Een klein beetje soelaas

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-11-27): 274,37

Er heeft zich, na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de gelijkbenige driehoek een dalend kanaal gevormd. De AEX is op de onderkant hiervan aangekomen. Het doel van de gelijkbenige driehoek werd op een paar punten na gehaald. De kansen dat hij de bovenkant van het dalende kanaal nu gaat opzoeken zijn groot. Want afgelopen vrijdag werd een positieve candle neergezet en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen. Hiertegenover staat dat het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken nog steeds laag is en dus geen enthousiasme uitstraalt. Beleggers blijven blijkbaar aan de kant staan. De stijgingsmogelijkheden zijn beperkt want op 283 komt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken al de MA10 tegen en op 290 ligt de bovenkant van het kanaal. Daar komt bij dat er zich een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken heeft gevormd. Veel beleggers gaan ervan uit dat men in een dalende markt alleen maar korte termijn longposities mag innemen als de koers boven de MA10 ligt. Het wachten is dus op een koers boven 283, maar 7 punten hoger ligt, zoals gezegd de bovenkant van het kanaal. Veel speelruimte is er dus niet. De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is redelijk representatief voor de Europese beurzen. Amerika toont een iets ander beeld, maar met dezelfde conclusies.

De grotere Time Frames

De weekgrafieken zijn negatief met dien verstande dat er positief gedivergeerd wordt. Ook de maandgrafieken zijn negatief. Vanuit Amerika wordt gemeld dat de statistieken laten zien dat de maand december van het derde presidentiële jaar in de Verenigde Staten afsloot met hogere koersen voor de onderscheidene indexen in 80% to 90% van deze jaren sinds 1928. Wij zijn bang dat 2011 in de 10% tot 20% komt te liggen.

De Rente

In de afgelopen drie weken is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een looptijd van 10 jaar fors gestegen. U ziet dit in de onderstaande grafiek.

Blog-20111127-Rente-Fig1
Figuur 1.

Er werd een dubbel bodempatroon neergezet. De doorbraak door de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 2,61% gaf de bevestiging. Het doel van dit patroon ligt op 2,97%. Hoogstwaarschijnlijk onder druk van de financiële markten, die gedreven worden door de problemen in de Zuidelijke landen is het renteniveau in Europa zich aan het verheffen. Deze tendens is algemeen. Ook Duitsland moet er aan geloven. Dit alles in tegenstelling tot Amerika waar de 10-jaars rente nog daalde (hij ligt onder de 2%). Het bodempatroon zoals dat in figuur 5 te zien is lijkt de rechterpoot te zijn van een veel groter bodempatroon waarvan de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken ligt op 3,76%. Het zal misschien nog lang duren alvorens de rente daar aankomt, maar de stijging zit er wel in. Er is ruimte genoeg in de indicatoren (die overigens positief divergeren) om de doelstelling van 2,61% op vrij korte termijn te realiseren. Het is daarom ook geen tijd meer om te beleggen in obligaties anders dan in specifieke obligaties die gebruik maken van bepaalde markttendensen / verhoudingen. In dit verband is het interessant kennis te nemen van het feit dat het écart tussen de 10-jaars rente en het 3-maands Euribor tarief zich weer vergroot.
Wij verwachten een dezer dagen een verkoopsignaal op obligaties. Alsdan zullen wij een bericht uit laten gaan aan geïnteresseerden die zich hiertoe opgegeven hebben.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

Op 25 maart van dit jaar publiceerden wij een artikel over de lange termijn technische positie van de dollar. Op 16 september publiceerden wij een vervolgartikel. Deze beide artikelen zijn nog te lezen op onze website. Wij stelden toen dat de prijs van de dollar in Euro’s uitgedrukt, zich in een lange termijn dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken bevond. Hij lag op dat moment in een kortere termijn stijgend kanaal dat was begonnen ergens medio 2008 aan de onderzijde van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Hij was binnen dat kanaal op weg naar de bovenzijde. In maart van dit jaar zag het ernaar uit dat de dollar uit het kanaal was gevallen, maar in augustus keerde hij daarin terug. Na een slechte maand september brak de dollar verder door naar omhoog in oktober en het is duidelijk dat hij zich nu in een uptrend bevindt op weg naar de bovenzijde van de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken die tussen 90 en 95 ligt. Voor beleggers die het met ons eens zijn dat het op dit moment geen tijd is om in aandelen (of obligaties) te beleggen ligt hier een duidelijke kans.

De prijs van een vat Brentolie

Ondanks een vriendelijk ogende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ziet de positie van de prijs van een vat Brentolie er niet vrolijk uit. In de afgelopen vier weken is hij uit zijn dalende kanaal gebroken en heeft hij zijn gemiddeldes onder zich gelaten. Maar van deze mooie beweging is niet veel meer over. Hij ligt weer binnen het kanaal en hij ligt weer onder de langere termijn gemiddeldes. Er werd nog positief gedivergeerd maar dat schijnt nu toch ook afgelopen te zijn. De kansen, dat de prijs richting US$90 gaat zijn, toegenomen zeker nu juist boven de huidige koers zoveel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te vinden is.

Het Goud

Ook de grafiek van het goud ziet er niet erg vrolijk uit. Het is mogelijk dat er een dubbele top in de maak is en met een beetje fantasie kan er ook een negatief Head & Shoulderpatroon in wording herkend worden. De prijs van het goud viel door het 10- weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en is op weg naar het 40-weeks MA en naar de steun op US$ 1.583. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert negatief en hij daalt. Er is nog genoeg ruimte om de genoemde steunniveaus te bereiken. Vandaar uit moet verder gekeken worden. Voorlopig zien wij het somber in, ook al twijfelen wij niet aan de lange termijn waarde van het goud.

Onze Strategie

Nadat wij al eerder een flink aantal aandelen verkocht hadden hebben wij afgelopen week in de meer speculatieve portefeuilles putopties gekocht. Daarnaast hebben wij winst genomen op de lange termijn obligaties (4% Nederland per 2037), die wij eerder dit jaar gekocht hadden. De liquiditeit in de verschillende portefeuilles is daardoor nog groter geworden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 27 november 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.