REV. De winst na belastingen gedeeld door het eigen vermogen.

Berichten