Berichten

Kommer en Kwel alom

Wij hebben wel eens betere weken gezien. Maar het blijft opvallend dat de dagplaatjes overal een forse oversold positie laten zien en dat op de meeste markten er door de indicatoren positief wordt gedivergeerd. In een enkel geval zijn ze neutraal. Maar de week en de maandgrafieken zien er allerbelabberdst uit. Het is inderdaad kommer en kwel alom. En dat zal nog niet ophouden.

Een AEX-doelstelling van 350

De beurs deed het slecht in de afgelopen week. De AEX Index bevond zich in een gelijkbenige driehoek die allengs veranderde in een dalende driehoek.