Berichten

Een steepener die nu eens niet onder pari noteert

Op onze artikelen over speciale obligaties komen zo nu en dan vragen over andere obligaties. Nu is het niet onze gewoonte om zomaar in te gaan op alle mogelijke ideeën die ons worden voorgelegd, omdat wij vooral schrijven over beleggingen, die wij in onze eigen vermogensbeheerpraktijk tegenkomen.

Inflatielinkers in Euroland, deel 3.

In de afgelopen twee afleveringen van deze column hebben wij de maatstaf van Eurostat voor de Europese inflatie, de HICP besproken alsmede de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013 besproken. Nu gaan wij in op twee specifieke linkers.