Samenvatting van de risicoprofielen van Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken

 

Risicograad Risico
in kleur
Geschat gemiddeld
rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken
Omschrijving
Geen risico / zeer defensief  

4,6%

Liquiditeiten Beheer
Weinig risico / defensief  

6,7%

Stamrechtportefeuilles
Gematigd risico  

6,1%

De Fund Selector
Mix aandelen / obligaties
Normaal
Aandelen risico
 

13,8%

De PRIJS<WAARDE METHODE
Actief risico  

9,6%

De Amsterdam Selector
De Wereld Selector
Hoog risico    

Vladeracken Handelssystemen

 

De Risico’s

De risico’s verbonden aan de wijze van beleggen door Vladeracken BV liggen bij de consistentie van de marktbewegingen en de snelheid waarmede deze bewegingen zich voordoen. Ook het algemene beurssentiment en plotselinge marktverstoringen leveren risico op.

Technische systemen worden ontwikkeld op basis van marktgegevens uit het verleden. Het is geenszins zeker dat het verleden zich zal herhalen en derhalve kan het voorkomen dat de systematiek op een gegeven moment niet de werkelijkheid representeert. Daarnaast is het merendeel van de programma’s gericht op de middellange termijn. Er is daarom geen sprake van dagelijks ingrijpen, maar dat betekent dat signalen achter kunnen lopen bij de werkelijkheid waardoor er soms pas laat kan worden ingegrepen.

Het algemene beurssentiment heeft de neiging om op gezette tijden sterk te overdrijven, zowel naar beneden als naar boven. Overdrijft het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken naar beneden, dan zullen aandelen snel goedkoop genoeg worden voor aankoop. Het negatieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken kan er echter toe leiden dat koersen daarna nog verder dalen vooraleer de werkelijke waarde van deze aandelen door het beurssentiment op haar (volgens de Methode) juiste waarde wordt ingeschat. Omgekeerd kan het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken ook ertoe leiden dat aandelen veel duurder worden dan de ingeschatte waarde waardoor te vroeg winst genomen wordt.

Een ander risico ligt besloten in de verrassingen waarvoor beleggers soms komen te staan doordat:
– in het verleden verschafte informatie onvolledig of onjuist blijkt te zijn (herzieningen van cijfers, negatieve of positieve winstverwachting bijstellingen);
– plotselinge gebeurtenissen die het management van een onderneming dwingen de vooruitzichten aan te passen;
– wijzigingen in het management, acquisities, etc. etc. (de rode vlaggen);
– geopolitieke gebeurtenissen zoals terroristische aanslagen e.d.

Het gaat hier steeds om nieuwe informatie die bij beleggers voorheen niet bekend was en die leidt tot een plotselinge bijstelling van de inzichten van marktpartijen.

De Keuze

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken raadt niemand aan om voor 100% te beleggen in groep 1, de groep zonder risico. Evenmin adviseren wij cliënten om het gehele voor belegging beschikbare bedrag te investeren in de hoog risico groep nummer 6. Een ideale portefeuille bestaat, wat ons betreft, uit een combinatie waarbij het grootste deel van de portefeuille belegd is in de middengroepen en een relatief klein deel in groep 1 (afhankelijk van de kasbehoefte van de cliënt) en in groep 6.

In overleg met u en uitgaande van uw persoonlijke voorkeur zowel voor risico als voor rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zullen wij voor u een persoonlijke combinatie maken met daarbij een noodzakelijke bandbreedte. Mochten de ontwikkelingen van uw portefeuille daarna (een van de gekozen groepen stijgt bijvoorbeeld harder dan de anderen) de spreiding van uw vermogen buiten de afgesproken bandbreedtes brengen dan nemen wij contact met u op.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Naast vermogensbeheerder is Vladeracken BV uitgever van de maandelijkse nieuwsbrieven ‘ De Technische Belegger ‘ en de ‘ De Stamrecht Belegger ‘ en biedt zij ook nog de volgende producten en dienstverlening aan:

 

Abonnementen   De cliënt belegt zelf, Vladeracken BV verschaft u aan- en verkoopsignalen;
Opleidingen   Medewerkers van Vladeracken BV zijn actief als free-lance docent bij diverse instellingen in Nederland;
Research   Vladeracken BV levert maatwerk research voor institutionele beleggers;
Stamrechten   Vladeracken BV heeft een specifiek beleggingsbeleid ontwikkeld voor stamrechtkapitalen.