Berichten

Reactie nog niet voorbij

Maandag doken beurzen even snel omlaag, maar daarna volgden drie dagen van herstel. Is dat een korte reactie die een volgende rally inluidt? Wij denken van niet, eerder is dit de eerste speldenprik van een beurs die waarschuwt v oor naderend onheil.