Berichten

Inflatielinkers in Euroland, deel 5, slot.

Gezien de recente discussies over de kredietwaardigheid van veel Europese landen (afgelopen week werd zelfs Frankrijk weer eens ter discussie gesteld), sluiten wij deze reeks af met de behandeling van nog een voorbeeld van een type-2 inflatielinker te weten de benchmark inflatielinker van de Duitse staat.

Inflatielinkers in Euroland, deel 4.

Er zijn ook leningen waarbij de hoofdsom met het inflatiepercentage wordt verhoogd. Hier kan gedacht worden aan de jaarlijkse verhoging met het inflatiepercentage of de jaarlijkse verhoging met een deel of juist een veelvoud van het inflatiepercentage. De Franse OAT-leningen zijn in belangrijke mate van dit type waarbij de hoofdsom jaarlijks verhoogd wordt met het dan geldende inflatiepercentage, dus zonder hefboom.