De andere grote valuta; de Australische $

Twee weken geleden hebben wij aandacht besteed aan de vraag of de geldscheppende acties van de ECB in de vorm van 2 LTRO-faciliteiten (3-jaars kredieten aan banken) inflatieverhogend zouden zijn.

De andere grote valuta; de ¥en

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan de vraag of de geldscheppende acties van de ECB in de vorm van 2 LTRO-faciliteiten (3-jaars kredieten aan banken) inflatieverhogend zouden zijn. Wij beschreven hoe de inflatie niet direct hoeft toe te nemen als er geld wordt gecreëerd. Vervolgens hebben wij naar de koersontwikkeling van het Britse pond gekeken omdat in Groot-Brittannië de geldcreatie al veel langer aan de gang is en het effect hiervan op de inflatie dus naar onze inschatting eerder zichtbaar zal worden.

Geldcreatie en de gevolgen voor de eigen munt, het Britse Pond als voorbeeld

Een vermogensbeheerder heeft het momenteel niet makkelijk. De commentaren over de gevolgen van de Europese schuldencrisis en de maatregelen die politici en centrale bankiers daarin nemen (en niet nemen) staan vaak haaks op elkaar. De meest recente, significante maatregel is ongetwijfeld de 3-jaars faciliteit, die Draghi in het leven heeft geroepen. Men is het er alom over eens dat deze maatregel met name de Italiaanse en Spaanse overheden ten goede is gekomen, maar wat de consequenties op termijn zullen zijn, daar is men minder eensluidend over.

Voorzichtig vooruit

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-03-25: 326,91)

De neerwaartse beweging die zich heeft ingezet laat op dit moment geen enkele indicatie zien als zou het meer zijn dan een correctie. Wij laten hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien. Hij is zeer representatief.

Er is niets veranderd

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-03-11): 326,03

Wij kunnen kort zijn deze week. Er is niets veranderd. De markt sloot de week in Amsterdam af met een puntje verlies. De S&P500 sloot met een puntje winst. De sentimentindicatoren laten het afweten, de divergenties zijn er nog allemaal en de omzet is laag. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat de markt blijft voortsudderen, maar zolang het vorige topje niet wordt doorschreden (333) blijven wij negatief.