Een klein beetje soelaas

Er heeft zich, na de uitbraak uit de gelijkbenige driehoek een dalend kanaal gevormd. De AEX is op de onderkant hiervan aangekomen.

Blijven de sluizen dicht?

De markt is nog steeds niet eenduidig, maar het ziet er toch naar uit dat we mogelijk op een draaipunt staan. Maar als dat zo is dan is het negatief.

Eurobonds of niet? deel 2

Op 11 november publiceerden wij een opiniestuk over het EFSF Noodfonds. Wij schreven toen “Politici, of zij dit nu willen of niet, zullen dus uiteindelijk geen andere keuze hebben dan het EFSF een oneindige slagkracht mee te geven.

Geduld is een schone zaak

Kenmerk van de huidige ondoorzichtige marktsituatie is het feit dat de markten in Europa en in Amerika niet meer geheel gelijk gericht zijn. In Amerika is het maandpatroon duidelijk positief geworden. In Europa is dat niet het geval. In Amerika is het weekpatroon aan het draaien in negatieve richting. In Europa is het nog duidelijk positief.

Eurobonds of niet?

Men noemt ze Eurobonds, obligaties die zouden moeten worden uitgegeven door Euroland, maar dat is een vergissing.