Waar is het sentiment?

Al vanaf begin januari wordt de opgaande trend gekenmerkt door een gebrek aan onderliggende kracht. Negatieve divergentie (te kust en te keur) heeft men al vanaf de top in januari kunnen vaststellen. De meeste sentimentindicatoren zijn sinds die top ook negatief. Het Volume blijft achter. Dit alles betekent dat de participatie van beleggers onvoldoende is om een verdere opgang te ondersteunen.

Corporate high yields, een goede trend

Wij schrijven regelmatig artikelen over specifieke bedrijfsobligaties. Daarbij kijken wij vooral naar individuele leningen van ondernemingen. Het gaat ons dan om de hoogte van de coupon, de leningvoorwaarden en de vraag of er een gerede kans is dat de lening op tijd zal worden afgelost. In september vorig jaar concludeerden wij dat de koerstrend van veel bedrijfsobligatiefondsen aan een correctie bezig was.