Bedrijfsobligaties: FGA Capital

Voor onze cliënten zijn wij doorlopend op zoek naar nieuwe obligaties. Wij laten ons daarbij leiden door onze rentevisie. Vervolgens zoeken wij die obligaties die in die visie passen en onderzoeken dan de voorwaarden van de betreffende obligaties alsmede de kwaliteit van de debiteur. Recent kwam een voor de meeste lezers waarschijnlijk onbekende debiteur met een obligatielening die onze aandacht trok omdat de coupon relatief hoog is in vergelijking met de huidige rentetarieven. Het ging hier om een emissie van FGA Capital Ireland plc, die per 10 oktober 2013 verhandelbaar is geworden.