Meerdervoort Amaliawolde BV – twee en een half jaar verder

In 2019 schreven wij een analyse over een obligatie-emissie op de beurs van NPEX van Meerdervoort.Amaliawolde. Ons artikel was destijds niet erg positief in die zin, dat wij het risico te groot achtten. Maar na twee en een half jaar hebben beleggers in deze obligatie nog geen spijt van hun investering gehad en is het risico aan de obligatie aanmerkelijk verminderd.

De nieuwe lening van Meerdervoort Amaliawolde BV

Er worden in beleggersland veel aan vastgoed gelieerde beleggingsstructuren aangeboden. Veel van deze structuren onttrekken zich aan het AFM-toezicht doordat zij een minimale participatie vragen van €100.000 en doordat zij de totale omvang vervolgens beperken tot enkele miljoenen. Een alternatief voor dit “lichte toezichtregime” is een beursnotering. NPEX is zo een beurs die toegang verleent aan vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars, die onder relatief lichte voorwaarden geld van beleggers aantrekken. Afblijven is onze waarschuwing, want u heeft in geen enkel opzicht dezelfde rechten als de partij die dit soort projecten van de grond trekt.