Eurobonds of niet? deel 2

Op 11 november publiceerden wij een opiniestuk over het EFSF Noodfonds. Wij schreven toen “Politici, of zij dit nu willen of niet, zullen dus uiteindelijk geen andere keuze hebben dan het EFSF een oneindige slagkracht mee te geven.

Waar is de markt en waar zijn wij mee bezig?

Gezegd moet worden dat de diepte van de reactie ons heeft verbaasd. De AEX Index daalde in 6 dagen tijd van het in technische zin belangrijke steunpunt van 323 punten naar een dieptepunt van 266 punten op dinsdag 9 augustus jongstleden.

De technische positie van de Dollar

In onze beleggingssystematiek is een lange termijn visie op de ontwikkeling van de koers van de US$ ten opzichte van de € van wezenlijk belang.