Inflatielinkers in Euroland, deel 4.

Er zijn ook leningen waarbij de hoofdsom met het inflatiepercentage wordt verhoogd. Hier kan gedacht worden aan de jaarlijkse verhoging met het inflatiepercentage of de jaarlijkse verhoging met een deel of juist een veelvoud van het inflatiepercentage. De Franse OAT-leningen zijn in belangrijke mate van dit type waarbij de hoofdsom jaarlijks verhoogd wordt met het dan geldende inflatiepercentage, dus zonder hefboom.