hebben wij verschillende perpetuals besproken. De laatste betrof een eeuwigdurend niet-cumulatief preferent aandeel van Credit Agricole, maar ook perpetuals van bijvoorbeeld Achmea, ASR en ING passeerden de revue. Elk van deze artikelen heeft bij lezers vragen opgeroepen over weer andere perpetuals en zogenoemde perps. Vandaag behandelen wij nog een Franse perpetual, te weten een van Casino Guichard.