Het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat u wilt behalen en daarmee dus uw rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, stellen we vast op basis van uw persoonlijk risicoprofiel. We onderkennen drie rendementsdoelstellingen, te weten 6 tot 8%, 8 tot 12% en 12 tot 20%. Deze beoogde rendementspercentages bepalen de opbouw van uw effectenportefeuille, te weten;

Beoogde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 6 tot 8% netto per jaar.

Om deze doelstelling te realiseren zullen we defensief beleggingsbeleid volgen. Een beleid dat zich in hoofdzaak richt op het aankopen van top-aandelen uit de AEX; denk aan Koninklijke Olie, Unilever en ING Groep. Vervolgens kunnen we die aandelen gebruiken om aandelenopties te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. Op die wijze realiseren we niet alleen inkomsten voor u uit dividend maar ook uit de vergoeding op de geschreven aandelenopties. Deels kunnen ook gerenommeerde aandelen in andere landen worden aangekocht.

Beoogde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 8 tot 12% netto per jaar.

Om deze doelstelling te realiseren zal een beleggingsbeleid met een middelmatig risicoprofiel worden gevolgd. Dit beleid zal gericht zijn op beleggen in alle AEX-fondsen en een deel van de AMX-fondsen. Deze aandelen worden vervolgens gebruikt om opties te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. De vergoeding hiervoor zal mogelijk meer inkomen genereren dan bij een defensief beleggingsbeleid. Tevens worden deze fondsen gekenmerkt door een mogelijk groter risico van schommeling van de koersen van de aandelen. Daarnaast kunnen bij de realisatie van dit beleid aandelen worden gekocht in andere landen.

Beoogde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 12 tot 20% netto per jaar.

Om deze doelstelling te realiseren zal een beleggingsbeleid met een hoger risicoprofiel worden gevolgd. Bij dit beleid kunnen alle aandelen worden betrokken welke ook een notering aan een optiebeurs hebben, zowel in Nederland als in andere landen. De te sluiten opties kunnen o.a. geschreven puts betreffen alsmede ingewikkelde optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën. Naast beleggen in fondsen in Euro landen kan ook wereldwijd worden belegd aan bijvoorbeeld de Nasdaq in New York. Hierdoor zal dan, naast koersrisico’s, ook sprake zijn van valutarisico’s.

Voor degene die langdurig speculatief actief willen en kunnen zijn op de aandelen- en optiemarkten zijn we in staat maatwerk beleggingsbeleid te realiseren. Hierbij valt met name te denken aan het frequent handelen op korte termijn. Dit beleggingsbeleid wordt alleen na en in intensief onderling overleg met u uitgevoerd.

Let op; Beleggen in aandelen en opties brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.