Een perpetual van het Franse Credit Agricole

In de afgelopen paar jaar hebben wij verschillende perpetuals besproken. De laatste betrof een perpetual van ASR, maar ook perpetuals van bijvoorbeeld Achmea en ING passeerden de revue. Elk van deze artikelen heeft bij lezers vragen opgeroepen over weer andere perpetuals en zogenoemde perps. Vandaag behandelen wij een Franse perpetual, te weten een van Credit Agricole (CA).