En waar gaat dat naartoe?

Lang gewacht en toch gekomen!! Donderdag gebeurde het dan.
Met het vooruitzicht van de forse kapitaalinjectie in de economie in de Verenigde Staten, vlogen de koersen wereldwijd uit hun consolidatiefase.

Inflatielinkers in Euroland, deel 3.

In de afgelopen twee afleveringen van deze column hebben wij de maatstaf van Eurostat voor de Europese inflatie, de HICP besproken alsmede de AAB Inflatie protectie note 19-11-2003 per 04-03-2013 besproken. Nu gaan wij in op twee specifieke linkers.

De AEX Index munt uit door een gebrek aan evenwicht.

De AEX Index blijft duidelijk achter bij de grote beurzen in de wereld. Dit is niet te wijten aan een slechte inschatting door beleggers van onze economie, maar het heeft alles te maken met de onevenwichtige samenstelling van de AEX Index.