Kommer en Kwel alom

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-05-20: 288,77)

Wij hebben wel eens betere weken gezien. Maar het blijft opvallend dat de dagplaatjes overal een forse oversold positie laten zien en dat op de meeste markten er door de indicatoren positief wordt gedivergeerd. In een enkel geval zijn ze neutraal. Maar de week en de maandgrafieken zien er allerbelabberdst uit. Het is inderdaad kommer en kwel alom. En dat zal nog niet ophouden. Want fundamenteel gezien gaan wij een zeer zwakke periode tegemoet waarin Europa zich in allerlei bochten gaat wringen om aan de catastrofe te ontkomen als Griekenland straks voor een linkse regering kiest. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken waarschuwt reeds lang en blijft nog steeds waarschuwen. Ter adstructie tonen wij hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

Figuur 1.

Evenals vorige week is de eerste conclusie dat er nog steeds sprake is van een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken waarin de koersen zich bevinden. Maar het opgaande kanaal werd afgelopen week geheel volgens de theorie aan de onderzijde verlaten. De doelstelling van deze val is 250. Op de weg daarnaar toe ligt een vorige bodem (op 268) waar steun gevonden kan worden, maar in principe is de beurs onderweg naar het 250-niveau. Aldaar aangekomen moet bezien worden of de daaraan voorafgaande bodem op 195 uit maart 2009 zal worden getest. Doorschrijding van het 256-niveau betekent op de maandgrafiek dat het ritme van stijgende toppen / stijgende bodems vervangen wordt door dalende toppen en bodems. Voor velen is dit het signaal dat de Bearmarkt is ingetreden. Het kan zijn dat er onderweg nog enkele mooie dagen zullen optreden, gezien de oversold positie van de korte termijn, maar de kans is groot dat dit slechts opvliegingen zijn. Alleen als in de korte termijn rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken de AEX weet te herstellen, eerst tot boven de dalende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken (305) maar belangrijker nog tot in het oplopende kanaal (> 310) kan dit doemscenario nog voorkomen worden.
Vluchten naar andere beurzen heeft geen zin, want het beeld dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken toont is precies hetzelfde als dat wat men in de Verenigde Staten, Duitsland of Japan aantreft. Of Europa op het laatst nog een aap uit de hoed kan toveren blijft mogelijk maar lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Het is dus zaak dat portefeuilles geleegd dan wel beschermd worden.

De Rente

Griekenland (en Griekenland niet alleen) brengt zijn geld weg naar meer veiliger landen. Hieronder vallen ook de Noordelijke landen van Europa. De lange termijn obligaties (30-jaar staatsobligaties) liggen in Amsterdam op een puntje na op hun All-Time-High. Met een stand van 1,89% ligt het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen op een dieptepunt. Het einde van de daling is nog niet in zicht maar de indicatoren geven nog steeds geen aanleiding om te veronderstellen dat de rentemarkt zo sterk zal dalen dat hij op negatief terrein komt. De 3-maand Euribor daalt ook nog steeds. De eerste MKB-lening is inmiddels geïntroduceerd op AlternextDe kweekvijver van Euronext. Een beurs voor beginnende bedrijven met een marktkapitalisatie tussen €10 mln en €80 mln. Copyright Vladeracken in Amsterdam en het zit er dik in dat er nog veel zullen volgen. Mits zorgvuldig gekozen (kredietrisico) geeft dat nieuwe mogelijkheden aan voorzichtige beleggers.

De prijs van een vat Brentolie

Het ging weer goed omlaag afgelopen week. En zowel in de maand als in de week wordt er nog negatief gedivergeerd. Er is nog ruimte voor verdere daling. De eerstkomende steun ligt op US$99 en daar zou wel eens een draai op kunnen treden, want het is de onderzijde van een horizontaal kanaal.

Edele metalen

Met een laagste koers van US$1.527 heeft de World Gold Index het dieptepunt bereikt dat wij een aantal maanden geleden berekenden. De afgelopen week werd afgesloten met een mooie Hammer. Er lijkt nu een draai ten goede gemaakt te zijn. Het zilver deed hetzelfde.

De Amerikaanse $ versus €

De dollar blijft profiteren van de zwakte van Europa. Uiteindelijk is dit een positieve ontwikkeling ook al schreeuwen veel commentatoren moord en brand. Het duidt er wel op dat kapitaal Europa verlaat en ook al past dat in het algemene beeld van een failliet Griekenland en een op vallen staand Euroland dan moeten we daar niet blij mee zijn. De stijging van de dollar is overigens geheel in lijn met het technische beeld van de dollar zoals wij dat reeds lang geleden schilderden. Voor geïnteresseerden zij vermeld dat ons artikel van 25 maart 2011 “De technische positie van de dollar” nog steeds te vinden is op onze website.

Onze Strategie

In de afgelopen week hebben wij een longpositie ingenomen in de VIX. Ook goud werd / wordt aangekocht. Tot slot zullen wij hier en daar ook shortposities innemen via Speeders of Turbo’s.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 20 mei 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.