Een AEX-doelstelling van 350

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (13-03-2011) 359,07

De beurs deed het slecht in de afgelopen week. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bevond zich in een gelijkbenige driehoek die allengs veranderde in een dalende driehoek.
Op donderdag brak hij daar uit. Anderen meenden te zien dat er zich een dalend kanaal aan het vormen was. (in de figuur getekend met een dunne lijn aan de onderzijde). Voor de vaststelling van het doel dat zich laat berekenen op circa 350, maakt dit echter niet uit. In veel beurzen ziet men een dalend kanaal. Donderdag werd ook het 50-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken doorbroken.

Blog-20110313-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

Op 2 maart gaf onze systematiek een waarschuwing af voor een dalende beurs. Vrijdag jongstleden volgde het definitieve signaal om short te gaan. De indicatoren in de weekgrafieken zijn eveneens dalende maar er is geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Dat is wel het geval in de maandgrafieken. Hier zette zich ook een daling in en er tekent zich nu een duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken af. Dit moet iedereen verontrusten, maar dit is iets om in de gaten te houden met het oog op de langere termijn. De DAX uit Duitsland had het het zwaarst te verduren. In New York viel het allemaal mee. De S&P500 laat zelfs een Piercing LineEen witte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken die volgt op een zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken maar die lager opent en die sluit boven het midden van de voorgaande zwarte. Een bullish patroon. Copyright Vladeracken zien in de daggrafiek. Dit is naast het gebrek aan negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de dag- en weekgrafieken het enige positieve signaal dat wij melden kunnen. Daar kan men misschien het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken bij voegen. Alhoewel de OBV-lijnen dalende zijn geeft het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken geen tekenen van extreme verkopen. Ook in Amerika zijn de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken sterk dalende, maar de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken stijgen niet navenant. Dit duidt op een gematigde Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken met voor de langere termijn nog geen zorgelijke impact.

Op 355 ligt een steunlijn vanuit een eerdere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. De FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken Retracement 33 1/3% komt uit op 352. De 40% ligt op 348 waar ook een zeer oude weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt.

Tussen 357 en 359 (het niveau waar de koers vrijdag op sloot) liggen het 20-weeks Exponentieel Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en enkele recente “pivot-lows” (korte termijn bodempunten). Hier zal ongetwijfeld steun vanuit gaan, maar als de koers hierop terug veert en het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken (in het midden van de grafiek) daarbij geen positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken laat zien, dan is dat een goed moment om short te gaan, want wij vinden geen enkele reden om te veronderstellen dat het met een daling tot 357 / 359 gedaan zal zijn. Rondom het doel van 350 lijkt echter veel steun te liggen, zodat de kansen groot zijn dat de daling hier zijn einde zal vinden. (wij doen hiermede geen enkele uitspraak over de lange termijn).

De Rente

Op basis van de slotkoersen van woensdag gaven wij via Twitter aan de volgers van ons gratis volgsysteem op de rente de boodschap door dat wij een signaal hadden ontvangen om short te gaan in de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken. In tegenstelling tot dit signaal zette de rente op de 10-jaars Treasury in de Verenigde Staten al snel daarna een daling in en het rente-ecart draaide naar positief voor de Euro. Wie deze strijd zal winnen is niet af te leiden uit de grafieken, maar wij gaan ervan uit dat de daling in Amerika tijdelijk zal zijn. Uiteraard kunnen wij daarvan enige invloed ondervinden in de ontwikkeling van de Bundprijzen. Mocht het blijken dat ons signaal op een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is gebaseerd dan zullen wij dat snel mededelen aan onze volgers. Opvallend is het dat de lange termijn rente (op staatsleningen van 30 jaar bij uitgifte) aan het dalen is, ook al heeft er nog geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaatsgevonden. De Yieldcurve lijkt op de lange kant af te vlakken. Het is echter nog te vroeg om conclusies te trekken. Voorlopig houden wij het op een stijging in het korte en middensegment in Europa.

De Dollar

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de dollar die een kleine opleving kende in de afgelopen week, zijn weg naar 70 eurocent voor een $ niet zal vervolgen. In het technische beeld is niets veranderd. Wij adviseren om uit de markt te blijven.

Het Goud

De prijs van een Troy Ounce Goud bevindt zich in een dalend wimpeltje. Volgens de theorie zou het goud daar glorieus uit moeten breken. Er zijn geen signalen die erop wijzen dat dit niet zou gebeuren. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die uitgeoefend wordt door het voorgaande All-Time-High moet gebroken worden en daarvoor wordt kracht verzameld.

De Prijs van een vat Brentolie

Wij hebben niets toe te voegen aan wat wij vorige week schreven. Het wachten is op een oplossing van de crisis in Noord Afrika en het Midden Oosten. Er verschijnen meer en meer berichten in de pers en op het internet dat grote beleggers in de Verenigde Staten bezig zijn met het innemen van shortposities. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken zal hen daarin op dit moment gelijk geven, maar het lijkt niet de tijd om op wetmatigheden te vertrouwen.

Onze Strategie

Het signaal uit het rente-volgsysteem vormde de aanleiding voor ons om een shortpositie in te nemen op de Bundfuture via turbo’s van ABN Amro (130,20). De val uit de gelijkbenige driehoek door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken was de reden voor ons om short Sprinters AEX (374) te kopen. Maar deze posities zullen een StopWinst krijgen op 350. Daarnaast werd een ETF grondstoffen (Rogers, RICI) gekocht. Aan de shortpositie AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zullen wij uitbreiding geven als de markt een opleving laat zien.

Den Haag, 14 maart 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.