De technische positie van de Dollar

Publicatie datum 25 maart 2011

Vorige week kondigden wij aan dat wij in een apart artikel de positie van de dollar zouden bespreken.

Wij vonden dat toen van belang omdat naar onze mening de dollar een belangrijk keerpunt zal bereiken in de niet al te lange tijd. Hieronder vindt u twee figuren. In Figuur 1 staat de ontwikkeling van de €/$-koers op maandbasis sinds 1979 (met de gulden als omgerekende voorloper van de €. U ziet daar dus de ontwikkeling van de dollar op lange termijn. Om een en ander gemakkelijker leesbaar te maken hebben wij alleen gebruik gemaakt van de slotkoersen en gebruiken wij een semilogaritmische schaal. In Figuur 2 ziet u de koersen op dagbasis, het betreft candlesticks en een gewone schaal. Wij hebben het dus in figuur 2 over de dollar op kortere termijn. Wij beginnen met de lange termijn dus met figuur 1.

De US Dollar op lange termijn

De ouderen onder ons zullen zich nog een dollarkoers herinneren van ƒ 3,86 (jawel, 3 gulden en 86 cent). Het was Nixon die in het begin van de jaren 70 besloot om de dollar te laten fluctueren. Sindsdien bevindt de valuta van onze overzeese buurman zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En om er geen misverstand over te laten bestaan stellen wij nu reeds, vóór de analyse begint, dat hij (voorlopig) deze dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zal blijven aanhouden. U ziet dat de bovenzijde loopt langs oude toppen op 178 en 118 en dat hij nu rond 95 ligt. Dit niveau is dalende (let op: wij gebruiken hier afgeronde slotkoersen en niet de gebruikelijke hoogste en laagste koersen). Aan de onderzijde liggen de dieptepunten van 69 (let op: op dit niveau van precies 69,27 ligt een oude steunlijn) en op 63 raakt hij aan de diepste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken tot nu toe.

Blog-20110325-US$-Fig1

Figuur 1

Sinds deze diepste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is de dollarkoers weer terrein aan het winnen. In feite is hij op weg naar de bovenzijde van het kanaal en hij doet dat op dit moment binnen een stijgend kanaaltje. De koers heeft bijna de onderzijde van dit stijgende kanaaltje bereikt en hij ligt ook nog mooi boven de steun van 69,27. Op dit niveau gaat er een omkeer plaatsvinden, maar dat is nog niet te zien in de indicatoren. Wij hebben een gewone MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken onderaan in figuur 1 getekend en deze is nog steeds benedenwaarts gericht en is kleiner dan nul. Wel positief is het feit dat deze MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken al enige tijd positief divergeert.

De US Dollar op Dagbasis

In figuur 2 hebben wij een deel van het oplopende correctiekanaaltje uit figuur 1 getekend als daggrafiek. De daggrafiek begint in december 2009 bij het laatste aanrakingspunt terwijl het kanaaltje in figuur 1 in 2008 begint. U kunt echter de boven- en onderzijde van dit kanaaltje herkennen door de dikke zwarte lijnen die boven en onder de koersen liggen. Er is nu duidelijker te zien dat de koers dicht bij de onderzijde van het correctiekanaal is gekomen en dat hij ook dicht bij de oude steunlijn ligt. Op dit niveau ligt ongetwijfeld een sterke weerstand en wij gaan ervan uit dat hier de koersbeweging naar beneden gestopt zal worden en de richting omhoog zal kiezen, uiteindelijk naar de bovenzijde van het kanaal. Hier zullen mogelijk lange maanden mee gemoeid zijn, want onderweg komt de koers vele weerstandniveaus tegen. U ziet in eerste instantie de weerstandlijn op 72,53. Daarna volgen de twee lange termijn gemiddeldes (50- en 150-dagen). Daarna ligt er nog een weerstand op 75,52 enzovoort. In de buurt van 85 zullen koers en de langetermijn dalende trendlijn elkaar tegenkomen. Uiteraard kan er onderweg veel gebeuren waardoor dit scenario onderuit wordt gehaald, maar voorlopig ligt dat niet voor de hand. Wij verwijzen in eerste instantie naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur. Deze divergeert positief. De korte Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken onder de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, heeft zojuist een koopsignaal gegeven. Voor wat de korte termijn betreft dient zich dus een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aan. Of daarmee ook de voorziene langeretermijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is ingezet kan nog niet gezegd worden. Daar is het nog te vroeg voor. Zodra wij een koopsignaal krijgen in de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken of in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken voor de lange termijn zullen wij daar mededeling van doen (op onze website en via Twitter).

Blog-20110325-US$-Fig2

Figuur 2

Overigens moet er nog een kanttekening geplaatst worden bij de opwaartse doelstelling zoals wij die hierboven hebben geformuleerd voor het korte termijn correctiekanaaltje. Het gaat hier om een correctieve beweging waarbij de $ aan kracht wint ten opzichte van de €. Maar van correcties is bekend dat zij in zwakke trends hun doelstelling vaak niet halen. De onderkant van het correctiekanaaltje (hier dus op 69,9) moet dus voor elke belegger als stoploss gehanteerd worden!

Conclusie

Als men dollarshortposities heeft dan is de tijd gekomen om deze af te bouwen. Long posities kunnen daarna worden ingenomen, maar het getuigt van wijs en voorzichtig beleid als men daarvoor eerst een definitief koopsignaal afwacht.

Den Haag, 25 maart 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.