De andere grote valuta; de Australische $

Twee weken geleden hebben wij aandacht besteed aan de vraag of de geldscheppende acties van de ECB in de vorm van 2 LTRO-faciliteiten (3-jaars kredieten aan banken) inflatieverhogend zouden zijn.

De andere grote valuta; de ¥en

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan de vraag of de geldscheppende acties van de ECB in de vorm van 2 LTRO-faciliteiten (3-jaars kredieten aan banken) inflatieverhogend zouden zijn. Wij beschreven hoe de inflatie niet direct hoeft toe te nemen als er geld wordt gecreëerd. Vervolgens hebben wij naar de koersontwikkeling van het Britse pond gekeken omdat in Groot-Brittannië de geldcreatie al veel langer aan de gang is en het effect hiervan op de inflatie dus naar onze inschatting eerder zichtbaar zal worden.

Geldcreatie en de gevolgen voor de eigen munt, het Britse Pond als voorbeeld

Een vermogensbeheerder heeft het momenteel niet makkelijk. De commentaren over de gevolgen van de Europese schuldencrisis en de maatregelen die politici en centrale bankiers daarin nemen (en niet nemen) staan vaak haaks op elkaar. De meest recente, significante maatregel is ongetwijfeld de 3-jaars faciliteit, die Draghi in het leven heeft geroepen. Men is het er alom over eens dat deze maatregel met name de Italiaanse en Spaanse overheden ten goede is gekomen, maar wat de consequenties op termijn zullen zijn, daar is men minder eensluidend over.

Beleggen buiten de Euro, de Noorse Kroon

Nu er zoveel onrust is ten aanzien van het (voort)bestaan van de €, wordt er door beleggers om alternatieven gevraagd. In dit verband wordt dan vaak de Zwitserse frank genoemd. Maar Zwitserland heeft onlangs ter bescherming van zijn industrie aan de stijging van haar munteenheid een halt toegeroepen door ten opzichte van de € een maximumkoers in te stellen.

Beleggen in de BRIC valuta, deel 2; de BRIC Valuta note

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan de lange termijn ontwikkeling van deze valuta tegenover de € met het oog op een product dat wij onlangs tegenkwamen waarmee wel in deze valuta belegd kan worden, namelijk de RBS BRIC Valuta note.